Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 

Technické tabulky & Výběrové tabulky

Technické tabulky


Všechny důležité podrobnosti o vlastnostech našich výrobků najdete v příloze online katalogu.

T0 Bezpečné použití našich výrobků

T1 Chemická odolnost plášťů kabelů a vodičů

T2 Montážní směrnice

T3 Montážní směrnice

T4 Montážní směrnice

T5 Montážní směrnice

T7 Značení žil kabelů ÖLFLEX

T8 Prodlužovací a kompenzační vedení barevné značení a související informace

T9 Značení žil silových kabelů podle VDEHDČSN

T10 Značení žil telefonních kabelů podle VDE

T11 Odpory jader a konstrukce jádra metrické

T12 Zatížitelnost základní tabulka

T13 Zatížitelnost podle National Electrical Code NEC USA

T14 Evropské nařízení o stavebních výrobcích

T15 Vlastnosti izolačních materiálů a plášťů kabelů a vodičů

T16 Angloamerické rozměrové jednotky

T19 Směrnice pro pokládku kabelů a vodičů

T20 Cable drums transport damage losses rental and handling

T21 Rozměry závitů pro kabelové vývodky

T22 Stupně krytí podle EN 60529

T23 Kabelové vývodky

T24 Chemická odolnost plastů

T25 Registrované obchodní značky zboží

T26 Výrobky s certifikací pro Rusko

T27 Výpočet požárního zatížení kabelů a vodičů

T28 Radiační odolnost

T29 Použití kabelů a vodičů s aprobací UL

T30 Ekologické informace

T31 EPIC pouzdra a vložky

Výběrové tabulky


A1 Flexibilní připojovací a ovládací kabely

A2-1 Kabely pro použití v energetických řetězech ohybové cykly a provozní parametry

A2-2 Datové kabely pro použití v energetických řetězech

A2 Kabely pro použití v energetických řetězech nebo robotických aplikacích

A3 Kabely pro dopravní techniku

A4 Bezhalogenové kabely a vodiče

A5 Datové kabely pro nízkofrekvenční přenos analogovýchdigitálních signálů

A6 UNITRONIC koaxiální sběrnicové a LAN kabely

A7 UNITRONIC BUS a ETHERLINE jaký kabel pro který sběrnicový systém

A8 Kabelové vývodky přehled

A9 Kabely splňující požadavky DESINA

A10 Technické údaje hranatých konektorů EPIC

A11 Možnosti použití komponentů optických kabelů HITRONIC přehled

A12 Možnosti použití servokabelů v elektrických systémech pohonů PDS

A13 Kabely pro rozšířené teploty okolí

A15 Označovací systémy FLEXIMARK odolnost etiket FLEXIMARK