Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

Het meldingssysteem van LAPPDe aanspraak op compliance en integriteit en bijgevolg op wettig gedrag heeft voor LAPP de hoogste prioriteit. Daarom is het belangrijk om risico's vroegtijdig te herkennen en proactief te voorkomen. Een meldingssysteem is daarbij een ondersteunend hulpmiddel waarmee aanwijzingen over risico's en verkeerd gedrag kunnen worden gegeven en onderzocht. Het meldingssysteem van LAPP biedt ons de mogelijkheid om kennis te nemen van mogelijke risico's en wangedrag bij LAPP, bij onze zakenpartners of bedrijven die op een andere manier met ons in contact staan. Het is beschikbaar voor meldingen wanneer in professionele context informatie of gegronde vermoedens over daadwerkelijke of potentiële overtredingen zijn verkregen. Op deze manier kan een overtreding zo snel mogelijk objectief worden opgelost en kunnen er passende maatregelen worden genomen – in het bijzonder voor deze overtreding, maar ook om verdere overtredingen te voorkomen.


Hierbij moet de informatieverstrekker* naar beste weten en geweten ervan kunnen uitgaan dat de informatie overeenstemt met de waarheid. Indien de melding de openbaarmaking van een bedrijfsgeheim bevat, is het bovendien noodzakelijk dat de aanmelder* werkelijk reden heeft om aan te nemen dat de openbaarmaking noodzakelijk is voor het onthullen van de overtreding.

We onderzoeken ontvangen aanwijzingen systematisch en voeren indien nodig passende vervolgmaatregelen in.

Hoe verwerken we uw melding?


Na het afgeven van de melding ontvangt u een ontvangstbevestiging.

In het meldingssysteem van LAPP onderzoeken we elke aanwijzing vertrouwelijk en grondig. Alleen als uit deze eerste evaluatie (plausibiliteits- en steekproefbeoordeling) een vermoeden van overtreding blijkt, wordt een onderzoek gestart.

Wij volgen daarbij het beginsel van de eerlijke procedure. Het garandeert de grootst mogelijke bescherming voor melders, betrokkene en werknemers die meewerken aan de opheldering van het gemelde wangedrag.

Nadelige behandeling van melders en alle personen die bijdragen aan onderzoeken bij LAPP wordt door LAPP niet getolereerd. Voor de betrokken personen geldt het vermoeden van onschuld totdat de overtreding is bewezen. De onderzoeken worden daarbij met absolute geheimhouding uitgevoerd.

Welke meldingen zijn nuttig?


Er kunnen meldingen worden gegeven over risico's en over vermoedens en overtredingen van wettelijke bepalingen, vrijwillig aangegane zelfverbintenissen en bedrijfsinterne regelingen. Dit omvat ook mensenrechten- en milieugerelateerde verplichtingsovertredingen uit de eigen bedrijfsafdeling en de bedrijfsafdeling van (niet-)indirecte leveranciers.
U kunt het meldingssysteem ook gebruiken als u vragen heeft over zaken met betrekking tot compliance.

Het meldingssysteem is niet bestemd voor feedback of klachten over producten of diensten van LAPP of onze zakenpartners. Mocht u niet tevreden zijn over diensten of producten, neem dan contact op met de klantenservice of de contactpersoon die u kent.

Wilt u een vertrouwelijke melding geven of heeft u een vraag over compliance?


Het LAPP-meldingssysteem biedt met het online meldingssysteem een kosteloos meldingskanaal binnen de onderneming om potentieel wangedrag te melden of vragen over compliance te stellen.

U heeft de mogelijkheid om in verschillende talen een melding over mogelijk wangedrag af te geven en vragen over compliance te stellen - ook anoniem.

Naar meldingsplatform