Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 

Kabely

Ve všech variantách pro každý požadavek


Kabely LAPP mohou provádět řadu základních úkolů a jsou vhodné pro tisíce aplikací. Najdete zde také perfektní připojovací kabel pro napájení, ovládací kabely pro extrémně spolehlivý přenos signálu a datové kabely pro nepřetržitý přenos dat. Vychutnejte si značnou rozmanitost našich produktů značek ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE® a HITRONIC®.


Historie společnosti LAPP začala v roce 1957 vynálezem prvního kabelu, jehož žíly jsou označeny různými barvami. Společnost LAPP byla zpočátku pouze výrobcem kabelů a vodičů.

Odpovědi na Vaše nejdůležitější otázky na téma kabely a vodiče najdete ZDE A NYNÍ

 • Co je to kabel?
 • Jaký je rozdíl mezi infrastrukturním a připojovacím/ovládacím kabelem
 • Jaké typy kabelů jsou k dispozici a kde se používají?

Připojovací a ovládací kabely

Připojovací a ovládací kabely se většinou vyznačují většími průřezy vodičů a silnější izolací žil než datové kabely. Díky silnější izolaci lze připojovací a ovládací kabely použít pro vyšší napětí. Připojovací kabely zajišťují napájení strojů a přístrojů na elektrický pohon, zatímco ovládací kabely slouží k přenosu řídicích signálů do řídicích jednotek, jako jsou obráběcí stroje nebo dopravníkové pásy.

Datové kabely

Datové kabely mívají naopak malé průřezy vodičů a tenkou izolaci žil. U datových kabelů hraje elektromagnetická kompatibilita mnohem důležitější roli než u připojovacích a ovládacích kabelů, protože přenos dat je obzvláště náchylný k rušení. Datový kabel nesmí způsobovat elektromagnetické rušení, ani jím být rušen.

Co je to kabel?


Kabel je elektrický vodič opláštěný izolačními materiály. Při výrobě kabelu se většinou několik izolovaných vodičů stočí dohromady a opatří se dalšími ochrannými vrstvami (např. vnitřním pláštěm, elektrickým stíněním nebo vnějším pláštěm).

Z čeho se kabely skládají?


Konstrukci kabelu lze zjednodušit následovně:

Žíla je elektrický vodič izolovaný izolací žíly.

 • Vodič: Hlavně měď, méně často hliník nebo nikl
 • Izolace žíly: Jako izolační materiál se používají různé plasty (PVC, PU, PE, TPE, PTFE; FPE, pryž atd.)

Možné ochranné vrstvy:

 • Vnitřní plášť: Jako materiál pro plášť se používají různé plasty, viz vnější plášť.
 • Elektrické stínění: Stínění opletem a fólií
 • Vnější plášť: Jako materiál pro plášť se používají různé plasty, viz typické materiály pro vnější plášť.


Poznámka: Toto neplatí pro optické kabely. Optické kabely patří do kategorie datových kabelů, ale jejich konstrukce se zásadně liší od výše uvedených. Kromě toho v nich nejsou data přenášena elektricky pomocí energie, nýbrž opticky pomocí světla. Zajímáte se o optické kabely a chcete poznat alternativní přenosová média k mědi?

Ponořte se zde do vzrušujícího světa optických kabelů!

První ovládací kabel ÖLFLEX®

V roce 1957 vynalezl Oskar Lapp první kabel s různě barevně značenými žilami, a tak se zrodily první ovládací kabely ÖLFLEX®. Co vlastně znamená název ÖLFLEX® se dozvíte v našem průvodci připojovacími a ovládacími kabely.

Rozdíly mezi pojmy infrastrukturní a připojovací/ovládací kabel


Laik v soukromém sektoru většinou mluví o napájecích kabelech a LAN kabelech. Elektroinstalační firma chce naopak položit připojovací/ovládací kabely z domácí spojovací krabice do rozvaděče a telekomunikační firma zase pracuje s telefonními kabely a optickými kabely. Avšak pokud jde o budování elektrické sítě, běžně se hovoří jak o nadzemních kabelech, tak i zemních kabelech.


Jaký je tedy vlastně rozdíl mezi infrastrukturními a připojovacími/ovládacími kabely? Je mezi nimi nějaký rozdíl, a pokud ano, používáme v současné době oba pojmy správně?

V odborných kruzích především platí, aby připojovací/ovládací kabely vedly elektrický proud nebo elektrické signály. 
Infrastrukturní kabely lze považovat za poddruh připojovacích/ovládacích kabelů. Obvykle jsou skryté a pevně uložené v zemi (kabely pro uložení do země, telefonní kabely) nebo na mořském dně (podmořské kabely). Vyznačují se dodatečnou mechanickou ochranou pod vnějším pláštěm a jsou odolné vůči vlivům okolního prostředí. Většina infrastrukturních kabelů se také vyznačuje mnohem většími průměry a vyšší hmotností než připojovací/ovládací kabely. 


Připojovací/ovládací kabely jsou naopak uloženy nad zemí, často jsou však skryty v kabelových tunelech, šachtách nebo strojích. Jsou vhodné také pro příležitostné pohyblivé použití, protože jsou vyrobeny z flexibilních lankových vodičů. Ale i připojovací/ovládací kabely mohou být uloženy trvale, například pod omítku nebo jako závěsné kabely mezi sloupy elektrického vedení. V těchto případech však není nutná žádná dodatečná mechanická ochrana, protože tuto funkci přebírá sama omítka nebo okolní vzduch. 
Závěr tedy je, že infrastrukturní a připojovací/ovládací kabely nejsou ve skutečnosti synonymem, ale v běžném jazyce se tyto pojmy zaměňují. 


V oblasti datových technologií je naprosto běžné mluvit o infrastrukturních kabelech, i když se tím často myslí datové kabely!

Různé typy kabelů, různé úlohy


Ale k čemu tedy infrastrukturní, připojovací/ovládací a datové kabely slouží?


Infrastrukturní, připojovací/ovládací a datové kabely slouží

 • k napájení strojů, přístrojů a součástí,
 • k přenosu signálů,
 • k přenosu dat.


Funkce, kterou kabel vykonává, silně závisí na typu kabelu. Některé typy kabelů, tzv. hybridní kabely, mohou kombinovat několik úkolů, např. primárně přenášet data, a navíc dodávat energii přijímači nebo primárně dodávat energii zařízení, a navíc přenášet signály. 

Hledáte konfekcionované kabely s konektory připravené k použití?

Poznámka: Ve výrobkových segmentech připojovacích a ovládacích kabelů a také datových kabelů naleznete pouze kabely v metráži, tzn. nekonfekcionované kabely a vodiče.

Zde najdete naše konfekce plug & play kabelů

Výběr vhodného kabelu


Kabely a vodiče musí být vybrány tak, aby byly vhodné pro příslušné provozní podmínky (např. napětí, proud, ochrana před úrazem elektrickým proudem, sdružování kabelů a vodičů) a pro vnější vlivy (např. okolní teplota, přítomnost vody nebo korozivních látek, mechanické namáhání včetně namáhání při instalaci, nebezpečí požáru).


LAPP nabízí bezpočet kabelů a vodičů pro téměř každé použití.

1. Nejprve určete typ kabelu, který potřebujete:

připojovací kabel, ovládací kabel nebo datový kabel.

2. V jaké zeměpisné oblasti chcete kabel používat?

Potřebujete speciální certifikace pro vývoz do jiných zemí?

3. Jakým vlivům bude kabel vystaven?

 • Elektromagnetické rušení (EMI):Stíněné kabely
 • Chemické látky: Kabely s vnějším pláštěm ROBUST
 • Extrémně vysoké nebo nízké teploty: Kabely s materiály HEAT
 • Mechanické namáhání: Kabely s vnějším pláštěm z PUR
 • Venkovní prostředí: Kabely odolné proti UV zaření


4. Chcete kabel používat ve speciální aplikaci?

 • Železniční doprava: Kabel TRAIN
 • Užitková vozidla: Kabel TRUCK
 • Roboty: Kabel ROBOT
 • Fotovoltaika: Kabel SOLAR
 • Jeřáby: Kabel CRANE

5. Bude kabel pevně uložený nebo pohyblivý?

Pro použití ve vlečných řetězech zvolte kabel FD nebo CHAIN.

Typické materiály vnějšího pláště


Plášť kabelu chrání vnitřek kabelu proti mechanickému namáhání, směsím chemických látek a vlivům teploty. Existuje celá řada materiálů, které mohou být použity k ochraně kabelu před poškozením.

Pro opláštění kabelů LAPP se často používají následující materiály. V zásadě se však do těchto materiálů musí přidat zpomalovače hoření nebo jiné přísady, aby se například zvýšila tepelná odolnost. Tyto smíšené materiály pro opláštění se nazývají směsi.

Běžné materiály

Pro silně namáhané pláště kabelů, které musí odolávat vysokému mechanickému zatížení, jako je oděr a příčný tlak, je ideální zvolit polyuretan (PUR). Zejména v případech, kdy je kabel v neustálém pohybu, jako například ve vlečných řetězech nebo torzních aplikacích, potřebujete materiál, který je obzvláště odolný, trvanlivý a odolný proti proříznutí. V tomto případě bývá nejlepší volbou PUR.
Pokud je nutná zvýšená chemická odolnost, protože kabel je vystaven působení organických rozpouštědel a jiných chemicky agresivních látek, pak je vhodný plášť z polyvinylchloridu (PVC). Kabely z PVC jsou také velmi odolné proti plameni.
Často používaným materiálem pro opláštění kabelů pro uložení do země je polyetylen (PE). I při trvalém uložení ve vodě nebo při venkovním použití je PE optimálním materiálem s vysokou mechanickou odolností.
Ochrana osob je obzvláště důležitá ve veřejných budovách nebo v dopravě. Zde je třeba zajistit, aby v případě požáru byly použité součásti vysoce odolné vůči plameni a také uvolňovaly jen málo toxických kouřových plynů. Proto se používají kabely, které neobsahují halogeny. HFFR je zkratka pro halogen free flame retardant. Běžné jsou také zkratky FRNC pro flame retardant non corrosive (samozhášecí kabel odolný korozi) a LSZH pro low smoke zero halogens (nedýmivý bezhalogenový kabel). Další informace k uvedeným materiálům a popisy jejich vlastností najdete v technické tabulce T15.
Download T15 here.