Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

De health check service

Heeft u een gezond en robuust communicatienetwerk?


Op de weg naar Industrie 4.0, dus naar de digitalisering in de industrie, wordt de benodigde planning van op ethernet gebaseerde netwerken steeds lastiger. De netwerktechniek moet daarbij maximaal functioneel betrouwbaar en krachtig zijn, met duurzame netwerkstabiliteit.


Machines moeten slim, zelflerend en transparant zijn en volgens het Industrial Internet of Things (IIoT) via het internet en een eenduidige identiteit met elkaar verbonden worden. Aan de hand van een digitaal en virtueel beeld van de installatie, de zogenoemde digitale tweeling, moeten bovendien nieuwe mogelijkheden worden afgeleid om de effectiviteit en productiviteit van de onderneming continu te verhogen.


Naarmate de omvang en complexiteit van het machinenetwerk toeneemt (veel systeemcomponenten en communicatie-protocollen), wordt de correcte uitvoering en monitoring van het netwerk en de evaluatie van diagnostische gegevens achteraf snel een mammoettaak voor vele bedrijven.


Na verloop van tijd treden bovendien slijtageverschijnselen op bij ingestoken verbindingen en actieve onderdelen Hoewel de meeste actieve componenten in eerste instantie kleine fouten zelfstandig oplossen, kan het een verhoogde accumulatie van fouten ertoe leiden dat het netwerk plotseling niet meer zo betrouwbaar werkt. Apparaten zijn misschien niet meer aanspreekbaar of de reactietijden zijn te lang. Zelfs als de afwijkingen in eerste instantie onzichtbaar lijken of slechts sporadisch voorkomen, moet u nu onmiddellijk ingrijpen om het uitvallen van de machine te voorkomen.

LAPP kan uw partner worden bij de evaluatie van uw gegevenscommunicatie.

Vaak is het op het eerste gezicht niet duidelijk waar er problemen zijn ontstaan of zullen ontstaan in het netwerk. Wij hebben de expertise.
Ik ben geïnteresseerd.

LAPP kan uw partner worden bij het onderzoek naar oorzaken.

Vaak is het netwerk te verweven om het zelf regelmatig op de teststand te zetten. Wij lezen zelfs de zwakste foutsignalen uit.
Ik ben geïnteresseerd.

In welke staat bevindt uw industriële netwerk zich eigenlijk?


Als u deze vraag niet meteen kunt beantwoorden, boek dan eenvoudig de LAPP diagnoseservice voor industriële netwerken! Neem vandaag nog de nodige voorzorgsmaatregelen! We controleren uw netwerk met gecertificeerde experts met inachtneming van de betreffende specificaties en normen.


Als u ook wilt profiteren van onze Health Check Service, maak dan van de gelegenheid gebruik om dit serviceaanbod te testen en mede vorm te geven. We leren van uw eisen en behoeften en u krijgt gezondheidsstatus en advies en oplossingen van onze connectiviteitsexperts.  


Uiteraard kosteloos en vrijblijvend.


Doe nu mee!

Doe nu mee!

Wat is de health check service van LAPP`?


Bij de Health Check Service gaat het om het ondersteunen van uw machine- en productie-exploitanten bij het onderhoud van uw installatie. Daarbij worden uw ethernet- en PROFINET-systemen grondig doorgelicht.


Dat is wat onze LAPP experts en -partners doen:


Gezondheidsstatus van de passieve netwerktechniek controleren:

 • Hoe is de bekabeling geregeld?
 • Hoe ziet de verbindingstechniek eruit in de schakel- of servokast?
 • Hoe wordt de EMC-bescherming vormgegeven?
 • Hoe beïnvloedt de mechanische belasting de onderdelen?
 • Zijn de onderdelen geschikt voor de toepassing?

Gezondheidsstatus van de actieve netwerktechniek controleren:

 • Hoe werkt de netwerkmonitoring?
 • Hoe betrouwbaar loopt het dataverkeer?
 • Hoe is de overdrachtkwaliteit?
 • Welke datapakketten veroorzaken problemen?
 • Hoe ziet de looptijdvariantie (jitter) eruit?

Welke firmware- en hardwareversies zijn in gebruik?

 • In de toekomst dreigende storingen of zwakke punten opsporen
 • Huidige fouten lokaliseren en analyseren
 • Verbeteringen voorstellen

Tips van experts:

Plan een monitoring van de communicatiekwaliteit direct na de inbedrijfstelling van uw installatie in.


Bovendien helpen regelmatige controleafspraken bij het onderhoud.


Maak gebruik van Managed switches. Deze maken een 10-voudig snellere foutdiagnose en -vaststelling mogelijk. Zij vormen topologieën en verzamelen diagnostische gegevens. Laten we samen de zwakke plekken lokaliseren!

Doe nu mee!

Welke kritieke factoren hebben effect op het machinenetwerk?


Hoe kunt u profiteren van de health check service van lapp?


Producten verouderen. Producten die aan hoge "stress" worden blootgesteld, verouderen zoals bekend nog sneller.


Onder "Stress" vallen alle soorten mechanische belasting zoals druk, buiging, torsie enz. Maar ook zeer lage en/of zeer hoge omgevingstemperaturen, vocht en frequente reinigingsprocessen met agressieve media leiden tot vroegtijdige veroudering van de bedrijfsmiddelen. Dit kan leiden tot een broze kabelmantel, beschadigde aderisolatie of zelfs tot een gebroken ader. Als de productaarding en de bescherming tegen elektromagnetische storingen niet optimaal of zelfs verkeerd zijn ontworpen of er door onvoldoende netwerkconfiguratie een permanent hoge netbelasting ontstaat, “lijden“ uw producten meer dan nodig.


Herkent u dit?


Nadat de Health Check Service is uitgevoerd, profiteert u van een omvangrijke weergave van uw diagnostische gegevens.   


U ontvangt een gedetailleerd rapport over:

 • de netwerkcommunicatie (bijv. bezetting, foutstatistiek)
 • de netwerkconfiguratie (bijv. netwerktopologie met overzicht van apparaten en verbindingen, firmwareversies)
 • de geautomatiseerde diagnosemeldingen van netwerk en apparaten


Bovendien ontvangt u:

 • een kabelcertificeringsrapport voor de afzonderlijk gecontroleerde kabels
 • een checklist voor de naleving resp. verbetering van de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
 • een rapport voor het identificeren van mogelijke zwakke punten
 • voor uw toepassing geschikte optimalisatiepotentielen

En dan?

Geniet van een verbeterde totale efficiëntie van de installatie (OEE) door beter te plannen onderhoudsmaatregelen en betrouwbaardere systemen en bijgevolg gereduceerde kosten.

Waarom is lapp de juiste partner aan uw zijde?


Redenen voor een succesvolle samenwerking met LAPP:

 • We beschikken over de competentie om waarschijnlijke storings- en storingsfactoren al bij de machineplanning of machine-inbedrijfstelling te herkennen.
 • We hebben meetinstrumenten en de nodige ervaring om storings- en storingsfactoren bij problematische voorraadmachines op locatie snel te herkennen. Daarbij volgen we systematisch beproefde checklists.
 • We leveren suggesties voor verbetering om zwakke plekken te verwijderen die u nog niet kent.
 • Wij bieden vrijblijvend passende alternatieve producten aan voor het snel oplossen van uw probleem.
 • We geven verlengde garanties voor de door ons gecontroleerde LAPP onderdelen.
 • We nemen de tijd voor deze belangrijke taak. Tijd die u in de dagelijkse praktijk niet altijd hebt.

We controleren uw netwerk met gecertificeerde experts met inachtneming van de betreffende specificaties en normen. Zo kunt u deelnemen aan het gratis pilotproject van de Health Check Services van LAPP.

Doe nu mee!

Doe nu mee!