Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 

Kabelové vývodky

Těsnění a kabelový vstup s odlehčením tahu


Kabelové vývodky umožňují vkládání kabelů do pouzdra, umožňují bezpečné utěsnění kabelů i pouzdra a odlehčení tahu kabelu. Chrání vnitřní část pouzdra před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, jako je prach nebo vlhkost. Naše produktová řada obsahuje jednotlivé vstupy, vícenásobné vstupy pro více kabelů, jakož i příslušenství a nářadí pro montáž vývodek.

Co je to kabelová vývodka?


Kabelová vývodka je součástka k zavedení jednoho nebo několika kabelů do krytu stroje nebo rozvaděče. Naše kabelové vývodky LAPP přitom plní hned několik souvisejících funkcí: slouží jako odlehčení tahu kabelu, utěsňují vývodku různými materiály, jako je fluorkaučuková pryž, nitrilkaučuková pryž, silikonové nebo gelové těsnění, a chrání tak před prachem a vodou. Norma ČSN EN 62444 tvoří normativní základ pro konstrukci, provedení a testování našich kabelových vývodek.

Které kabelové vývodky jsou součástí portfolia produktů LAPP?


Ve společnosti LAPP rozdělujeme produktovou řadu kabelových vývodek na jednoduché průchodky a vícenásobné průchodky:

Jednoduché průchodky

Kabelové vývodky pro vstup jednoho kabelu do pouzdra

Vícenásobné průchodky

Kabelové vývodky pro vstup více kabelů do jednoho pouzdra

Nástroje a příslušenství pro kabelové vývodky

Jednoduché kabelové průchodky


Portfolio jednoduchých kabelových průchodek LAPP a jejich potenciální použití jsou téměř neomezené. Normativní požadavky, které jsou s každým způsobem použití jiné, je nutné zohlednit individuálně a dle způsobu použití.

Plast, mosaz nebo nerezová ocel – čemu dáváte přednost?


Kabelové vývodky pro jednoduché vstupy jsou vyrobeny z plastu, mosazi nebo nerezové oceli. Vyberte si přesně takové vlastnosti, které má mít kabelová vývodka LAPP pro Vaši aplikaci. Ať už se jedná o kulaté nebo ploché kabely, přímé nebo úhlové vývodky, nekonfekcionované kabely nebo kabely s konektory – určitě najdete to, co hledáte.

Vícenásobné průchodky


Vícenásobné průchodky společnosti LAPP jsou k dispozici ve dvou zásadně odlišných provedeních.

Co dělat, když je konektor již připevněn?


Vyberte vícenásobné průchodky pro konfekcionované kabely.

 • Rámeček těchto modulárních vícenásobných kabelových průchodek se šroubuje na pouzdro zařízení nebo stroje.
 • Moduly, které upevňují jednotlivé kabely, lze vyměnit jednotlivě.
 • V servisních případech se v porovnání s běžnou vícenásobnou kabelovou průchodkou, kterou je nutno kompletně demontovat, výrazně zkracuje pracovní doba.

Co použít, pokud je konec kabelu ještě bez konektoru?


Vyberte vícenásobné průchodky pro nekonfekcionované kabely.

 • Utažení nebo zašroubování? Můžete se svobodně rozhodnout podle svých přání. Vícenásobné průchodky jsou k dispozici v kulatém a hranatém provedení.
 • Jedinečné gelové těsnění se speciální membránovou technologií umožňuje přímé vložení kabelů bez nutnosti propichování průchodek.
 • Velké rozsahy sevření umožňují použití kabelů s různými vnějšími průměry.
 • Neobsazené průchody zůstávají bezpečně uzavřeny a utěsněny.

Nástroje a příslušenství


Nabídka příslušenství kabelových vývodek u společnosti LAPP je obrovská. Díky pojistným maticím, zaslepovacím zátkám, těsněním, protiprachovým ochranám a mnoha dalším prvkům lze kabelovou vývodku snadno přizpůsobit tak, aby se rychle stala dokonalým společníkem pro Vaše aplikace.


Kabelové vývodky nevyžadují mnoho nářadí. Ale jak se říká: „Dobrý nástroj, dobrá práce.“ Chcete-li snadno pracovat, kombinovat pracovní kroky a objevovat chytrá řešení pro svou každodenní práci, neváhejte a prohlédněte si nářadí a příslušenství pro kabelové vývodky.

Přejít k produktům

Jaké základní požadavky musí splňovat kabelová vývodka?


Těsnění podle stupňů krytí IP


Kabelové vývodky chrání pouzdro proti vnějším vlivům. Otvorem v pouzdru nesmí proniknout žádná nečistota, jako je např. prach, vlhkost nebo dokonce voda. Do jaké míry je zaručena ochrana, závisí na daném stupni krytí IP („Ingress Protection“). V souladu s normou ČSN EN 60529; VDE 0470-1:2014-09 se stupeň krytí skládá z prvního a druhého čísla kódu v následujících tabulkách.

Technická tabulka T22
První číslice stupně krytí IP
Druhý identifikátor stupně krytí IP

Například kabelová vývodka je testována pro stupeň krytí IP 68:


 • Kabelová vývodka se dle návodu k obsluze montuje na zkušební desku odpovídajícím utahovacím momentem.
 • Namísto kabelu se používá zkušební třmen.
 • Konstrukce je umístěna do tlakové komory naplněné vodou a vystavena např. tlaku 5 barů po dobu 30 minut.
   

Během této doby se u kabelové vývodky nesmí projevit netěsnost.


Americkým ekvivalentem ČSN EN 60529, tj. normy pro stupně krytí IP, je UL50E společně s NEMA 250. Evropské a americké normy se přesně neshodují, ale určitě je lze srovnávat. UL50E specifikuje požadavky na pouzdra elektrických zařízení, NEMA 250 navíc přiděluje typové třídy. Rozděluje použití pouzder na venkovní (Typ 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6 a 6P) a vnitřní (Typ 1, 2, 5, 12K a 13).

Zkouška typu ochrany proti vodě

Odlehčení tahu


Kabelové vývodky chrání kabel tím, že poskytují optimální odlehčení tahu. Odlehčení tahu kabelové vývodky je vlastnost, která zabraňuje vytržení kabelu. Kabel je vystředěn a upevněn, téměř sevřen - ale bez poškození kabelu. Zejména u pohyblivých aplikací je tato ochrana nezbytná. bookmark. V Evropě jsou požadavky na odlehčení tahu popsány v normě ČSN EN 62444, zatímco v USA jsou požadavky definovány v UL514 B.

Základní ochrana každého kabelu

Chcete se dozvědět více o odlehčení tahu?
Zjistěte více

Podle zvolené vložky:

Teplota v podstatě určuje aktuální vlastnosti materiálu. Při používání našich výrobků se ujistěte, že jsou dodržovány uvedené teplotní rozsahy. Nenechte se zaskočit!


Pro extrémní teploty pod nulou až do -70 °C se můžete spolehnout na kabelové vývodky LAPP odolné proti chladu, jako je SKINTOP® COLD.


Pro extrémní teploty až do +200 °C doporučujeme SKINDICHT® SHV-M FKM.

Pokud se kabel nebo vodič používá v pohyblivých součástech strojů, je nutné dodržet minimální poloměr ohybu výrobku. SKINTOP® BS-M například pomáhá svým tvarem zabraňovat nadměrnému ohybu kabelu nebo vodiče v kabelové vývodce.
SKINTOP® BS-M

Podle oblasti použití přichází kabelová vývodka do kontaktu s látkami, které mohou poškodit materiál vývodky.

Jakou odolnost vyžadujete?


1. Sůl:

 • Zkouška v solné mlze dle ČSN EN ISO 9227 testuje korozivní vlastnosti výrobku. Po vymezené době je materiál zkontrolován a vyhodnocen. Poniklované mosazné kabelové vývodky, které prošly zkouškou v solné mlze, jsou odolné proti mořské vodě. Také kabelové vývodky z nerezové oceli V4A jsou odolné proti mořské vodě a nekorodují.

2. Olej

 • Evropské normy ČSN EN 50363-4-1 VDE 0207-363-4-1 stanovují zkoušky odolnosti proti olejům.
 • Těsnění CR-NBR instalovaná například v našich nejprodávanějších vývodkách SKINTOP® ST-M a SKINTOP® MS-M mají nejen velmi dobrou odolnost proti UV záření a ozónu, ale také zvýšenou odolnost proti olejům.

3. Kyseliny a louhy

 • LAPP nabízí také vhodné kabelové vývodky pro kontakt s kyselinami a louhy. Často jsou ideálním řešením varianty z nerezové oceli s těsněním FKM.

Kabelové vývodky odolné proti plameni jsou nezbytně nutné v oblastech s vysokým potenciálem nebezpečí v případě požáru. Pro oblasti s vysokým nebezpečím v případě požáru jsou proto vhodné bezhalogenové kabelové vývodky s vysokou odolností proti plameni. Snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.


Zejména u kolejových vozidel jsou všechny instalované součásti přísně testovány z hlediska chování při požáru. EN 45545-2 obsahuje technické požadavky na tyto komponenty.


UL 94, zkušební metoda hořlavosti plastů, dělí plasty do tříd podle hořlavosti a je často požadována při použití plastových kabelových vývodek.

SKINTOP® ST-HF-M

Hladké povrchy bez rohů a hran zabraňují hromadění nečistot (např. kapalin a mikroorganismů) na kabelové vývodce a tím zabraňují kontaminaci potravin ve zpracovatelském průmyslu. Vzhledem k tomu, že všechna zařízení na zpracování potravin se pravidelně čistí horkou vodou nebo vodní párou nebo pěnou a používají se agresivní dezinfekční prostředky, lze dosáhnout normou požadované vhodnosti pro potravinářský průmysl pouze pomocí kabelových vývodek z nerezové oceli.
Má-li se kabelová vývodka používat v hygienicky kritických oblastech, dbejte na certifikaci podle standardu EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group).
National Sanitation Foundation (NSF) specifikuje standard NSF/ANSI 169 – 2016 pro materiály určené pro použití v potravinářském průmyslu v USA.


ECOLAB Inc. je výrobcem čisticích a dezinfekčních prostředků pro gastronomii, potravinářský průmysl a zemědělství. Certifikace ECOLAB® je uznávána po celém světě.

Certifikované kabelové vývodky ECOLAB® jsou odolné proti dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.

SKINTOP® HYGIENIC

V chemických továrnách nebo na čerpacích stanicích mohou vznikat výbušné plyny, například při výrobě a plnění pohonných hmot. Ale také při výrobě cukru a mouky je nutné dodržovat bezpečnostní opatření, aby se zabránilo výbuchu prachu. Aby bylo možné vyloučit jakýkoli zdroj vznícení, musí mít všechny stavební materiály používané v tomto konkrétním prostředí své vlastnosti v souladu s normami, které byly stanoveny pro předcházení nehodám.


ATEX znamená „ATmosphères Explosibles“. Kabelové vývodky LAPP s příponou „ATEX“ splňují požadavky na ochranu proti výbuchu dle ČSN EN IEC 60079-0 a ČSN EN IEC 60079-7, a jsou proto vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (typ ochrany „Zvýšená bezpečnost“ („e“)).

SKINTOP® K-M ATEX plus