Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 

Rodina


Úspěšná třetí generace

LAPP – německá rodinná firma, která stále roste


V Německu působí více než tři miliony rodinných podniků. Společnost LAPP dosáhla v roce 2021 obratu přes 1,4 miliardy eur, čímž se stala jednou z nejúspěšnějších rodinných firem v Německu. Příběh o úspěchu, který začal jednoduchou otázkou Oskara Lappa: „Jak mohu zlepšit časově náročné manuální vkládání jednotlivých žil a splétání svazků do vnějších ochranných plášťů?“ Oskar Lapp si na svou otázku odpověděl inovací. V roce 1957 vyvinul první průmyslově vyráběný flexibilní ovládací kabel s barevným kódováním odolný proti olejům.

Ursula Ida Lapp pevně věřila v manželův vynález, který se později stal známým pod značkou ÖLFLEX®. V roce 1959 Ursula Ida Lapp registruje společnost jako U. I. Lapp KG u okresního soudu ve Stuttgartu. Manželé tento název vymysleli společně u kuchyňského stolu. Chtěli zdůraznit, že se jedná o rodinný podnik. Společnost zahajuje činnost bankovním úvěrem ve výši 50 000 marek. Investice se vyplatila. Společnost LAPP zaznamenala po svých průmyslově vyráběných 
kabelech obrovskou poptávku a rychle rostla.

Svou pílí, ambicemi, předvídavostí a odvahou se Oskar a Ursula Ida Lappovi stali vzorem, a to i pro své syny Andrease a Siegberta. Po smrti Oskara Lappa, který zemřel na infarkt v roce 1987, se ujali vedení společnosti společně s matkou tak, jak by si přál jejich otec.

Od roku 2017 je za společnost a její zaměstnance zodpovědná také třetí generace rodiny Lappů: do rodinné firmy se připojili vnuci Matthias a Alexander Lappovi. Pro zakladatelku Ursulu Idu Lapp, která se narodila v roce 1930 a zemřela v dubnu 2021, zajistil časný a strategicky plánovaný vstup třetí generace Lappů růst a tím i budoucnost globální rodinné firmy.

V roce 2022 rodina udělala další velký krok: druhá generace, Andreas Lapp a Siegbert Lapp, se stáhli z operativní činnosti skupiny LAPP a předali veškerou odpovědnost za řízení třetí generaci. Předsedou představenstva LAPP Holding AG je nyní Matthias Lapp, nejstarší vnuk zakladatele firmy a syn Siegberta E. Lappa. Do dozorčí rady byla jmenována dcera Andrease Lappa Katharina Lapp. V budoucnu bude jeden rodinný příslušník zastoupen ve správní radě a jeden v dozorčí radě: LAPP zůstane rodinnou společností.