Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Robotika: přesnost pohybu

Spojovací řešení od společnosti LAPP pro odvětví robotiky


V dnešní době pracují roboty vedle svých lidských kolegů téměř ve všech průmyslových odvětvích a často přebírají práci, která je příliš obtížná, příliš nebezpečná nebo představuje riziko pro lidské zdraví. Můžeme vidět, jak zvedají těžká břemena, přesně nanášejí barvu do každé skulinky a milionkrát opakují stejné výrobní kroky se stejnou přesností. Když se dnes řekne robotika, lidé si často představí velké roboty pracující za ploty v automobilových továrnách. Roboty budoucnosti však budou menší, lehčí a flexibilnější. Budou součástí neomezených výrobních sítí propojených rychlými datovými spojeními po dobu trvání Průmyslu 4.0 a budou pracovat ruku v ruce se svými lidskými kolegy. V souladu s tím se mění požadavky na některé komponenty, především na řešení kabeláže pro robotické aplikace.

Jaké speciální požadavky musí splňovat kabely a vodiče v oblasti robotiky?


Očekává se, že průmyslové stroje budou dodávat stále více energie, zpracovávat stále více dat a pracovat nepřetržitě. A přestože pracují v některých velmi drsných prostředích, jejich připojení musí být odolná a spolehlivá, aby vyhovovala dnešním požadavkům. Rozsáhlá nabídka kabelů, kabelového příslušenství, průmyslových konektorů a kabelových vývodek společnosti LAPP byla vyvinuta tak, aby nabízela vysoký výkon, odolnost a flexibilitu, které jsou požadovány v komplexním průmyslovém prostředí. Nejenže odolávají drsnému prostředí, ale také splňují normy a protokoly, které jsou běžné ve výrobních halách.

Kabely a vodiče od společnosti LAPP pro stroje a zařízení spolehlivě splňují požadavky strojních inženýrů a projektantů, jako je např. odolnost proti výkyvům teplot, žíravým chemikáliím, elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení, ohybu a extrémnímu mechanickému zatížení, nebo musí dokonce zvládat i několik propojených procesů, které sdílí společné řídicí centrum. To znamená, že mohou přenášet energii a data ze svých strojů a do nich prostřednictvím spolehlivých a odolných kabelů a konektorů.


Požadavky na řešení kabeláže v oblasti robotiky:

  • Extrémní ohýbání a otáčení
  • Maximální flexibilita, stabilita, životnost
  • Omezený prostor pro kabeláž
  • Individuální konfekce
  • Rychlé dodání důležitých náhradních dílů
  • Různé kabelové systémy – každý typ robota má jiné sekvence pohybů.
  • Nebezpečí: Pokud selže jedna součástka, může dojít k zastavení celé výrobní linky a ztrátě milionů.

Co je třeba zohlednit při výběru výrobku?


Vzhledem k tomu, že každý typ robota vykonává jiné sekvence pohybů a je konstruován jinak, liší se i požadavky na kabelové systémy. Pokud jde o mimořádně náročné aplikace, které jsou často požadovány, hotové produkty zkrátka většinou nedokážou nabídnout dokonalé řešení. Například jeden z našich speciálních robotických kabelů je certifikován pro více než 15 milionů cyklů a umožňuje dvojitou rotaci kolem vlastní osy na metr (720°/m). Společnost LAPP se svým specialistou na robotiku společností LAPP Muller úspěšně působí v oblasti robotiky již více než tři desetiletí a vyrábí ovládací a datové kabely, speciální kabely a příslušné konfekce.

Proč používat výrobky LAPP v oblasti robotiky?


Divize robotiky společnosti LAPP zajišťuje, aby byly potřeby zákazníků splněny co nejlépe. Tato divize má na starosti často časově náročný vývoj individuálních řešení, která mohou zahrnovat intenzivní konzultace ve spolupráci se zákazníkem. Pokud požadavky zákazníka nelze splnit výrobkem ze standardního sortimentu, toto oddělení zákazníkům individuálně poradí a vyvine speciální řešení. Tyto „exotické“ speciální kabely jsou nabízeny i v malých množstvích. Aby bylo zajištěno splnění těchto požadavků, provádí společnost LAPP zkoušky v jednom z nejmodernějších testovacích zařízení pro testování kabelů na světě. Zde je možné simulovat všechny druhy sekvencí pohybu a určit životnost kabelů.

Společnost LAPP se může opřít o rozsáhlé zkušenosti z více než 50 let vývoje a výroby a na jejich základě vyvinula různé inovace a vysokou úroveň kvality a spolehlivosti výroby.

Nemůžete najít ten správný produkt pro své potřeby? Společně vyvineme individuální řešení, které bude odpovídat Vašim potřebám. Naši odborníci Vám rádi poradí.

K produktům