Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Produkty a řešení


Navrhování výrobků a řešení udržitelným způsobem


Udržitelně vyráběný produkt vyžaduje vhodné procesy a struktury v celém hodnotovém řetězci. Pracujeme na tom, abychom minimalizovali dopad našich výrobků na planetu během výroby a u zákazníka. Chceme zdroje využívat zodpovědně, ne je pouze spotřebovávat. Proto vyvíjíme udržitelné koncepty produktů pro efektivnější využívání přírodních zdrojů, materiálovou účinnost produktů a ekologické nakládání s chemikáliemi a odpadem. Tyto koncepty budou výhledově realizovány a začleněny do našeho inovativního portfolia.


V souladu s tím jsme vyvinuli první bezolovnaté kabelové vývodky na světě. Proč? Protože jsme si jisti, že jediným způsobem, jak být úspěšný v budoucnosti, je začít myslet na budoucnost již dnes. To platí i pro hledání vhodných řešení připojení pro vaše aplikace a projekty. Trvale udržitelné výrobky vyvíjíme dříve, než nás k tomu zavazují zákony nebo předpisy – považujeme to za nedílnou součást své firemní odpovědnosti.

Naše závazky s ohledem na produkty:


  • Konstrukce kabelů a konektorů vyvinutá tak, aby vyhovovala spotřebě a výrobě.
  • Produkty navrženy spolehlivě a trvanlivě s vysokými standardy kvality: slibujeme méně odstávek, méně údržby a minimalizaci celkových nákladů na vlastnictví (TCO) po celou dobu životnosti výrobku. Znamená to také minimalizaci využívání zdrojů.
  • Celosvětové používání materiálů šetrných k životnímu prostředí a současně vyhýbání se látkám vzbuzujícím mimořádné obavy. V tomto ohledu aktivně zkoumáme inovativní řešení, která nahrazují potenciálně škodlivé komponenty všude, kde je to možné.
  • Celosvětové sledování hmotných předpisů: Máme rozsáhlou síť společností, které nám pomáhají monitorovat, analyzovat a implementovat celosvětové předpisy týkající se materiálů, které používáme.
  • Udržitelné řízení dodavatelů, které se ukazuje jako účinný nástroj zejména ve vztahu k surovinám.
  • Zamezení vzniku zbytečného odpadu z výroby, recyklace odpadu a bezpečné likvidace nebezpečného odpadu.

Příklad produktu: SKINTOP® MS

Společnost LAPP, jako první na světě, přichází s portfoliem bezolovnatých mosazných kabelových vývodek. Od roku 2020 jsou nejběžnější modely našich osvědčených kabelových vývodek SKINTOP® a SKINDICHT® k dispozici v bezolovnatých variantách, což z nich činí udržitelnou a na budoucnost orientovanou produktovou alternativu ve standardním sortimentu. Bezolovnaté výrobky jsou označeny zkratkou LF na konci příslušného čísla produktu.
Splňujeme tak budoucí směrnice REACH a RoHS - ještě před vypršením výjimky pro obsah olova do 4 %. 

Zjistěte více