Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

Verstrekking van gegevens


Open catalogusinterface (OCI)


U houdt zich bij bestellingen in onze LAPP online shop heel eenvoudig aan interne goedkeuringsprocessen als u met de interface Open Catalog Interface (OCI) werkt. Want via OCI integreert u de inhoud van uw winkelmand met één druk op de knop in uw bestelsysteem. Als u wilt, kunt u met OCI ook direct vanuit uw voorraadsysteem in de LAPP online shop bestellen. Door de gegevensuitwisseling beschikt u onmiddellijk over de bestelvereisten (BANF) of bestellingen, die u volgens uw vastgelegde goedkeuringsproces in de vrijgave kunt geven. De eigenlijke bestelling in de LAPP online shop kunt u dan via OCI, fax of e-mail vrijmaken.

Geautomatiseerde gegevensoverdracht


Wanneer u in uw ERP-systeem een bestelling of een bestelaanvraag aanmaakt, belt u direct de externe online shop van LAPP op. Door deze opdracht worden de in het voorraadsysteem opgeslagen parameters op de achtergrond geladen. Dit betekent dat u automatisch wordt ingelogd en uw individuele instellingen in de shop ontvangt. Alle functionaliteiten, zoals het zoeken van artikelen en het opslaan in de winkelmand, staan u direct ter beschikking.


Het enige verschil met de normale bestelling in de online shop bevindt zich aan het einde van het bestelproces. De winkelmand wordt bij een OCI oproep niet naar LAPP verzonden, maar aan uw voorraadbeheersysteem geretourneerd. Alle gedefinieerde OCI-velden worden overgenomen, zoals benaming, bestelhoeveelheid, hoeveelheidseenheid, prijs, valuta, prijseenheid, leveringstijd, materiaalnummer, eCl@ss klasse, bestelnummer en het positienummer naar het artikel.


Hiermee bespaart u de handmatige registratie van de inhoud van uw winkelmand in uw systeem. Als de gegevens succesvol aan uw voorraadbeheersysteem zijn overgedragen, heeft u een vooraf ingevulde bestelaanvraag (BANF) of bestelling. Deze kunt u dan volgens uw vastgelegde goedkeuringsproces laten vrijgeven.


De eigenlijke bestelling bij LAPP vindt op de gebruikelijke manier plaats via de meldingsuitvoer in uw ERP-systeem, bijv. in de vorm van een fax, e-mail of via EDI. Of u activeert in plaats van de loutere gegevensoverdracht via OCI parallel een bestelling bij LAPP. Dit is vooral zinvol wanneer er geen goedkeuringsproces moet worden doorlopen.

Adviesaanvraag

Welke oplossing is voor u de juiste? We controleren samen met u hoe u uw processen met ons kunt optimaliseren.