Keresési kifejezés
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
0
Keresési kifejezés
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
0
Hungary
 
en
hu
Hungary
 

Építőipari termékrendelet (CPR)


A kábel mint a tűzvédelem támogató oszlopa

A modern új épületekben a tűzvédelem legújabb eredményeit ültetik át a gyakorlatba. A tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályi helyzet is továbbfejlődött az elmúlt években. Tűz esetén ugyanis az épületek látogatóinak gyakran nagyon kevés idejük marad a tűz elől való menekülésre. Eközben gyakran nem maguk a lángok jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem a műanyag égésekor keletkező füst és mérgező gázok. Ezek rövid idő alatt visszafordíthatatlanul károsíthatják a tüdőt.


E veszély megfékezése érdekében az építőanyagokat tűzvédelmi szempontból vizsgálják és osztályozzák. Az alábbi információk alapján megmutatjuk, hogy az európai építőipari termék-rendelet milyen célt szolgál, milyen követelményrendszerek, illetve tűzbiztonsági osztályok léteznek a kábelekkel és vezetékekkel kapcsolatban, és hogyan találja meg a legjobb kábelt az alkalmazásához.

Mi az európai építőipari termék-rendelet?


Az Európai Építőipari Termékek Rendelet (BauPVo) EU 305/2011, illetve a Construction Products Regulation (CPR) az EU-ban érvényes jogi rendelet, amely egységes termék- és vizsgálati szabványokat határoz meg az építőipari termékek számára. Az építési termékek a rendelet szerint minden olyan áru, amelyet tartósan épületekbe telepítenek.


A rendelet alapvető biztonsági követelményeket határoz meg az építményekre vonatkozóan, amelyek közül az egyik a tűzvédelem.


Ez az Európai Unió (EU) valamennyi tagállamára kötelező érvényű, és 2017. július 1-je óta az építményekbe tartósan fektetett kábelekre és vezetékekre is vonatkozik.
A kábeleket és vezetékeket egységes osztályozási rendszer szerint osztályozzák, és meg kell felelniük bizonyos követelményeknek.


Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése óta, amelyet Brexitnek is neveznek, az európai építőipari termék-rendelettel párhuzamosan létezik egy hasonló is, amely csak az Egyesült Királyságban érvényes. Ez a megfelelő a CPR osztályait és szabályait követi. Minden európai szabványhoz tehát létezik tartalmilag azonos szabvány az Egyesült Királyság számára.

Mi a célja a BauPVo-nak, illetve a CPR-nek?


Az építőipari termékekről szóló rendelet célja az épületek és az azokban lévő személyek biztonságának javítása. A továbbfejlesztett tűzállósággal rendelkező kábelek és vezetékek telepítésével a tűzveszélyt kell minimalizálni.


Ezenkívül egységesíti az építési termékekre és építőanyagokra vonatkozó követelményekkel kapcsolatos nemzeti szabályozásokat. Az építőanyag-gyártók számára megkönnyíti a termékek forgalomba hozatalát az európai belső piacon.


Az Építőipari Termékek Rendelete a termékek CE-jelölésének, valamint a gyártó teljesítménynyilatkozatának jogi alapjaként is szolgál.

Hol alkalmazzák az építőipari termékek rendeletét?


A BauPVo-t minden olyan építményben használják, ahol kábeleket és vezetékeket fixen és tartósan fektetnek.


Ezek közé tartoznak többek között:

 • Lakóépületek, ipari épületek, kereskedelmi épületek és irodaépületek
 • Kórházak, iskolák és szabadidős központok
 • Repülőterek, pályaudvarok és mélygarázsok
 • Középületek, mint például iskolák vagy múzeumok

Ebben az esetben érvényes: minél magasabb az épület tűzveszélye és biztonsági igénye, annál magasabbnak kell lennie a kábelek és vezetékek tűzveszélyességi osztályának.


A LAPP számos CPR-osztályozott kábelt kínál különböző alkalmazásokhoz.

Halogénmentes

A CPR-osztályozású csatlakozó-, illetve vezérlőkábelek között a ÖLFLEX® CLASSIC 100 H és ÖLFLEX® CLASSIC 110 H kábeleink a klasszikusok, amelyek halogénmentes anyaguknak köszönhetően kiváló viselkedéssel rendelkeznek, különösen tűz esetén, és a CH változatban árnyékoltan is elérhetőek.

PROFINET

A CPR-osztályozású kábelek túlnyomórészt, de nem kizárólag építményekben használatosak, de további alkalmazási területeket is kínálnak. A(z) ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC FLEX A például egy olyan adatkábel, amely épületek és vezérlőszekrények PROFINET-hálózatokba történő bekötésére használható. További alkalmazási területet kínál a(z) ÖLFLEX® HEAT 125 C MC, egy DNV-GL-tanúsítású vezérlőkábel tengeri használathoz.

Hogy értékelik a tűzállóságot az EN 50575 szerint?


A CPR harmonizált EN 50575 szabványa 5 kritérium alapján határozza meg a kábelek és vezetékek tűzállóságát:

 • lángterjedés
 • hőképződés
 • füstképződés
 • savképződés
 • égő cseppek keletkezése

Ezek a kritériumok döntő szerepet játszanak a különböző tűzosztályok egyikébe történő besorolás során. Ha egy kábelt vagy vezetéket tűzzel szembeni viselkedés szempontjából vizsgálnak, több kritériumban nem szabad túllépni a szigorú, törvényi határértékeket.

Milyen tűzosztályok léteznek a kábelek és vezetékek esetében?


Az építőipari termékek rendelete hét tűzveszélyességi osztályt tartalmaz, amelyek „Nem éghető (Aca)”-től „Kevéssé gyúlékony (Fca)”-ig terjednek. Az adott osztályban az alsó indexszel írt „ca” rövidítés a „cable”-t (kábel) jelöli.


Ezenkívül még három további osztály létezik: a füstképződés, a savképződés, valamint az égő cseppek kialakulása:

Füstképződés (s) a fokozatokkal:

 • s1= gyenge füstképződés, EN 61034-2 szerint, a füstsűrűségre vonatkozó s1a és s1b kiegészítő követelménnyel
 • s2= közepes füstképződés
 • s3= nincs meghatározva, esetleg erős füstképződés

Savképződés (a) a fokozatokkal:

 • a1= enyhén korróziós füstgázok
 • a2= közepesen korróziós füstgázok
 • a3 = erősen korróziós füstgázok

Égő cseppek keletkezése (d) a fokozatokkal:

 • d0= nincs égő csöpögés
 • d1= rövid távú égő csöpögés
 • d2= nincs megadva a teljesítmény

Minél kisebb az index, annál jobb a teljesítmény.

Az alábbi táblázat a különböző tűzosztályok és osztálykiegészítők összefoglalását mutatja be, ha vannak ilyenek.

TűzosztályBiztonsági igény

Építőipari felügyeleti megnevezés

Kiegészítő követelmények

füstképződéssavképződéségő cseppek keletkezése
AcaNagyon magasNem éghető---
B1caNagyon magasNehezen gyúlékony

s1-s3

s1a-s1b

a1-a3d0-d2
B2caNagyon magasNehezen gyúlékony

s1-s3

s1a-s1b

a1-a3d0-d2
CcaMagasNehezen gyúlékony

s1-s3

s1a-s1b

a1-a3d0-d2
DcaKözepesNormál gyúlékony

s1-s3

s1a-s1b

a1-a3d0-d2
EcaAlacsonyNormál gyúlékony---
FcaKicsiKönnyen gyúlékony---


Az Aca és B1ca osztályokra vonatkozó követelmények nagyon magasak. A legtöbb PVC-kábel Eca-nál vagy Dca-nál alacsonyabb osztályokat ér el, míg a kiváló minőségű Halogénmentes kábelek sokkal jobban teljesítenek, és elérhetik a Cca és B2ca osztályokat. Mivel az Aca tűzosztály követelményei túl magasak ahhoz, hogy a szokásos thermoplasztikus anyagokkal gazdaságos terméket kínálhassanak, a kábelek és vezetékek esetében a gyakorlatban nem érhető el az Aca tűzosztály.


A harmonizációnak köszönhetően a tűzosztályok minden EU-tagállamban ugyanazok. Ugyanakkor a törvényi előírások országonként nagyon eltérőek abban a tekintetben, hogy egy épület kábeleinek és vezetékeinek milyen tűzosztálynak kell megfelelniük.
További információk az egyes osztályokról, beleértve a vizsgálati eljárásokat és osztályozási kritériumokat, a ZVEI e. V., a ZVEI elektromos és digitális ipari szövetség oldalán Tanulmány találhatók.

ZVEI White Paper

Hogyan segít egy CPR-tanúsítású kábel a tűzvédelemben?A tűzvédelem fogalmának egyértelműbb meghatározása érdekében érdemes ezt két területre osztani.


Az első részterület a tűzmegelőzés. Valamennyi építőelemnek hozzá kell járulnia a tűz elkerüléséhez vagy terjedésének megakadályozásához. Az önoltó és égésgátló tulajdonságok itt nélkülözhetetlen segítséget jelentenek.


A második részterület lényegében az emberek tűz esetén történő mentéséről szól zárt helyiségekből. Ennek során fontos, hogy elkerüljék a magas fokú füstképződést, és a gázok toxicitása ne nehezítse az emberek menekülését.


Az alacsony savképződéssel és füstképződéssel rendelkező kábel használata ezért megfelelő tűzvédelmi intézkedés. A tűzosztályok egyértelmű osztályozási kritériumok és specifikus vizsgálati eljárások alapján átláthatóvá teszik a kábelek erősségeit. Így már a kivitelezés tervezésekor biztosítjuk, hogy könnyen megtalálja az alkalmazásának megfelelő "tűzvédelmi kábeleket".

ETHERLINE® FIRE

Hogyan igazolható az építési termékrendeletnek (BauPVo) való megfelelés?


A BauPVo-nak való megfelelést a CE-megfelelőség és a teljesítménynyilatkozat (DoP = Declaration of Performance) igazolja. Mindkettő kötelező a gyártó számára, ha CPR-osztályozott termékeket szeretne a piacra hozni.


A CE-megfelelőség érdekében az ECA-osztályba vagy annál magasabb osztályba tartozó kábeleket és vezetékeket típusvizsgálatoknak kell alávetni. A Cca osztálytól felfelé ezeket még rendszeres vizsgálatoknak is alá kell vetni gyári auditok és a folyamatban lévő gyártásból mintavételek formájában.


A DoP dokumentálja a termék vonatkozó osztályait, és tájékoztatást ad a gyártóról, a vizsgáló intézetről, az alkalmazási területről és a kábel, illetve vezeték teljesítményéről. A pontos fűtőérték nincs feltüntetve. Továbbá az ECA és FCA osztályok esetén csak a főosztály kerül megadásra.

Kapcsolat a CPR, a DoP és a CE-jelölés között


 1. A gyártó a termékét a CPR-osztályozás előírásai szerint bevizsgáltatja
 2. A sikeres vizsgálat és a tűzosztályokba történő besorolás után a gyártó elkészíti a DoP-t
 3. A CE-jelölést a terméken helyezik el, mivel a CPR-osztályozás megfelelőségi nyilatkozatot tesz szükségessé

Az értékesítési láncban lévő terméken a CE-K745-jelölés folytonosságára vonatkozó törvényi kötelezettség tulajdonképpen nem új – de a CPR-rel összefüggésben különösen egyértelművé válik. A gyártóknak és a kereskedőknek erről megállapodást kell kötniük.

Kereskedői szerződés

A LAPP ezért a kereskedelmi viszonteladók rendelkezésére bocsátja a Kereskedői szerződés-t a CE-jelölési kötelezettséghez.
Töltse le most

Címke-nyomtatványok-t

A LAPP ezért a kereskedelmi viszonteladók rendelkezésére bocsátja valamint a gyakorlati Címke-nyomtatványok-t.
Töltse le most

Honnan ismerhetem fel a CPR-osztályozott kábeleket és vezetékeket a LAPP-nál?


Mérnökeink a LAPP-nál számos cikket osztályoztak az Ön számára, hogy széles kábelek és vezetékek termékkínálatát kínálhassák Önnek építési projektjeihez.


A műszaki tulajdonságok áttekintése tájékoztatást ad arról, hogy egy termék osztályozott-e, és ha igen, miként került besorolásra. Ezenkívül a minősített termékeket arról is felismerheti, hogy az adatlap mellett mindig letölthető a teljesítménynyilatkozat is.
A teljes Minden CPR-osztályozott cikk listája a DoP-Dok.szám és a terméktípus-jelzőkód hozzárendelésével ugyancsak rendelkezésre áll.


A BauPVo-nak való megfelelés a kábelek és vezetékek csomagolásának címkéjén található CE-jelölésről (CE-jelölés) ismerhető fel. Mivel a kábeleken és vezetékeken kevés hely van, csak a CE-jel nyomtatható a külső burkolatra. A teljes címke a kábelek és vezetékek csomagolásán található, és további információkat tartalmaz, mint például a gyártó neve és címe, valamint az égési jellemzők.

Töltse le most

Hol találom a kábelek és vezetékek teljesítménynyilatkozatát a LAPP-nál?


Az alábbi táblázatokban letöltheti a német és angol nyelvű teljesítménynyilatkozatot valamennyi, az építőipari termékekről szóló rendelet szerint osztályozott kábelünkre és vezetékeinkre vonatkozóan:

Sokrétű alkalmazás- PVC burkolat és színes erek


ÖLFLEX® CLASSIC 100  300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 100  450/750V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 450/750V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1kV

ÖLFLEX® CLASSIC PN

Sokrétű alkalmazás- PVC burkolat és számozott erek


ÖLFLEX® CLASSIC 110

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT

ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/ 1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK

Sokrétű alkalmazás- PVC burkolat, tanúsított


Sokrétű alkalmazás- Halogénmentes


ÖLFLEX® CLASSIC 100 H

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BLACK 0,6/ 1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BLACK 0,6/ 1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV

Rideg alkalmazási feltételek- TPE köpeny


ÖLFLEX® ROBUST 200

ÖLFLEX® ROBUST 210

ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Rideg alkalmazási feltételek- PUR köpeny


Szervó- és motoralkalmazások- PVC köpeny


ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB

Szervó- és motoralkalmazások- PVC köpeny, tanúsított


ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB BK

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Szervó- és motoralkalmazások- Halogénmentes


ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB

Szervó- és motoralkalmazások- Energiavezető láncban történő alkalmazás


ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY

Szervó- és motoralkalmazások- Energiavezető láncban történő alkalmazás, tanúsított


ÖLFLEX® SERVO FD 796 P

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL

Alkalmazás energiavezető láncokban- Sokrétű alkalmazás


ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY

Power chain application- wide range of applications, certified


Alkalmazás energiavezető láncokban- Rideg alkalmazási feltételek


ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P

Alkalmazás energiavezető láncokban- Rideg alkalmazási feltételek, tanúsított


ÖLFLEX® CHAIN 819 P

ÖLFLEX® CHAIN 819 CP

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP

ÖLFLEX® CHAIN 896 P

Fotovoltaik


ÖLFLEX® SOLAR XLWP

ÖLFLEX® SOLAR XLWP I+E

Kiterjesztett környezeti hőmérsékletek


ÖLFLEX® HEAT 105 MC

ÖLFLEX® HEAT 125 MC

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

ÖLFLEX® HEAT 180 MS

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C

ÖLFLEX® HEAT 125 SC

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A

Kapcsolószekrény érvezetők


MULTI-STANDARD SC 2.1

MULTI-STANDARD SC 2.2

ÖLFLEX® POWER RV-K

Kisfrekvenciás adatkábelek


UNITRONIC® LiYY (TP)

UNITRONIC® LiYCY (TP)

UNITRONIC® LiYCY BK

UNITRONIC® LiYY (TP) BK

UNITRONIC® LiYCY (TP) BK

UNITRONIC® EB CY (TP)

UNITRONIC® Li2YCY (TP)

UNITRONIC® Li2YCY (TP) feindrähtig

UNITRONIC® Li2YCYv (TP)

UNITRONIC® Li2YCY PiMF

UNITRONIC® LiHCH (TP)

Számítógépes kábel (RE)


Terepi busz kábelek


UNITRONIC® BUS LD A

UNITRONIC® BUS LD FD P A

UNITRONIC® BUS PB Y

UNITRONIC® BUS PB H

UNITRONIC® BUS EIB Y

UNITRONIC® BUS EIB COMBI

UNITRONIC® BUS EIB H

UNITRONIC® BUS PB FC

Ethernet-kábelek


 ETHERLINE® PN CAT.7 FLEX A

ETHERLINE® FIRE Cat5e PH120

ETHERLINE® FIRE Cat6 PH120

ETHERLINE® LAN 200 U/UTP Cat.5e

ETHERLINE® LAN 200 SF/UTP Cat.5e Y

ETHERLINE® LAN 500 F/UTP Cat. 6A Y

ETHERLINE® LAN 500 S/FTP Cat.6A

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A duplex

ETHERLINE® LAN 200 F/UTP Cat. 5e LSZH

ETHERLINE® LAN 350 F/UTP Cat.6 LSZH

ETHERLINE® LAN 500 F/FTP Cat.6A LSZH

ETHERLINE® LAN 500 F/UTP Cat. 6A LSZH

ETHERLINE® LAN 200 SF/UTP Cat.5e LSZH

ETHERLINE® LAN 350 U/UTP Cat.6 LSZH

ETHERLINE® LAN 1000 S/FTP Cat.7 LSZH

ETHERLINE® LAN 1200 S/FTP Cat.7A LSZH

ETHERLINE® LAN 1600 S/FTP Cat.7A LSZH

ETHERLINE® LAN 1200 S/FTP Cat.7A LSZH duplex

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR

UNITRONIC® LAN TP H

Optikai vezetőkA forgalmazók kötelezettségei – (EU) 305/2011 sz. 14. cikk, (1) és azt követő cikkek.


„A forgalmazók az építési terméknek a piacon történő forgalmazásakor az e rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolatban kellő gondossággal járnak el" A LAPP ennek a következő termékek esetén felel meg: