Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

ECOLAB®


Všude tam, kde se zpracovávají potraviny, je nejvyšší prioritou hygiena. Aby bylo zajištěno dodržování hygienických norem, jsou výrobní zařízení za dodržování přísných předpisů ošetřována silnými čisticími a dezinfekčními prostředky. Kabely, konektory a kabelové vývodky jsou přitom rovněž vystaveny silnému zatížení a musí těmto agresivním prostředkům odolávat. Jak se to ale testuje a na co se zaměřit při výběru kabelových vývodek a kabelů pro potravinářský průmysl? Tyto a další informace najdete v našem článku.

Co je to ECOLAB®?


Společnost ECOLAB® je světovým lídrem ve vývoji a prodeji vysoce kvalitních průmyslových čisticích a hygienických výrobků. Pro čištění a dezinfekci technologických zařízení pro zpracování potravin a nápojů nabízí ECOLAB® kompletní řadu detergentů a čisticích a dezinfekčních prostředků registrovaných agenturou EPA (U.S. Environmental Protection Agency). Jsou vhodné pro čištění na místě (Cleaning in Place – CIP), čištění po demontáži (Cleaning out of Place – COP), čištění externí pěnou nebo pro ruční čištění. 


ECOLAB® však není jen výrobcem svých vlastních výrobků, nýbrž také jedním z předních normalizačních institutů pro hygienicky náročná průmyslová odvětví. Tato společnost mimo jiné nabízí testovací službu, která umožňuje výrobcům kabelů certifikovat své výrobky.

Co je to certifikát ECOLAB® / certifikace ECOLAB®?


Takzvanou certifikaci ECOLAB® neboli ECOLAB® certifikát vydává stejnojmenná společnost pro výrobky, které jsou odolné vůči některým chemikáliím, které se používají k čištění strojů při výrobě potravin. 


Sortiment společnosti LAPP zahrnuje také kabely, kabelové vývodky a například ochranné hadice s certifikací ECOLAB®, které jsou obzvláště vhodné pro náročná prostředí, která jsou vystavena působení např. chemických čisticích prostředků.


Výrobci prokazují certifikátem, že jejich kabely, konektory nebo kabelové vývodky jsou pasivně odolné vůči nezbytným čisticím procesům a že z nich nevycházejí žádné znečišťující emise.
Velké množství našich výrobků LAPP již bylo testováno a certifikováno podle zkušební metody ECOLAB® R&D/P3-E č. 40-1 (na základě 9-2014). Tím zajišťujeme, že naše výrobky budou dlouhodobě odolávat požadavkům na čištění ve Vašich konkrétních aplikacích.

Jak získávají výrobky certifikát ECOLAB®?


Bez ohledu na to, zda se jedná o kabel, kabelovou vývodku nebo konektor, pro úspěšnou certifikaci ECOLAB® musí být všechny výrobky zcela ponořeny do šesti různých testovacích roztoků vždy po dobu 28 dnů (aktuální testovací podmínky ECOLAB® v souladu s testovací metodou 40-1 pro zkoušku vhodnosti materiálu):

Zkušební roztok provhodné čisticí, resp. dezinfekční prostředky pro čištění výrobků po demontáži (COP)
čištění na bázi zásaditých povrchově aktivních láteknapř. Topactive 200
čištění na bázi kyselých povrchově aktivních láteknapř. Topactive 500
zásadité čištění/dezinfekci obsahující aktivní chlórnapř. P3-topax 66
kyselou, oxidační dezinfekcinapř. P3 top-active OKTO
neutrální dezinfekcinapř. P3-topax 990
deionizovanou vodudeionizovaná voda

V daném časovém období se zkušební vzorky kontrolují každé dva dny a sleduje se, zda nedošlo k nějakým vizuálním změnám. Kromě změn na samotném výrobku, jako jsou např. nabobtnalý nebo křehký povrch, barevné změny a defekty jako praskliny nebo odlupování materiálu, se podrobně zaznamenávají také barevné změny samotného zkušebního roztoku. 


Na následujícím obrázku jsou například zobrazeny dvě kabelové vývodky z naší produktové řady SKINTOP® ve zkušebním roztoku P3-topax 52, což je tekutý kyselý pěnový čisticí prostředek pro použití na nerezovou ocel v potravinářském průmyslu.


Na levé straně obrázku je vidět, že ve zkušebním roztoku dochází k chemickým reakcím jak zkušebního roztoku, tak i běžné kabelové vývodky z mosazi, která není odolná vůči danému speciálnímu čisticímu prostředku. Naproti tomu naše speciální kabelové vývodky SKINTOP® HYGIENIC nebo SKINTOP® INOX s certifikátem ECOLAB® se po 28 dnech ve zkušebním roztoku nezměnily, což znamená, že jsou odolné proti „P3-topax 52“. 

SKINTOP® HYGIENIC

Kdo provádí zkoušku pro získání certifikátu ECOLAB®?


Ve společnosti LAPP provádíme testy ECOLAB® v naší speciálně vybavené laboratoři skupiny LAPP ve Stuttgartu. Zkouška pro získání certifikátu ECOLAB® je přesně zaznamenána a zdokumentována. Poté předáme dokumentaci a testovaný vzorek k vyhodnocení testu společnosti ECOLAB®. 


Pokud jsou všechna kritéria splněna, vydá ECOLAB® na základě předložených údajů certifikát ECOLAB®. 

SKINTOP®-HYGIENIC

Proč je certifikát ECOLAB® důležitý pro výrobky z hygienicky náročných oblastí?


Zejména v potravinářském a nápojovém průmyslu je spolehlivý a nepřetržitý výrobní provoz nezbytný, protože pokud dojde k zastavení zpracování potravin podléhajících rychlé zkáze, mohou vzniknout vysoké náklady na likvidaci a obnovení výroby. V nejhorším případě může být ohroženo i zdraví spotřebitelů.


Pro udržení kvality hygieny je nezbytné používat speciální čisticí a dezinfekční prostředky a komponenty, které těmto někdy agresivním činidlům dlouhodobě odolávají. 


Pokud se použijí nevhodné komponenty, může dojít například ke korozi kabelových vývodek a k bobtnání plášťů kabelů. Komponenty ztrácejí zcela nebo částečně svou funkci. Do vyráběného zboží se dostávají úlomky z vadných komponentů nebo z plastů komponentů unikají chemické látky. Pro zaměstnance a spotřebitele vznikají nebezpečné situace, kterým se jako výrobce chcete za každou cenu vyhnout.


Pokud si pro svá výrobní zařízení vyberete výrobky s certifikací ECOLAB®, budete mít jistotu, že jsou odolné proti širokému spektru čisticích a dezinfekčních prostředků používaných ve Vašem průmyslovém závodě a Vy je tak můžete bez obav používat.

Které výrobky LAPP s certifikací ECOLAB® jsou k dispozici?


K výrobkům, které jsou zvláště odolné například vůči pravidelnému kontaktu s chemickými čisticími prostředky, patří naše kabelové vývodky SKINTOP® HYGIENIC nebo SKINTOP® INOX. Ty jsou založeny na obecných konstrukčních zásadách DIN EN 1672-2 pro potravinářský průmysl a jsou certifikovány podle nejnovějšího testu EHEDG. 

Výhody naší kabelové vývodky SKINTOP® HYGIENIC


Hygienické normy

  • Nemá žádné kontaktní plochy, které by mohly být kontaminovány
  • Všechna těsnění se uzavírají bez mezer

Výhody ve stavebnictví

  • Místo O-kroužku má lisované těsnění s rádiusem nad připojovacím závitem
  • Modrý těsnicí kroužek pod kloboukovou maticí
  • Speciálně tvarovaný těsnicí kroužek ke kabelu
  • Hladké povrchy a žádné hrany

Splňuje specifikace ECOLAB®

Splňuje požadavky ECOLAB® na odolnost vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům.

Modrá barva v potravinářském průmyslu


Věděli jste, že v přírodě neexistují suroviny, které by měly tak intenzivní modrý odstín jako naše plasty pro výrobky v potravinářském průmyslu?

Snadněji tak můžete odhalit kousek plastu, který by spadl do potraviny, a zabránit tak větším škodám v raném stádiu. 


Kromě výše zmíněné kabelové vývodky SKINTOP® HYGIENIC s certifikátem ECOLAB® a certifikátem EHEDG máme v sortimentu také naši kabelovou vývodku SKINTOP® INOX. 
Naše ochranná hadice SILVYN® FG NM skvěle ukryje kabely v hygienické oblasti a nahradí ve Vašich zařízeních drahé nerezové trubky pro uložení kabelů v hygienické zóně. Všechny výrobky splňují specifikace ECOLAB® a jsou obzvláště odolné vůči nečistotám a široké škále čisticích a dezinfekčních prostředků.


Ale nejen to, můžeme Vám také nabídnout celou řadu výrobků, které nejsou speciálně označeny jako výrobky HYGIENIC nebo nemají certifikát ECOLAB® pro použití v potravinářské výrobě. V první řadě je to naše klasická řada kabelů ÖLFLEX® ROBUST, která snadno odolává zatížení při čištění v hygienicky náročných oblastech. 


Totéž platí pro širokou škálu příslušenství a kabelů z PVC, TPE nebo PUR, z nichž některé jsou rovněž testovány ECOLAB®.

Food & Beverage

Zjistěte více