Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

Ons compliancemanagementsysteemVoor LAPP is een er een compliancemanagementsysteem (CMS) in gebruik, dat in de LAPP Holding SE en de groepsmaatschappijen wereldwijd toepassing vindt. Het CMS heeft als doel wangedrag bij LAPP te voorkomen en regelconform gedrag te bevorderen. Daarom hebben we een reeks structuren, maatregelen en processen geïmplementeerd om onze leidinggevenden en medewerkers in de dagelijkse bedrijfsvoering bewust te maken van zaken die relevant zijn voor compliance.

Het CMS bestaat uit zeven elementen die op elkaar voortbouwen:

  • Compliancewaarden
  • Compliancedoelstellingen
  • Complianceorganisatie
  • Compliancerisico's
  • Complianceprogramma
  • Compliancecommunicatie en -opleiding
  • Compliancemonitoring en -verbetering