Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Health Check Service

Máte zdravou a odolnou komunikační síť?


Na cestě k Průmyslu 4.0, tedy k digitalizaci v průmyslu, je plánování ethernetových sítí stále složitější z důvodu zvyšujících se nároků. Síťová technika musí být co nejspolehlivější a nejvýkonnější, přičemž síť musí být trvale stabilní.


Stroje by měly být inteligentní, samoučící a transparentní a měly by být navzájem propojeny prostřednictvím internetu s jedinečnou identitou podle Industrial Internet of Things (IIoT). Digitální a virtuální obraz závodu, známý jako digitální dvojče, by měl poskytnout nový potenciál pro neustálé zvyšování efektivity a produktivity společnosti.

S nárůstem velikosti a složitosti sítí strojů (mnoho systémových komponent a komunikačních protokolů) se správný návrh a monitorování sítě a následné vyhodnocování diagnostických dat pro mnoho firem rychle stane velmi náročným úkolem.


V průběhu času se projeví opotřebení u zapojených spojů a Aktivní komponenty. Přestože většina aktivních komponent dokáže zpočátku vyřešit menší závady samostatně, zvýšené hromadění závad může vést k tomu, že síť náhle přestane fungovat tak spolehlivě jako předtím. Zařízení již nemusí reagovat nebo doba odezvy může být příliš dlouhá. I když se tyto anomálie zpočátku zdají nepatrné nebo se vyskytují jen sporadicky, měli byste okamžitě zasáhnout, abyste zabránili selhání stroje.

Společnost LAPP může být Vaším partnerem při vyhodnocování Vaší datové komunikace.

Často není na první pohled jasné, kde v síti vznikly nebo vzniknou problémy. My však máme odborné znalosti.
Mám zájem

Společnost LAPP může být Vaším partnerem při zjišťování příčin.

Síť je často příliš provázaná na to, aby se mohla pravidelně testovat sama. My však dokážeme přečíst i ty nejslabší chybové signály.
Mám zájem

What is the actual current state of your industrial network?


Pokud na tuto otázku nedokážete odpovědět hned, jednoduše si objednejte bezplatnou diagnostickou službu společnosti LAPP pro průmyslové sítě! Zaveďte ta správná preventivní opatření ještě dnes! Vaši síť budou testovat certifikovaní odborníci s přihlédnutím k příslušným specifikacím a normám.


Pokud chcete také využít naši službu Health check service, využijte možnosti otestovat a pomoci vytvořit nabídku této služby. Zjistíme Vaše požadavky a potřeby a Vy získáte přehled o kondici Vašeho zařízení a rady a řešení od našich odborníků na konektivitu.  

Samozřejmě bezplatně a bez závazků.

Zkuste to právě teď!

Co je to LAPP Health Check Service?


Health Check Service má za cíl podpořit Vaši obsluhu strojů a výroby při údržbě Vašeho zařízení. Poskytne Vám přesný přehled o Vašich systémech Ethernet a PROFINET.

Tyto služby poskytují naši odborníci a partneři LAPP:


Zkontrolujte kondici Vaší pasivní síťové technologie:

 • Jak je řešena kabeláž?
 • V jakém stavu je připojovací technika v rozváděči nebo serverové skříni?
 • Jak je konstruována ochrana EMC?
 • Jak ovlivňuje mechanické namáhání jednotlivé součásti?
 • Jsou komponenty vhodné pro danou aplikaci?


Zkontrolujte kondici Vaší aktivní síťové techniky:

 • Jak funguje monitorování sítě?
 • Jak spolehlivě probíhá datový provoz?
 • Jaká je kvalita přenosu?
 • Které datové pakety způsobují potíže?
 • Jak velké je zpoždění při odezvě (jitter)?

Které verze firmwaru a hardwaru se používají?

 • Odhalte hrozící chyby nebo slabá místa
 • Objevte a analyzujte aktuální chyby
 • Navrhněte vylepšení
   

Tipy odborníků:

Naplánujte si sledování kvality komunikace ihned po uvedení systému do provozu.


Pravidelné kontrolní prohlídky navíc pomáhají s údržbou.


Použijte Řízené switche. Umožňují 10x rychlejší diagnostiku a detekci chyb. Mapují topologie a shromažďují diagnostická data. Pojďme společně najít slabá místa!

Zkuste to právě teď!

Které kritické faktory mají vliv na síť strojů?


Jak vám pomůže LAPP Health Check Service?


Výrobky stárnou. Obecně platí, že výrobky vystavené vysokému namáhání stárnou ještě rychleji.

Namáhání zahrnuje všechny druhy mechanického namáhání, jako je např. tlak, ohyb, torze atd. Velmi nízké a/nebo velmi vysoké teploty okolí, vlhkost a časté čištění agresivními prostředky však také vedou k předčasnému stárnutí zařízení. To může vést ke zkřehnutí pláště kabelu, poškození izolace žil nebo dokonce k přetržení žíly. Pokud je uzemnění výrobku a ochrana proti elektromagnetickému rušení navržena neoptimálně nebo dokonce nesprávně, nebo pokud nedostatečná konfigurace sítě vede k trvale vysokému zatížení sítě, trpí Vaše výrobky více, než je nutné.

Jsou Vám tyto problémy dobře známy?


Po provedení Health Check Service budete moci profitovat z komplexního přehledu Vašich diagnostických dat.   

Obdržíte podrobnou zprávu o:

 • komunikaci v síti (např. využití kapacity, statistika chyb)
 • konfiguraci sítě (např. topologie sítě s přehledem zařízení a připojení, verze firmwaru)
 • automatických diagnostických zprávách ze sítí a zařízení

Dále také obdržíte:

 • zprávu o certifikaci kabelů, které byly testovány samostatně
 • kontrolní seznam pro splnění nebo zlepšení elektromagnetické kompatibility (EMC)
 • zprávu pro identifikaci případných slabých míst
 • optimalizační možnosti vhodné pro Vaši aplikaci

A potom?
Vychutnejte si zlepšenou celkovou efektivnost zařízení (OEE) díky lépe plánovatelným údržbovým opatřením a spolehlivějším systémům, a tím pádem i snížení nákladů.

Proč je pro vás společnost LAPP tím správným partnerem?


Důvody, proč navázat úspěšnou spolupráci se společností LAPP:

 • Máme odborné znalosti, které nám umožňují identifikovat pravděpodobné faktory poruch a selhání již během plánování nebo uvádění stroje do provozu.
 • Máme měřicí přístroje a potřebné zkušenosti pro rychlou detekci závad a poruchových faktorů u stávajících problematických strojů ve Vašem závodě. Postupujeme systematicky podle osvědčených kontrolních seznamů.
 • Nabízíme návrhy na zlepšení, abychom odstranili nedostatky, kterých si zatím nejste vědomi.
 • Nezávazně nabízíme vhodné alternativní výrobky pro rychlé vyřešení Vašeho problému.
 • Nabízíme prodlouženou záruku na komponenty LAPP, které jsme testovali.
 • Tento důležitý úkol provádíme důkladně a necháváme si na něj dostatek času. Je to čas, který nemusíte vždy vedle své každodenní práce zrovna mít.

Vaši síť budou testovat certifikovaní odborníci s přihlédnutím k příslušným specifikacím a normám. Tímto způsobem se můžete bezplatně zúčastnit pilotního projektu „LAPP Health Check Service“.

Zkuste to právě teď!