Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Více možností díky protokolovým standardům

Všechno je propojené


Průmyslová komunikace popisuje propojení strojů s počítači a je základem pro inteligentní, propojenou výrobu. Takové propojené průmyslové systémy jsou také známé jako chytré továrny. 

To zahrnuje vytvoření společné komunikace od snímačů, akčních členů a ovládacích prvků až po systémy řízení zásob, které mohou zjednodušit, objasnit a zlepšit procesy. Podobně jako referenční model OSI i tento typ komunikace probíhá nejen na úrovni sítě, ale i na různých úrovních. 

Komunikace mezi různými účastníky sítě jedné nebo více síťových úrovní musí být standardizována, aby se mohly navzájem „chápat“ také přístroje různých výrobců. Proto je vyžadován standardizovaný jazyk bez jakýchkoli bariér. Řešení se nazývá protokolové standardy.

V jednotlivých vrstvách referenčního modelu OSI se používá velký počet různých síťových protokolů, které zde nebudeme rozebírat. 

Mezi pravděpodobně nejznámější protokoly (které také tvoří základ pro výměnu dat přes internet) patří:

 • TCP: protokol pro výměnu dat mezi síťovými zařízeními
 • FTP: protokol pro výměnu souborů přes internet
 • HTTPS: protokol pro šifrovaný přenos přes internet
 • IP, IPv4 a IPv6: protokoly pro ověřování adres na internetu
 • SMTP: protokol pro odesílání e-mailů

Vše je zabezpečené


Komunikace mezi různými zařízeními v propojeném systému probíhá prostřednictvím internetu nebo jiných vnitřních sítí LAN (místní síť). Sítě tohoto typu představují jak příležitosti, tak i výzvy. Protokolové standardy berou v potaz následující hodnoty:

 1. Neporušenost (data nejsou během přenosu zmanipulována)
 2. Důvěrnost (v průběhu přenosu se s daty zachází jako s důvěrnými údaji)
 3. Ověřitelnost (lze ověřit identitu vysílače i přijímače)
 4. Zpracování bez rušení médií (pro přenos dat se používá pouze jedno médium)

Všechno je standardizované


IEC, Mezinárodní elektrotechnická komise, popsala, definovala a standardizovala komunikační standard pro průmyslovou automatizaci v jedné normě: IEC 60870, nebo pro Německo: DIN EN 60870.

 • Tato norma zahrnuje celou řadu specifikací, které byly uspořádány do řady norem. Řada norem pokrývá následující témata:
 • Spínací technika
 • Technologie dálkového ovládání
 • Technologie ovládání sítě

Protokolové standardy jsou součástí oblasti technologie dálkového ovládání. V důsledku toho platí řada norem IEC 60870–5. Části normy berou v úvahu různé částečné aspekty:

 • IEC 60870-5-1: Formáty přenosového rámce
 • IEC 60870-5-2: Postupy přenosu
 • IEC 60870-5-3: Struktura aplikačních dat
 • IEC 60870-5-4: Definice a kódování informačních prvků
 • IEC 60870-5-5: Základní aplikační funkce

Pro definici protokolových standardů jsou relevantní také:

 • IEC 60870-5-101: Aplikační norma pro dálkové ovládání (sériová komunikace)
 • IEC 60870-5-102: Základní funkce pro přenos součtů
 • IEC 60870–5–103: Norma pro přenos ochranných signálů a eliminaci rušení (v rozvaděči)
 • IEC 60870-5-104: Aplikační norma pro dálkové ovládání v IP sítích

Specifikace normy stanovují univerzální standard, ale stále ponechávají prostor pro manévrování pro konkrétní aplikace.
 

Vše je organizováno – topologie


Výsledkem je, že různé vysílače a přijímače v rámci komunikačního systému pracují podle přesně definovaných pravidel, které umožňují výměnu dat.


Pro vzájemné propojení různých zařízení jsou potřebné switche nebo směrovače, které v síti plní distribuční funkci. Zajišťují, aby všichni účastníci sítě vytvářeli logická spojení.


Logická spojení jsou definována v topologiích sítě. Ukazují, jak jsou zařízení v síti uspořádána a propojena. 

Při topologii bodu k bodu existuje mezi dvěma zařízeními pouze jednoduché, přímé spojení. Obě zařízení mohou tato připojení používat pro vzájemnou komunikaci.
V případě topologie bod k více bodům dodává centrální systém do několika zařízení. Každé zařízení v systému má v komunikaci společný větvící bod.
Díky topologii vedení je navzájem propojeno několik zařízení. Z jednoho zařízení do druhého je natažen kabel. Každý konec vedení je zakončen zařízením.
V případě sběrnicové topologie jsou všechna zařízení propojena společným kabelem. Každé zařízení má přístup k signálům, které tento kabel přenáší. Aby se zabránilo rušení kabelu, jsou konce kabelu opatřeny ukončovacím odporem.
Kruhová topologie je uzavřená kabelová trasa. Všechna zařízení jsou navzájem spojena kabelovým kruhem. To znamená, že do každého a z každého zařízení vede kabel.
Hvězdicová topologie obsahuje centrální síťové zařízení. Obvykle se jedná o rozbočovač nebo switch, který přebírá distribuční funkci. Každé zařízení je k němu připojeno pomocí kabelu.
Stromová topologie je rozšířená hvězdicová topologie. Umožňuje realizaci ve větších sítích.
Mesh topologie je decentralizovaná síť. Neexistují žádné provázané struktury a všechny síťové uzly, tzn. všechna zařízení, jsou navzájem propojena.
Splétaná topologie představuje progresivní vývoj hvězdicové topologie. Neexistuje žádný centrální uzel, místo toho jsou přístroje redundantně propojeny strukturovanou, zesítěnou topologií.