Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 

Výpočet příplatků za kov

Cena mědi


Od 01. 02. 2024 bude pro výpočet použita tato hodnota:

LAPP Copper Price (LCP): 793,96 EUR / 100 kg (včetně 1%, které zahrnují pořizovací náklady)

Bázová cena mědi


V základních cenách mnoha kabelů, téměř všech vodičů a kusového zboží je již obsažen určitý podíl ceny mědi. Udává se rozvněž v EUR/ 100 kg.

  • 150 EUR/100 kg pro většinu flexibilních kabelů (např. ÖLFLEX® CLASSIC 100) a kusového zboží (např. ÖLFLEX® SPIRAL 540 P)
  • 100 EUR/100 kg pro telefonní kabel (např. J -Y(St)Y)
  • 0,00 EUR/100 kg pro zemní kabely (např. napájecí kabel NYY), tzn. bez podílu ceny mědi

Konkrétní báze mědi je uvedena v katalogu u každého typu kabelu pod tabulkou rozměrů. 

Cu číslo

Hmotnost mědi je kalkulovaná hmotnost mědi kabelu, vodiče (kg/km) nebo kusového zboží (kg/100 ks) a je uvedena pro každý výrobek v katalogu.

Mosaz a hliník


Od 01. 02. 2024 bude pro výpočet hliníku použita tato hodnota: 

LAPP Aluminium Price (LAP):  291,75 EUR / 100 kg

U mosazných předmětů jsou procentuální přirážky kalkulovány z prodejních cen.

Mosazný základ je 150,00 EUR/100 kg mosazi.

Vývoj hodnoty Cu

Platnost v měsíciHodnota Cu v EUR/100 kgDoplatek Cu v EUR/100 kg
Leden 2024798,70648,7
Prosinec 2023785,13635,13
Listopad 2023781,01631,01
Říjen 2023802,69652,69
Září 2023794,04644,04
Srpen 2023792,21642,21
Červenec 2023802,63652,63
Červen 2023786,43636,43
Květen 2023832,71682,71
Duben 2023855,09705,09
Březen 2023865,63715,63
Únor 2023864,87714,87
Leden 2023810,06660,06