Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 

Mechanické vlastnosti


Mechanické vlastnosti jsou často důležitým rozhodovacím kritériem při výběru vhodných výrobků. Proč?


Pod vlivem vnějších sil se totiž rychle zjistí, jak je materiál odolný. Odolnost proti přetržení, citlivost na tlak, ohebnost, pohyblivost, otáčivost nebo také flexibilita daného materiálu určuje, zda je výrobek vhodný pro danou aplikaci. Proto by se kabel, který je určen pouze pro pevné uložení, neměl používat jako nosné lano ve výtahu.


Mechanická odolnost kabelů a vodičů, kabelových vývodek, konektorů nebo také ochranných hadic je do značné míry dána jejich konstrukcí a vlastnostmi materiálů.

Odlehčení tahu

Jak zabraňuje kabelová vývodka vytažení kabelu?

Vlečné řetězy

Co musí kabel ve vlečném řetězu vydržet?

Flexibilní

Jak pohyblivé a flexibilní mohou být kabely?