Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Ruční označování „na místě“

Ke snadnému označování přímo na místě

Nosiče znaků od společnosti LAPP umožňují rychlé a snadné označování komponent, jako např. rozvaděčů v elektrotechnickém průmyslu. Nabízíme také nosiče znaků k označování páskami se znaky nebo prázdnými etiketami.