Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Testovací a laboratorní pracoviště

Jak společnost LAPP plní svůj příslib kvality


Naši zákazníci se mohou na produkty LAPP spolehnout – na celém světě a ve všech průmyslových odvětvích. Je to proto, že kvalita je pro nás důležitá. Naše výrobky mají zásadní význam pro distribuci energie, využití energie a přenos dat, a proto naše řešení před uvedením na trh důkladně testujeme v těch nejnáročnějších podmínkách. Náš příslib kvality zahrnuje to, že musíme zajistit, aby naše výrobky splňovaly příslušné standardy a normy pro dané aplikace a průmyslová odvětví a poskytovaly nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti. A to ve všech zemích, kam dodáváme. To zahrnuje certifikáty požární ochrany a odolnosti proti olejům, odolnosti proti elektrickému napětí, jakož i splnění požadavků na hygienický design prostřednictvím čistitelného designu výrobků a použití materiálů vhodných pro hygienicky náročné aplikace (zkráceně: hygienický design).

Laboratoře a testovací střediska po celém světě


Za tímto účelem provozujeme po celém světě zkušební střediska s velmi vysokými standardy pro testování materiálů a výrobků. Vlastnosti použitých materiálů jsou neustále testovány, abychom zajistili konzistentní kvalitu. V našich laboratořích v Německu, Itálii, Francii, USA, Indii, Jižní Koreji, Singapuru, USA a Číně například zkoumáme, jak sluneční světlo, déšť, ozón, slaná voda nebo oleje a čisticí prostředky ovlivňují používané materiály. V našich zkušebních centrech posuzujeme elektrické přenosové vlastnosti, provádíme zkoušky životnosti, podrobujeme naše výrobky náročným zkouškám trvalého zatížení a zkoumáme jejich chování v případě požáru. 


Výsledky těchto testů mají samozřejmě přímý vliv na konstrukci a výrobu budoucích výrobků LAPP. Rozmanité a náročné možnosti testování zaručují kvalitu našich výrobků a shodu s normami a zákonnými požadavky. Výhodou je, že propojováním našich testovacích laboratoří po celém světě zpřístupňujeme znalosti našim odborníkům po celém světě. Udržitelnost a dodržování ekologických předpisů, jako je REACH nebo RoHS, si nelze představit bez testování v našich laboratořích. 
 

Vše podrobujeme nejnáročnějším testům


Ne všechny testy jsou ale stejné. Pouze ty nejnáročnější testy zaručují nejvyšší kvalitu. Proto jsou všechny naše výrobky a materiály podrobovány nejnáročnějším testům v našich celosvětových testovacích centrech. Jde totiž o to, abychom zajistili proveditelnost a vhodnost pro nejrůznější aplikace – a poskytli tak našim zákazníkům ta nejlepší možná řešení připojení. A také tu jde o splnění naší povinnosti – dodržet náš příslib kvality.