Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

Compliance en integriteit


Klantgericht. Familiegericht. Innovatief. Succesgericht. Deze mission statement staat achter het succesverhaal van LAPP als familiebedrijf en toonaangevende fabrikant voor innovatieve verbindingsoplossingen.


LAPP heeft als doel een geloofwaardige, eerlijke, transparante en geïntegreerde onderneming te zijn waarvoor conformiteit met de regels en ethisch gedrag de basis vormen van alle zakelijke activiteiten.


Op deze waarden zijn onze samenwerking en de uitwisseling met onze zakelijke partners gebaseerd. Wij staan voor uitstekende producten en eerlijkheid, vertrouwen en waarden.


Een effectief compliancemanagement heeft daarbij voor ons de hoogste prioriteit.

Compliance bij LAPP


  • Om het vertrouwen te beschermen dat onze zakenpartners, medewerkers en het publiek elke dag in ons hebben, hebben we transparante processen en duidelijke verantwoordelijkheden in onze bedrijfscultuur vastgelegd.
  • Alleen door wettig handelen en ethisch gedrag kunnen we ons bedrijfssucces duurzaam verzekeren. Bij LAPP definiëren we compliance als de naleving van wettelijke bepalingen, vrijwillig aangegane zelfverbintenissen, bedrijfsinterne regels en ethische beginselen.
  • Het compliancemanagementsysteem van LAPP moet de naleving van compliancevoorschriften garanderen en systematisch verkeerd gedrag voorkomen. In onze Code of Conduct zijn fundamentele principes en maatregelen voor integraal gedrag vastgelegd.
  • De bedrijfsfilosofie en bedrijfsstrategie van LAPP wordt door deze principes gedragen. Deze geven LAPP, onze medewerkers en zakenpartners richting en bescherming.
  • Wij streven ernaar deze beginselen in al onze bedrijfsactiviteiten te verankeren, continu te toetsen en te optimaliseren. Hierdoor blijven we trouw aan onze waarden.

Code of Conduct

Lees meer over onze Code of Conduct.
Verder

Compliancemanagementsysteem

Meer info over het CMS.
Verder

Meldingssysteem

Lees meer over het meldingssysteem.
Verder

Compliance van onze zakenpartners

Lees meer over compliance van onze zakenpartners.
Verder