Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 
Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Bouwproductenverordening (CPR)


De kabel als steunpilaar in brandbeveiliging

In moderne nieuwbouw worden de nieuwste inzichten op het gebied van brandbeveiliging in praktijk gebracht. Ook de juridische situatie rondom brandbeveiliging heeft zich de laatste jaren verder ontwikkeld. Bij brand hebben bezoekers van het gebouw vaak maar weinig tijd om de brand te ontvluchten. Het grootste gevaar zijn meestal niet de vlammen zelf, maar de rookontwikkeling en de giftige gassen die vrijkomen bij de verbranding van kunststoffen. Binnen zeer korte tijd kunnen de longen hierdoor onherstelbaar beschadigd raken.


Om dit gevaar in te dammen, worden bouwmaterialen getest en geclassificeerd op hun brandgedrag. Aan de hand van de volgende informatie laten we u zien wat het doel is van de Europese Verordening Bouwproducten, wat de vereisten en brandklassen voor kabels en draden zijn en hoe u de beste kabel voor uw toepassing kunt vinden.

Wat is de Europese Bouwproductenverordening?


De Europese Bouwproductenverordening (CPR) EU 305/2011, oftewel de Construction Products Regulation, is een in de EU geldige wettelijke regeling waarin uniforme product- en testnormen voor bouwproducten zijn vastgelegd. Volgens deze verordening zijn bouwproducten alle goederen die permanent in gebouwen worden geïnstalleerd.


De verordening definieert fundamentele veiligheidseisen voor gebouwen, waarvan brandbeveiliging er één is.


De verordening is bindend voor alle lidstaten van de Europese Unie (EU) en omvat sinds 1 juli 2017 ook kabels en draden die permanent in gebouwen worden geïnstalleerd. 
Kabels en draden worden daarbij volgens een uniform classificatiesysteem ingedeeld en moeten aan bepaalde eisen voldoen. 


Sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, ook bekend als Brexit, is er ook een tegenhanger van de Europese Bouwproductenverordening, die alleen geldig is in het Verenigd Koninkrijk. Deze tegenhanger volgt de klassen en regels van de CPR. Voor elke Europese norm is er dus een norm met identieke inhoud voor het Verenigd Koninkrijk.

Wat is het doel van de CPR?


Het doel van de CPR is de veiligheid van gebouwen en de aanwezige personen te verbeteren. Door kabels en draden met betere brandeigenschappen te installeren, moet het risico van brand tot een minimum worden beperkt.


Daarnaast worden de nationale voorschriften inzake de vereisten voor bouwproducten en bouwmaterialen geharmoniseerd. Binnen de Europese interne markt wordt het gemakkelijker gemaakt om producten voor fabrikanten van bouwmaterialen op de markt te brengen. 


De Bouwproductenverordening dient tevens als wettelijke basis voor de CE-markering van producten en de prestatieverklaring van de fabrikant.

Waar wordt de CPR toegepast?


De CPR wordt toegepast in alle gebouwen waar kabels en draden vast en permanent worden geïnstalleerd.


Daartoe behoren o.a.:

 • wooncomplexen, industriecomplexen, commerciële gebouwen en kantoorgebouwen
 • ziekenhuizen, scholen en recreatiecentra
 • luchthavens, stations en ondergrondse parkeergarages
 • openbare gebouwen zoals scholen of musea


Hierbij geldt: hoe hoger het brandrisico en de veiligheidseisen van het gebouw, hoe hoger de brandklasse van de kabels en draden moet zijn.


LAPP biedt u een groot aantal CPR-geclassificeerde kabels voor diverse toepassingen.

Halogeenvrije producten

De klassieker onder de CPR-geclassificeerde aansluit- en stuurstroomkabels zijn onze ÖLFLEX® CLASSIC 100 H en ÖLFLEX® CLASSIC 110 H kabels, die dankzij hun halogeenvrije materialen vooral bij brand een uitstekend gedrag vertonen en ook afgeschermd verkrijgbaar zijn in de CH-variant.

PROFINET

CPR-geclassificeerde kabels worden voornamelijk, maar niet uitsluitend, gebruikt in gebouwen, maar zijn ook geschikt voor andere toepassingsgebieden. De ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC FLEX A is bijvoorbeeld een datakabel waarmee gebouwen en schakelkasten in PROFINET-netwerken kunnen worden bedraad. Een ander toepassingsgebied biedt onze ÖLFLEX® HEAT 125 C MC, een stuurstroomkabel met DNV-GL-certificering voor maritieme toepassingen.

Hoe wordt het brandgedrag beoordeeld volgens EN 50575?


De geharmoniseerde norm EN 50575 van de CPR definieert het brandgedrag van kabels en draden aan de hand van 5 criteria:

 • Vlamverspreiding
 • Hitteontwikkeling
 • Rookontwikkeling
 • Zuurvorming
 • Vorming van brandende druppels


Deze criteria spelen een doorslaggevende rol bij de indeling in een van de verschillende brandklassen. Tijdens het testen van het brandgedrag van een kabel of draad, zijn er diverse criteria waarop strikte wettelijke grenswaarden niet mogen worden overschreden.

Welke brandklassen zijn er voor kabels en draden?


De Bouwproductenverordening omvat zeven brandklassen, variërend van "Niet ontvlambaar (Aca)" tot "Licht ontvlambaar (Fca)". De afkorting "ca" in de betreffende klasse staat daarbij voor "cable".


Bovendien zijn er drie extra klassen: rookontwikkeling, zuurvorming en de vorming van brandende druppels:

Rookontwikkeling (s) met de gradaties:

 • s1 = lichte rookontwikkeling, conform EN 61034-2 met de aanvullende vereisten s1a en s1b voor de rookdichtheid
 • s2 = gemiddelde rookontwikkeling
 • s3 = niet gedefinieerd, mogelijk sterke rookontwikkeling

Zuurvorming (a) met de gradaties:

 • a1 = licht corrosieve rookgassen
 • a2 = gemiddeld corrosieve rookgassen
 • a3 = sterk corrosieve rookgassen

Vorming van brandende druppels (d) met de gradaties:

 • d0 = geen brandende druppels
 • d1 = kortstondig brandende druppels
 • d2 = geen prestaties gespecificeerd

Hoe kleiner de index, hoe beter de prestaties.

De volgende tabel biedt een overzicht van de verschillende brandklassen en de eventuele aanvullingen op de klasse.

BrandklasseVeiligheidsbehoefteBouwtoezicht
Benaming
Aanvullende 
vereisten
RookontwikkelingZuurvormingVorming van brandende druppels
AcaZeer hoogNiet ontvlambaar---
B1caZeer hoogMoeilijk ontvlambaar

s1-s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
B2caZeer hoogMoeilijk ontvlambaar

s1-s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
CcaHoogMoeilijk ontvlambaar

s1-s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
DcaGemiddeldNormaal ontvlambaar

s1-s3

s1a,s1b

a1-a3d0-d2
EcaLaagNormaal ontvlambaar---
FcaKleinLicht ontvlambaar---

De eisen voor de klassen Aca en B1ca zijn zeer hoog. De meeste pvc-kabels behalen lagere klassen dan Eca of Dca, terwijl hoogwaardige halogeenvrije kabels aanzienlijk beter presteren en de klassen Cca en B2ca kunnen bereiken. Aangezien de eisen van brandklasse Aca te hoog zijn om met de gangbare thermoplastische materialen een economisch product te kunnen aanbieden, is het in de praktijk niet mogelijk voor kabels en draden om brandklasse Aca te behalen.


Door de harmonisatie zijn de brandklassen in elke EU-lidstaat gelijk. De wettelijke voorschriften verschillen echter zeer sterk van land tot land als het gaat om de brandklasse waaraan de kabels en draden in een gebouw moeten voldoen.
Meer informatie over de afzonderlijke klassen, inclusief de testprocedures en classificatiecriteria, vindt u in de Whitepaper van het ZVEI e. V., Verbund der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI.

Naar ZVEI whitepaper

Hoe helpt een CPR-gecertificeerde kabel bij brandveiligheid?Om het begrip brandveiligheid duidelijker te kunnen omschrijven, is het nuttig dit in twee gebieden te verdelen.


Het eerste deelgebied is brandpreventie. Alle bouwcomponenten moeten een bijdrage leveren aan het voorkomen van brand of het uitbreiden van een brand. Zelfdovende en vlamvertragende eigenschappen zijn daarbij onontbeerlijk.


Het tweede deelgebied heeft voornamelijk betrekking op het redden van personen uit afgesloten ruimten bij brand. Hierbij is het van belang dat een sterke rookontwikkeling wordt voorkomen en dat de giftigheid van de gassen het voor personen niet moeilijker maakt om te ontsnappen.


Het gebruik van een kabel met geringe zuurvorming en rookontwikkeling is daarom een geschikte brandbeveiligingsmaatregel. De brandklassen maken de sterkte van de kabels inzichtelijk op basis van duidelijke classificatiecriteria en specifieke testmethoden. Hierdoor kunt u al in de planningsfase van uw bouwproject eenvoudig de juiste brandveilige kabel voor uw toepassing vinden.

Fire protection cables- ETHERLINE® FIRE

Hoe wordt conformiteit met de CPR aangetoond?


Conformiteit met de CPR wordt aangetoond door de CE-conformiteit en de prestatieverklaring (DoP = Declaration of Performance). Beide zijn verplicht voor de fabrikant als deze CPR-geclassificeerde producten op de markt wil brengen.


Voor CE-conformiteit moeten kabels en draden van de klassen Eca en hoger worden onderworpen aan proeftesten. Vanaf klasse Cca en hoger moeten deze zelfs regelmatig worden getest aan de hand van fabrieksaudits en steekproeven uit de lopende productie.


De DoP documenteert de respectievelijke klassen van het product en biedt informatie over de fabrikant, het keuringsinstituut, het toepassingsgebied en de prestaties van de kabel of draad. Exacte calorische waarden worden echter niet gespecificeerd. Ook is het zo dat voor de klassen ECA en FCA alleen de hoofdklasse wordt aangegeven.

Verband tussen CPR, DoP en CE-markering


 • De fabrikant laat zijn product testen volgens de specificaties van de CPR-classificatie
 • Na het doorstaan ​​van de test en classificatie in de brandklassen stelt de fabrikant de DoP op.
 • De CE-markering wordt op het product aangebracht, aangezien de CPR-classificatie een conformiteitsverklaring vereist.

De wettelijke verplichting voor consistentie/continuïteit van de CE-K745-markering op een product in de handelsketen is eigenlijk niets nieuws, maar wordt vooral duidelijk in verband met CPR. Fabrikanten en handelaren moeten hierover afspraken maken. 

Dealerovereenkomst

Daarom stelt LAPP aan commerciële wederverkopers de Dealerovereenkomst voor de CE-markeringsplicht ter beschikking.
To the contract

Afdrukken van etiketten

Daarom stelt LAPP aan commerciële wederverkopers en praktische Afdrukken van etiketten ter beschikking.
To the labels

Hoe herken ik CPR-geclassificeerde kabels en draden van LAPP?


Onze ingenieurs van LAPP hebben vele artikelen voor u laten classificeren om u een breed assortiment kabels en draden voor uw bouwproject te kunnen aanbieden. 


Een blik op de technische kenmerken vertelt u of een product geclassificeerd is en zo ja, hoe het is ingedeeld. Daarnaast kunt u geclassificeerde producten ook herkennen aan het feit dat naast het gegevensblad altijd de prestatieverklaring beschikbaar is om te downloaden.


Een volledige Overzicht van alle CPR-geclassificeerde artikelen met toewijzing van het DoP-doc.nr. en de producttypecode is eveneens beschikbaar.


Conformiteit met de CPR is te herkennen aan de CE-markering (CE Marking) op het verpakkingslabel van kabels en draden. Omdat er weinig ruimte is op kabels en draden, wordt alleen het CE-teken op de buitenmantel gedrukt. Het volledige label bevindt zich op de verpakking van de kabels en draden en biedt nadere informatie, zoals de naam en het adres van de fabrikant en de brandeigenschappen.

Nu downloaden

Waar vind ik de prestatieverklaringen voor kabels en draden van LAPP?


In de volgende tabellen kunt u de prestatieverklaring in het Duits en Engels downloaden voor al onze kabels en draden die zijn geclassificeerd volgens de Bouwproductenverordening:

Wide range of applications- PVC sheath and coloured cores


ÖLFLEX® CLASSIC 100  300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 100  450/750V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 300/500V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 450/750V

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1kV

ÖLFLEX® CLASSIC PN

Wide range of applications- PVC Sheath and numbered cores


ÖLFLEX® CLASSIC 110

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT

ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/ 1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK

ÖLFLEX® SMART 108

Wide range of applications- PVC sheath, certified


Wide range of applications- Halogen-free


ÖLFLEX® CLASSIC 100 H

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BLACK 0,6/ 1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BLACK 0,6/ 1 kV

ÖLFLEX® 127 HSLH

ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV

Harsh conditions- TPE sheath


ÖLFLEX® ROBUST 200

ÖLFLEX® ROBUST 210

ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Harsh conditions- PUR sheath


ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP

ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP

Servo and motor applications- PVC sheath


ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB

Servo and motor applications- PVC sheath, certified


ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB BK

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB

ÖLFLEX® SERVO 719

ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Servo and motor applications- halogen-free sheath


ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB

Servo and motor applications- cable chain application


ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY

Servo and motor applications- cable chain application, certified


ÖLFLEX® SERVO FD 796 P

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL

Power chain application- wide range of applications


ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

ÖLFLEX® CHAIN 809

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY

ÖLFLEX® FD 891 CY

Power chain application- wide range of applications, certified


ÖLFLEX® CHAIN PN

Power chain application- harsh conditions


ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P

Power chain application- harsh conditions, certified


ÖLFLEX® CHAIN 819 P

ÖLFLEX® CHAIN 819 CP

ÖLFLEX® FD 891 P

ÖLFLEX® FD 855 P

ÖLFLEX® FD 855 CP

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP

ÖLFLEX® CHAIN 896 P

Photovoltaics


ÖLFLEX® SOLAR XLWP

ÖLFLEX® SOLAR XLWP I+E

Extended ambient temperatures


ÖLFLEX® HEAT 105 MC

ÖLFLEX® HEAT 125 MC

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

ÖLFLEX® HEAT 180 MS

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C

ÖLFLEX® HEAT 125 SC

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A

Single cores


MULTI-STANDARD SC 1

MULTI-STANDARD SC 2.1

MULTI-STANDARD SC 2.2

ÖLFLEX® POWER RV-K

Low-frequency data cables


UNITRONIC® 100 CY

UNITRONIC® LiYY (TP)

UNITRONIC® LiYCY (TP)

UNITRONIC® LiYY BK

UNITRONIC® LiYCY BK

UNITRONIC® LiYY (TP) BK

UNITRONIC® LiYCY (TP) BK

UNITRONIC® EB CY (TP)

UNITRONIC® Li2YCY (TP)

UNITRONIC® Li2YCY (TP) feindrähtig

UNITRONIC® Li2YCYv (TP)

UNITRONIC® Li2YCY PiMF

UNITRONIC® LiHCH (TP)

Computer Cables (RE)


Fieldbus cables


UNITRONIC® BUS LD

UNITRONIC® BUS LD A

UNITRONIC® BUS LD FD P A

UNITRONIC® BUS PB Y

UNITRONIC® BUS PB H

UNITRONIC® BUS EIB Y

UNITRONIC® BUS EIB COMBI

UNITRONIC® BUS EIB H

UNITRONIC® BUS PB FC

Ethernet cables


ETHERLINE® Cat.7 P

 ETHERLINE® PN CAT.7 FLEX A

ETHERLINE® FIRE Cat5e PH120

ETHERLINE® FIRE Cat6 PH120

ETHERLINE® LAN 200 U/UTP Cat.5e

ETHERLINE® LAN 200 SF/UTP Cat.5e Y

ETHERLINE® LAN 500 F/UTP Cat. 6A Y

ETHERLINE® LAN 500 S/FTP Cat.6A

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A duplex

ETHERLINE® LAN 200 F/UTP Cat. 5e LSZH

ETHERLINE® LAN 350 F/UTP Cat.6 LSZH

ETHERLINE® LAN 500 F/FTP Cat.6A LSZH

ETHERLINE® LAN 500 F/UTP Cat. 6A LSZH

ETHERLINE® LAN 200 SF/UTP Cat.5e LSZH

ETHERLINE® LAN 350 U/UTP Cat.6 LSZH

ETHERLINE® LAN 1000 S/FTP Cat.7 LSZH

ETHERLINE® LAN 1200 S/FTP Cat.7A LSZH

ETHERLINE® LAN 1600 S/FTP Cat.7A LSZH

ETHERLINE® LAN 1200 S/FTP Cat.7A LSZH duplex

ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7 OUTDOOR

UNITRONIC® LAN TP H

Optical data cablesVerplichtingen van de dealers – (EU) nr. 305/2011, artikel 14, (1) e.v.


"De dealers nemen de voorschriften van deze verordening met de vereiste zorgvuldigheid in acht wanneer zij een bouwproduct op de markt aanbieden." LAPP voldoet daaraan met de volgende producten: