Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Platformy pro elektronické zadávání zakázek


Digitalizace procesu zadávání zakázek pomocí elektronických systémů pro zadávání zakázek představuje významné procesní výhody pro nákupní oddělení firem. Spolupráce na strategických a provozních procesech s dodavateli snižuje náklady, zkracuje čas, který musí zaměstnanci strávit nákupem, a také nabízí přidanou hodnotu tím, že zkracuje dobu potřebnou pro dodání a platbu zakázek.

Jako společnost orientovaná na zákazníka chce společnost LAPP také využít tohoto potenciálu pro své zákazníky a jako dodavatel jim zaručit všechny možnosti optimálního nákupu.

Klasický proces zadávání zakázek je časově náročný, zahrnuje mnoho manuálních kroků a vyžaduje různá rozhraní jednotlivých interních oddělení. Díky přechodu z papírového zadávání zakázek na „bezpapírovou kancelář“ a automatizované procesy proudí všechny naše důležité informace digitálně. To umožňuje hladký průběh objednávání, zrychlení procesů objednávání, úsporu nákladů a transparentnost stavu celé objednávky.

Výhody systémů pro elektronické zadávání zakázek


 • Snížené procesní náklady
 • Snížené požadavky na čas zaměstnanců
 • Není nutné neustále vyjednávat dodací a platební podmínky s jednotlivými dodavateli
 • Jednoduché srovnání jednotlivých dodavatelů
 • Rychlý a jednoduchý kontakt s dodavateli
 • Používáním programů pro plánování podnikových zdrojů zajišťuje společnosti, že je jejich databáze vždy aktuální, pokud jde o stav zásob
 • Automatizované objednávání prostřednictvím dynamických katalogů (např. OCI) nebo statických katalogů (např. BMECat) šetří čas

Od vyžádání až po zadání objednávky


Elektronické zadávání zakázek zjednodušuje a urychluje práci. V systému pro plánování podnikových zdrojů je například možné udělit různým oddělením a zaměstnancům oprávnění k vytvoření požadavku na objednávku. Požadavek na objednávku je zaslán nákupnímu oddělení, kde je zkontrolován, a nakonec se objednávka zadá dodavateli.

V rámci systému je možné udělit oprávnění k zúčtování objednávky takovým způsobem, aby ti, kteří o objednávku žádají, mohli svou objednávku zadat dodavateli nezávisle. Toto oprávnění může být například omezeno na určité položky nebo na maximální hodnotu objednávky.

Uživatelé výrobků tak budou mnohem samostatnější a nezávislejší při výběru a nákupu přímých a nepřímých materiálů. Zároveň to také znamená, že nákupní oddělení našich zákazníků by mohla mít menší    vliv na objednávky.

S jakými platformami poskytovatelů již spolupracujeme?


Již nyní spolupracujeme s předními platformami dodavatelů, abychom Vám komplexním a aktuálním způsobem nabídli ta správná řešení pro Vaše výzvy:

 • SUPPLYON
 • NEWTRON
 • JAGGAER
 • curecomp
 • coupa
 • SAP Ariba
 • onventis

Jaké procesy například nabízí společnost LAPP prostřednictvím platforem?


Rádi bychom s Vámi spolupracovali, abychom co nejlépe využili výhod systémů elektronického zadávání zakázek, které bychom rádi přizpůsobili Vašim potřebám. Při spolupráci prostřednictvím platforem pro elektronické zadávání zakázek se zaměřujeme na provozní procesy zadávání zakázek. Podle potřeby také rozšiřujeme nabídku modulů SRM (Supplier Relationship Modules – moduly pro vztahy s dodavateli), registraci a kvalifikaci dodavatelů a průzkumy dodavatelů. Které procesy jsou pro Vás vhodné, zaměřujeme se na případ od případu, a to podle konkrétních přínosů a proveditelnosti v souladu s aktuálními procesy zákazníka.