Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 

Kabely bez halogenů

Jak, co, kdy a hlavně proč?

Co jsou to halogeny?


Prvky, jako je fluor, chlor, brom, jod a astat, jsou halogeny a nacházejí se v sedmé hlavní skupině periodické tabulky prvků. Najdeme je v mnoha chemických sloučeninách, například v polyvinylchloridu. PVC (zkratka polyvinylchloridu) je velmi odolný, a proto se používá v mnoha technických výrobcích nebo jako materiál izolace a pláště v kabelech. Chlor a další halogeny se často přidávají jako přísady ke zlepšení ochrany proti hoření. Má to však svou cenu – halogeny jsou totiž zdraví škodlivé. Z tohoto důvodu se v kabelech stále častěji používají plasty, které neobsahují halogeny. 

Co je to bezhalogenový kabel?


Jak název napovídá, bezhalogenové kabely a vodiče neobsahují halogeny. Plasty obsahující halogeny lze identifikovat podle chemických prvků v jejich názvu, jako např. dříve zmíněný polyvinylchlorid, chloroprenový kaučuk, fluoretylenpropylen, fluorpolymerový kaučuk atd.


Pokud chcete nebo musíte používat bezhalogenové kabely, ujistěte se, že se skládají z plastů, jako je silikonový kaučuk, polyuretan, polyetylén, polyamid, polypropylen, termoplastické elastomery (TPE) nebo etylen-propylen-dien-kaučuk. Ty totiž neobsahují žádné škodlivé stabilizátory vyrobené z těžkých kovů nebo změkčovadla a obsažené přísady zpomalující hoření jsou ekologicky nezávadné. 

Jak poznáte bezhalogenové kabely?


Kabel je bezhalogenový, pokud se v izolačním materiálu a materiálu pláště nepoužívají žádné halogeny jako chlor, fluor nebo brom. Kabelové vývodky, systémy ochranných kabelových hadic, konektory nebo smršťovací hadice, jako např. ochranná hadice PROTECT HF od firmy LAPP, mohou být také vyrobeny z bezhalogenových plastů, což znamená, že jsou bezhalogenové. Jestliže potřebujete například bezhalogenové kabely, vezměte na vědomí následující označení výrobků:

Plasty obsahující halogen

Plasty obsahující halogen
 • Chlorfenový kaučuk
 • Fluoretylen propylen
 • Fluoropolymerová guma
 • Polyvinylchlorid

Bezhalogenové plasty

Bezhalogenové plasty
 • Silikonová pryž
 • Polyuretan
 • Polyetylen
 • Polyamid
 • Polypropylen
 • Termoplastické elastomery

Postupem času se v kabelovém průmyslu objevila řada běžných tržních označení pro bezhalogenové kabely. V závislosti na výrobci tak naleznete označení pro bezhalogenové kabely jako:

 • HFFR | Halogen-free, flame-retardant (Bez halogenů a odolný proti plameni)
 • LSZH (nebo LS0H) | Low smoke, zero halogen (Bez halogenů s nízkou tvorbou kouře)
 • FRNC | Flame retardant, non-corrosive (Odolný proti plameni, nekorozivní)
 • HF | Halogen-free (Bez halogenů)

Bezhalogenové produkty LAPP lze identifikovat podle písmene H v názvu produktu. Například náš ovládací kabel ÖLFLEX CLASSIC 110 H nebo obecně kabely s pláštěm NHXMH jako bezhalogenová alternativa k PVC instalačnímu kabelu NYM. Bezhalogenové kabelové vývodky jsou označeny písmeny HF. Kabelová vývodka SKINTOP® ST-HF-M a smršťovací hadice SILVYN® jsou odolné proti plameni, samozhášivé, bezhalogenové a nabízí vysokou funkční spolehlivost. 

Proč jsou bezhalogenové kabely důležité pro požární bezpečnost?


Halogeny mohou být zdraví škodlivé. To platí zejména v případě, kdy plasty obsahující halogeny, především PVC, hoří. Pokud vypukne požár, z plastů se uvolňují halogeny. Halogeny se spojují s vodou, jako je hasicí voda používaná hasiči nebo tekutina ze sliznic, a vznikají tak kyseliny – chlor se stává kyselinou chlorovodíkovou a fluor zase vysoce žíravou kyselinou fluorovodíkovou. Kromě toho může vzniknout směs dioxinů a jiných vysoce toxických chemikálií. Pokud se dostanou do dýchacích cest, mohou je poškodit a vést ke smrti udušením. Dokonce i ti, kteří požár přežijí, mohou trpět trvalými zdravotními následky. U bezhalogenových kabelů se však situace má o dost jinak. 


Pro komplexní požární ochranu by kabely měly mít také ochranu proti hoření a nízkou tvorbu kouře. Ochrana proti hoření zpomaluje oheň a šíření plamene a podporuje samovolné zhášení. Výrobci zde čelí dilematu, protože chlor a brom jsou velmi dobrými zpomalovači hoření, a proto se často přimíchávají do plastů pro kabely. Vzhledem ke zmíněným zdravotním rizikům je to však kontroverzní a je to povoleno pouze v místech, kde nejsou ohroženi lidé. LAPP proto používá materiály, které mají vysokou úroveň ochrany proti hoření, ale přesto neobsahují halogeny.

Jaké jsou výhody bezhalogenových kabelů?


Pokud jsou bezhalogenové kabely silně zahřáté nebo hoří, tvoří podstatně méně žíravin nebo zdraví škodlivých plynů. Bezhalogenové ovládací kabely ÖLFLEX® nebo datové kabely značek UNITRONIC® a ETHERLINE® jsou zvláště vhodné pro použití ve veřejných budovách, dopravních prostředcích nebo obecně tam, kde může požár způsobit závažné poškození osob, zvířat nebo majetku. Mají nízkou hustotu kouřových plynů, takže produkují méně výparů a uvěznění lidé tak snadněji najdou únikovou cestu. 

Pokud potřebujete „bezhalogenový NYM kabel“, spolehněte se na naše kabely NHXMH – bezhalogenové alternativy k běžným NYM kabelům, které obsahují halogeny. Náš ovládací kabel ÖLFLEX® Classic 110 je k dispozici v bezhalogenových variantách ÖLFLEX® Classic 110 H nebo ÖLFLEX® CLASSIC 130 H.

Bezhalogenové kabely má zejména smysl používat, pokud má být v případě požáru zaručena co nejdelší funkční integrita. To může být důležité v budovách, kde by bezpečnostní kamery mohly pořídit snímky zdroje požáru. Vysokorychlostní datový kabel ETHERLINE® FIRE od společnosti LAPP přenáší data při plné přenosové rychlosti i po dvou hodinách v plamenech.
 

Žádné zdravotní obavy

Při zahřátí produkují bezhalogenové kabely podstatně méně žíravých kyselin nebo zdraví škodlivých plynů.

Dlouhá funkční integrita i v případě požáru

Vysokorychlostní datový kabel ETHERLINE® FIRE od společnosti LAPP přenáší data plnou přenosovou rychlostí i po dvou hodinách v plamenech.

Bezhalogenové varianty

Naše standardní výrobky najdete také v bezhalogenových variantách.

Normativní požadavky na bezhalogenové kabely a konektory


Bezhalogenový kabel, který odpovídá příslušným normám a standardům, nemusí být nutně zcela bez halogenů. Aby byl kabel považován za bezhalogenový ve smyslu normativních požadavků, stačí, aby nebyly překročeny určité hodnoty. 

Stručně řečeno – tato část normy specifikuje zkušební zařízení a postup pro stanovení množství halogenovodíku, které vzniká při spalování materiálů použitých v kabelech a izolovaných vodičích.


Kabely LAPP, které jsou označeny jako bezhalogenové podle normy IEC 60754-1, proto poskytují uživateli jistotu, že testovaný materiál nepřekročí obsah halogenovodíku 5 mg/g. 

Část 2 normy ČSN EN 60754 popisuje stanovení kyselosti měřením hodnoty pH a vodivosti.

Pro Vás jako uživatele to znamená, že u našich bezhalogenových kabelů, které jsou v souladu s IEC 60754-2, neklesne hodnota pH pod 4,3. Kromě toho hodnota vodivosti stanovená pro naše kabely a vodiče nepřekračuje mezní hodnotu 10 µS/mm.

Jak již bylo zmíněno v části o výhodách bezhalogenových kabelů, v případě požáru jsou velmi důležitými aspekty dlouhodobá funkční integrita a dobrá viditelnost. Ta je například rozhodující při evakuaci osob v budovách, pro možnost přístupu hasičů nebo pro monitorovací systémy – například pokud se provádí sekundární analýza příčiny požáru. 


Norma ČSN EN 61034-2 specifikuje postup měření hustoty kouře z hořících kabelů za definovaných podmínek. 


Hustota kouře z kabelů a vodičů je vyjádřena v minimálních hodnotách světelné propustnosti. Výpočty požární bezpečnosti jsou uvedeny v příloze A k normě. 


V příloze B uvádí norma ČSN EN 61034-2 doporučení pro případ, že v jiných normách nejsou uvedeny žádné požadavky. V této příloze je jako nejnižší hodnota světelné propustnosti doporučena hodnota 60 %. 


Produkty LAPP, které splňují normu ČSN EN 61034-2, proto zaručují světelnou propustnost minimálně 60 % v souladu s popsaným zkušebním postupem.