Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

SOCIAAL ENGAGEMENT


Een betrokken onderneming


Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de Duitse economie. Maar ze zijn niet alleen relevant als werkgever en belastingbetaler. Zij versterken net als LAPP ook de sociale samenhang.

De breedte van onze sociale inzet reikt daarbij van de opleiding van vluchtelingen over de ondersteuning van kleuterscholen in de buurt van het bedrijf tot aan de bevordering van jonge wetenschappers. Het is belangrijk voor ons dat we duurzaam handelen. De inzet voor maatschappelijke aangelegenheden behoort daarom ook onlosmakelijk tot onze bedrijfscultuur – onafhankelijk van veranderingen in de markt, structurele aanpassingen en daarmee gepaard gaande strategische veranderingen.

"We geloven er vast in dat het onze plicht als onderneming is om verantwoordelijkheid te nemen, en we doen dat graag – het is toch geweldig als je kunt helpen", vat Andreas Lapp de motivatie van de ondernemersfamilie en de onderneming samen.

Indiaas honorair Consulaat


Sinds 2001 is Andreas Lapp honorair consul voor de Republiek India voor Baden-Württemberg en Rijnland-Palts. In deze erefunctie zet hij zich in voor de bevordering van de economische, politieke en culturele uitwisseling tussen Duitsland en India.

Hiervoor is het Indiase Honorair Consulaat beschikbaar voor bedrijven en particulieren als contactpersoon voor vragen en regelt het contacten met verschillende instellingen.

Daarnaast organiseert het honorair consulaat diverse evenementen zoals het wijnfestival "Stuttgart meets Mumbai", de Indian Summer, de vieringen ter gelegenheid van de Indiase Ronde Tafel. Bovendien stimuleert het consulaat al vele jaren het Indiase filmfestival in Stuttgart.

Andreas Lapp houdt regelmatig lezingen over India en ontvangt Indiase delegaties in Stuttgart. Bovendien ondersteunt het honorair consulaat Indiase bedrijven bij het vestigen in Baden-Württemberg en biedt het voordelige kantoorruimte in het Indian Business Center.

Als u vragen heeft over het Indiase honoraire consulaat, kunt u contact opnemen met info(at)honorarkonsul-indien.de of een kijkje nemen op de website van het consulaat.

Oskar-Lapp-stichting


Met hart voor de zaak: de Oskar-Lapp-stichting

Een hartaanval rukte Oskar Lapp in 1987 uit het leven. De plotselinge dood van de vader van drie kinderen en de oprichter van het bedrijf was een tragische ervaring voor de hele familie. En een lot dat ook vandaag de dag nog heel veel mensen dagelijks treft. Daarom is het voor de familie Lapp ook zo belangrijk om het hartonderzoek te stimuleren. Om deze reden en om de herinnering aan Oskar Lapp en zijn erfgoed over de grenzen van de onderneming heen levend te houden, richtten ze de Oskar-Lapp-stichting op.

De stichting promoot en stimuleert jonge wetenschappers om hun oorspronkelijke werk op het gebied van cardiovasculair onderzoek beschikbaar te stellen aan de wetenschap. Daarvoor stelt de Oskar-Lapp-stichting, in 1992 door de familie Lapp opgericht, een prijzengeld van 12.000 euro ter beschikking. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Deutsche Gesellschaft für Cardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V. (DGK).

De Oskar Lapp-Forschungspreis is de eerste young talent award van de DGK zonder thematische beperkingen. De prijs is bedoeld om jonge wetenschappers extra prikkels te bieden om zich specifiek bezig te houden met cardiovasculair onderzoek en om de horizon van de cardiologie te verbreden. De Oskar Lapp Forschungspreis wordt jaarlijks uitgereikt en elke twee jaar wordt een Oskar Lapp-studiebeurs toegekend, die wordt begiftigd met maximaal 20.000 euro voor materiële middelen.

Bestuursorgaan kind e.v.


Ontwikkeld voor kinderen en ouders: het bestuursorgaan Kind e. V.

"Vrouwen en mannen moeten niet hoeven te kiezen tussen beroep of gezin. En ze moeten niet het gevoel hebben dat hun kinderen slecht worden opgevangen tijdens hun werkuren", legt Siegbert Lapp, voorzitter van de raad van commissarissen van LAPP Holding AG, uit over de vraag waarom LAPP de ontwikkeling van pedagogisch hoogwaardige kinderfaciliteiten in de regio Stuttgart ondersteunt.

Een resultaat van onze sociale inzet op dit gebied is de vereniging Kind e.V. Stuttgart, die LAPP in 1992 samen met verschillende bedrijven heeft opgericht. Siegbert Lapp werd gekozen als eerste voorzitter en beklede die functie tot 2013, waarna hij deze overdroeg aan Jochen Sanguinette, managing director van Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH.

De vereniging helpt initiatieven om kinderdagverblijven dicht bij het bedrijf te vestigen. Met succes, want in de loop der jaren zijn er meerdere kinderdagverblijven geopend. Instellingen die zichzelf zien als probleemoplosser voor bedrijven en gemeenten en hun zorg flexibel aanpassen aan de behoeften van bedrijven en ouders.

Voor Siegbert Lapp loont deze maatschappelijke betrokkenheid op verschillende manieren. Want niet alleen de ouders en kinderen, ook de bedrijven profiteren ervan. Met goede kinderopvang maken ze beter gebruik van het potentieel van de vele hooggekwalificeerde medewerkers en worden ze ook aantrekkelijker voor jonge en gekwalificeerde medewerkers.

Oskar-Lapp-academie


Leren voor de toekomst: Oskar-Lapp-academie

Opleiding en training is bij LAPP een leiderschapsthema. Want zonder de hoge vakcompetentie van de LAPP-medewerkers zouden we niet zijn waar we nu zijn. Daarom verbindt LAPP de opleiding van de medewerkers ook nauw met de eigen bedrijfsdoelstellingen.

De Oskar-Lapp-academie biedt talrijke seminars en coachings aan die een professionele en persoonlijke verdere ontwikkeling mogelijk maken. Een aanbod dat tal van medewerkers in alle vestigingen jaar na jaar accepteren.

Deze toewijding ligt het familiebedrijf na aan het hart, niet alleen in tijden van acute tekorten aan geschoolde werknemers en de dreigende vergrijzing van de samenleving. De waarde van een goede opleiding resp. training hebben Oskar en Ursula Ida Lapp vanaf het begin onderkend. Ze investeerden al in de opleiding van hun werknemers toen het personeelsbestand slechts een handvol werknemers bedroeg en het onderwerp nog vreemd was voor andere bedrijven.