Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

Compliance van onze zakenpartnersCompliance en integriteit vormen voor ons de basis voor een vertrouwensvolle samenwerking met onze zakenpartners, waarmee we een langdurig en gezamenlijk succesvol partnerschap nastreven.

Integriteit behoort tot de belangrijkste pijlers van onze bedrijfsactiviteiten, conformiteit met de regels en ethisch gedrag worden door onze bedrijfscultuur bevorderd. Wij verwachten niet alleen integriteit van onze medewerkers, maar ook van onze zakenpartners.

Duurzaamheid van onze leveranciers


In onze Supplier Code of Conduct vatten we alle eisen aan onze leveranciers voor duurzaam gedrag samen. Hiertoe behoren o.a. de thema's arbeidsomstandigheden, de naleving van de mensenrechten, milieu en veiligheid en bedrijfsethiek en compliance. De eisen vormen de basis voor elke zakelijke relatie met leveranciers wereldwijd.

Indien een leverancier deze standaarden niet naleeft en geen passende tegenmaatregelen neemt, behouden wij ons het recht voor om de samenwerking resp. het selectieproces te beëindigen.

Duurzaamheid

Meer informatie over duurzaamheid.
Verder

Supplier Code of Conduct

Meer informatie over de Supplier Code of Conduct
Verder

Beginselverklaring

Meer informatie over de beginselverklaring over de mensenrechtenstrategie.
Verder