Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

Klanten


Klanten wereldwijd milieubewust leveren


LAPP beschikt over een wereldwijd beschikbaar netwerk van logistieke centra en uitstekende experts aan de verkoopzijde. Er vindt voortdurend afstemming plaats over welke producten wereldwijd in welke fabrieken worden geproduceerd en in welke logistieke centra ze worden opgeslagen, afhankelijk van de geschiktheid voor ons wereldwijde of lokale portfolio met regionale juridische bijzonderheden. Dit zorgt voor kortere transportwegen en dankzij geavanceerde digitale logistieke oplossingen voor efficiënte verzendprocessen. Niettemin zijn bijv. verpakkingen onontbeerlijk voor de bescherming van de producten en de veiligheid van de klanten. We zijn daarom voortdurend op zoek naar mogelijkheden om verpakkingen te optimaliseren en materiaal te besparen, bijv. waarbij we folies met een hoog recyclingpercentage gebruiken en in het beste geval kunnen hergebruiken.


Tegelijkertijd willen we onze klanten ondersteunen bij het volgen van een duurzamere aanpak. Dit geldt zowel op het gebied van de afvalverwerking als voor het recyclen van onze verpakkingen. Hiertoe breiden we samen met onze klanten onze inzet voor duurzaam en hulpbronnenbesparend handelen uit, waarbij we in samenwerking met onze partner Interseroh de gratis verwijdering en recycling van onze verpakkingen aanbieden.

Ons gedecentraliseerd netwerk van experts ondersteunt bovendien onze inspanningen om een mobiliteitsconcept uit te werken dat met korte trajecten en een aanbod voor duurzame mobiliteitsoplossingen de positieve ontwikkeling verder bevordert. Onze logistiek werkt moderne en duurzame transportoplossingen uit, zowel bij de uitrusting van de eigen wagen- en transportvloot als bij de keuze van de wereldwijd gebruikte expediteurs en transportroutes. Elke dag zoeken we de optimale mix van leveringstijd, transportveiligheid en duurzaamheid, met als doel de nadruk steeds meer op duurzaamheid te leggen.

Waarvoor wij ons logistiek inzetten:


  • Duurzaam verpakkingsmateriaal: nieuwe concepten voor soort en recycling van verpakkingsmateriaal
  • Duurzaam transportmanagement: transportwegen korter maken door een regionaal geïndividualiseerde productportfolio in distributiecentra in de buurt van de klant en producties ter plaatse, evenals bundeling van bestellingen
  • Duurzame mobiliteitsconcepten: bij de gebruikte transportmiddelen, voor de verkoop ter plaatse en bij de medewerkers

Voorbeeld: LAPP en logistieke partners

Veel producten voor dagelijks gebruik worden duizenden kilometers tot aan de consument getransporteerd. Bij verbindingsoplossingen zoals kabels en connectoren was dat tot nu toe ook zo. Dankzij geoptimaliseerd intern fabrieksvervoer en energie-efficiënte logistieke partners, is het LAPP gelukt het aantal gereden kilometers aanzienlijk te verminderen en de CO2-uitstoot aanzienlijk te verlagen. 

Meer informatie