Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Inovace

Pracujeme na budoucnosti

Jak společnost LAPP podporuje inovace


Inovace je hluboce zakořeněna v DNA společnosti LAPP. Inovace je jednou z našich čtyř firemních hodnot. Pro společnost LAPP znamená vývoj inovací porozumět zákazníkům, udělat z nich středobod, na základě kterého stavíme naši nabídku služeb, a neustále nalézat nová a lepší řešení produktů a služeb pro jejich požadavky. Díky stálému toku inovací podporujeme naše zákazníky při hledání správných řešení pro připojení a tím pádem i pro přenos energie, signálů nebo dat v průmyslovém prostředí. Naše poslání je jasné: „Spolehlivě propojujeme svět“. Pokud jde o inovativní řešení v oblasti připojovacích technologií, snažíme se být důvěryhodným partnerem pro naše zákazníky.

Hledáme řešení dříve, než je to třeba


Nečekáme, až budeme muset vyřešit konkrétní problémy zákazníků. Místo toho usilujeme o technologický vývoj, který nám umožní zaujmout nové přístupy k řešení problémů. Naše vlastní snaha být vždy na špičce technologií zahrnuje také podchycení klíčových technologických trendů dříve, než si sami zákazníci vyžádají odpovídající řešení. Jak tyto trendy identifikujeme? Spoléháme se totiž na různé stavební kameny naší společnost:

Za účelem odhalení technologických trendů a využití relevantních informací z výzkumu a vědy v raném stádiu má společnost LAPP odborně zaměřený technologický poradní sbor. Tento výbor se skládá ze čtyř renomovaných vědců z různých oborů a pravidelně projednává o technologických trendech a stěžejních tématech s vrcholovým vedením společnosti a technickými odborníky.
Nesnažíme se jen držet krok s dobou, ale také se aktivně podílet na utváření budoucnosti. Proto se podílíme na veřejně financovaných výzkumných projektech a podporujeme úzkou spolupráci s univerzitami, výbory a svazy.
Tech Radar LAPP je pro nás důležitým nástrojem k identifikaci potenciálních technologických oblastí a stanovení jejich priorit. V tomto formátu shrnujeme technologické aktivity za uplynulých dvanáct měsíců, diskutujeme o podnětech plynoucích z nových trendů a stanovujeme technologické priority pro nadcházející rok.
Za tímto formátem stojí celosvětové týmy odborníků, kteří se intenzivně zabývají specifickými technologickými oblastmi a technickými výzvami a objasňují otázky týkající se možných předpisů nebo potenciálních partnerů pro spolupráci.

Maximální orientace na zákazníka


Abychom mohli vyvíjet inovace produktů a služeb, které našim zákazníkům přinesou odpovídající přidanou hodnotu, je také důležité být blízko zákazníkům a jejich výzvám. Naším cílem je zjistit, jak můžeme řešit největší problémy našich zákazníků. Jak je můžeme nejlépe podpořit ve výzvách, které je čekají v budoucnosti? 

Naši kolegové po celém světě z oddělení pro výzkum trhu, prodeje a produktového managementu úzce spolupracují, aby v raném stádiu identifikovali trendy na trhu a v aplikacích a mohli je co nejlépe využít při vývoji inovativních řešení.

Naším cílem je zohlednit podněty našich zákazníků a promítnout je do naší práce na vývoji. Jsme v úzkém kontaktu s našimi zákazníky prostřednictvím futureLab, která je důležitou součástí naší prezence na veletrzích a slouží pro živé prezentace nových výrobků a služeb, abychom mohli již v raném stádiu diskutovat o nápadech na vývoj produktů a o prototypech a aktivně získávat pilotní zákazníky.
 

Otevřená kultura inovacím, propojení struktur


Naše inovace vyvíjíme v moderní organizační struktuře založené na principu dvojího přístupu a otevřené kultuře inovacím. Co to znamená pro naši každodenní práci na inovacích? Spolu s naším procesem Stage Gate pro vývoj nových produktů jsme úspěšně zavedli formát Innovation-for-Future, abychom tak dali prostor mimořádným nápadům.

Ambidextry

Zjistěte více
Další

Vývojový proces Stage Gate

Neustále pracujeme na inovaci našeho produktového portfolia v našem hlavním oboru, expandujeme na nové relevantní trhy (jako např. obnovitelné energie) a posouváme naše zákazníky kupředu díky vysoce kvalitním a technologicky impozantním rozšířením do našeho portfolia. Snažíme se v tomto ohledu pracovat co nejúčinněji a nejefektivněji, vždy v souladu s příslušnými normami.

Formát Innovation-for-Future

Vytvořili jsme formát Innovation-for-Future pro inovace a nové horizonty, které může společnost LAPP dobývat. Snažíme se najít správné odpovědi na hlavní výzvy, kterým čelí naši zákazníci, a nebojíme se originálních řešení. Prosazujeme agilní způsob práce a řídíme se heslem „chybami se člověk učí“.

Otevřená kultura inovacím

Podporujeme práci v mezioborových týmech a inovační projekty řešíme na základě hesla „Proč ne“. Věříme, že úspěšných inovací lze dosáhnout pouze tehdy, pokud je součástí naší kultury i poučení z chyb. Pokud jde o design, ztělesňujeme inovace zaměřené na zákazníka Uvažování. Aktivně vyhledáváme a podporujeme spolupráci a výměnu s jinými společnostmi – a to bez ohledu na to, zda jsou to naši partneři, start-upy nebo dodavatelé.

Design Thinking

Přečtěte si více
Další

Chyby a učení

Přečtěte si více
Další