Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

Innovaties

Werken aan de toekomst

Hoe LAPP innovaties bevordert


Het thema innovatie is diep verankerd in het DNA van LAPP. "Innovatief" is een van de vier kernwaarden van ons bedrijf. Voor LAPP houdt het ontwikkelen van innovaties in dat we onze klanten begrijpen, hen centraal stellen in ons serviceaanbod en steeds weer nieuwe, betere product- en serviceoplossingen vinden voor hun behoeften. Met steeds weer nieuwe innovaties ondersteunen wij onze klanten bij het vinden van passende verbindingsoplossingen voor de overdracht van energie, signalen of data in de industriële omgeving. Onze missie is eenduidig: 'Reliably connecting the world'. Daarbij willen we voor onze klanten een betrouwbare partner zijn als het gaat om innovatieve oplossingen op het gebied van verbindingstechnologie.

Oplossingen vinden voordat ernaar wordt gezocht


Wij wachten niet alleen op situaties waarin we klantspecifieke problemen kunnen oplossen. Integendeel zelfs: we doen op dezelfde wijze onderzoek naar technologische ontwikkelingen die nieuwe oplossingen mogelijk maken. Onze zelfopgelegde claim om altijd voorop te lopen op het gebied van technologie houdt ook in dat we belangrijke technologische trends oppikken nog voordat onze klanten om dergelijke oplossingen vragen. Hoe herkennen we deze trends? Hiervoor vertrouwen we op verschillende bouwstenen:

LAPP beschikt over een wetenschappelijk georiënteerde adviesraad voor technologie om technologische trends te signaleren en relevante informatie uit onderzoek en wetenschap in een vroeg stadium op te pikken. Deze raad bestaat uit vier gerenommeerde wetenschappers uit verschillende disciplines en wisselt regelmatig informatie over trends en technologische aandachtspunten uit met het topmanagement en technische experts.
Wij willen niet alleen de vinger aan de pols van de tijd houden, maar ook actief de toekomst vormgeven. Daarom zijn wij betrokken bij door de overheid gefinancierde onderzoeksprojecten en bevorderen wij nauwe samenwerking met universiteiten, commissies en verenigingen.
De LAPP Tech Radar is voor ons een belangrijk instrument om potentiële technologiegebieden te identificeren en te prioriteren. Als onderdeel van het format blikken we terug op de technologische activiteiten van de afgelopen twaalf maanden, bespreken we impulsen van nieuwe trends en stellen we de technologische prioriteiten voor het komende jaar vast.
Achter dit format gaan wereldwijde teams van deskundigen schuil die zich intensief bezighouden met specifieke technologische domeinen en de technische uitdagingen en vragen over mogelijke regelgeving of potentiële samenwerkingspartners beantwoorden.

Maximale klantgerichtheid


Voor het ontwikkelen van product- en service-innovaties die onze klanten een relevante meerwaarde bieden, is het ook belangrijk dat we dicht bij onze klanten en hun uitdagingen staan. Het doel daarvan is erachter te komen hoe we de meest relevante problemen van onze klanten kunnen oplossen. Hoe kunnen we hen het beste ondersteunen bij hun toekomstige uitdagingen?

De wereldwijde collega's van de afdelingen Market Intelligence, Sales en Product Management werken nauw samen om markt- en applicatietrends in een vroeg stadium te signaleren en optimaal te kunnen benutten voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

Ons doel is om impulsen van klanten op te vangen en te betrekken bij het ontwikkelingswerk. Via het futureLab, een belangrijk onderdeel van onze beursoptredens in het kader van live presentaties van nieuwe product- en service-innovaties, staan we in nauw contact met onze klanten om ontwikkelingsideeën en prototypes in een vroeg stadium te bespreken en actief pilotklanten te werven.

Open innovatiecultuur, verbindende structuren


We ontwikkelen onze innovaties in een moderne, op ambidextrie gebaseerde organisatiestructuur met een open innovatiecultuur. Wat betekent dat voor onze dagelijkse innovatiewerkzaamheden? Naast ons Stage Gate-proces voor nieuwe productontwikkelingen hebben we met succes het Innovation-for-Future-format opgericht om vrije ruimte te creëren voor bijzondere ideeën.

Ambidextrie

Nu meer informatie
Verder

Stage Gate-ontwikkelingsproces

Wij werken voortdurend aan het innoveren van ons productportfolio in de kernactiviteiten, het uitbreiden ervan voor nieuwe relevante markten (zoals duurzame energie) en het vooruit helpen van onze klanten met kwalitatief en technisch hoogwaardige portfolio-uitbreidingen. Hierbij proberen we zo efficiënt en effectief mogelijk te werk te gaan, altijd volgens de geldende normen.

Innovation-for-future format

Voor innovaties en nieuwe speelvelden voor LAPP hebben we het Innovation-for-future-format opgezet. Hier proberen we passende antwoorden te vinden op de grote uitdagingen van onze klanten, zonder bang te zijn voor radicale oplossingen. We stimuleren hier een agile manier van werken en hebben ons gecommitteerd aan het motto: 'Fail fast & Learn fast'.

Open innovatiecultuur

Wij stimuleren het werken in interdisciplinaire teams en benaderen innovatieprojecten volgens het motto 'Why Not'. Wij denken dat succesvol innovatiewerk alleen kan slagen als fouten maken en leren deel uitmaken van de cultuur. Onze focus ligt op klantgerichte innovatie van het design Denken. Samenwerkingen en uitwisselingen met andere bedrijven – of het nu gaat om partners, start-ups of leveranciers – worden door ons actief gezocht en gestimuleerd.

Design Denken

Nu verder lezen
Verder

Fouten en leren

Nu verder lezen
Verder