Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 
Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Halogeenvrije kabels

Hoe, wat, wanneer en vooral waarom?

Wat zijn halogenen?


Elementen zoals fluor, chloor, broom, jodium en astaat zijn halogenen en behoren tot de zevende hoofdgroep in het periodiek systeem der elementen. Ze zijn te vinden in vele chemische verbindingen, bijvoorbeeld chloor in polyvinylchloride. Pvc, zoals het wordt afgekort, is zeer duurzaam en wordt daarom in veel technische producten gebruikt, onder andere als isolatie- en mantelmateriaal bij kabels. LAPP gebruikt daarom materialen die een hoge mate van vlamvertraging hebben maar toch geen halogenen bevatten. Vaak worden chloor en andere halogenen als additieven toegevoegd om de vlamvertraging te verbeteren. Dat heeft echter een prijs. Halogenen zijn schadelijk voor de gezondheid. Daarom worden bij kabels steeds vaker kunststoffen gebruikt die geen halogenen bevatten.

Wat is een halogeenvrije kabel?


Zoals de naam al doet vermoeden, zijn halogeenvrije kabels vrij van halogenen in de samenstelling van de kunststoffen. Halogeenhoudende kunststoffen zijn te herkennen aan de chemische elementen in de naam, zoals het eerder genoemde polyvinylchloride, chloropreenrubber, fluorethyleenpropyleen, fluorpolymeerrubber en nog enkele andere.

Als u halogeenvrije kabels wilt of moet gebruiken, moet u erop letten dat deze o.a. uit kunststoffen zoals siliconenrubber, polyurethaan, polyethyleen, polyamide, polypropyleen, thermoplastische elastomeren (TPE) of ethyleen-propyleen-dien-rubber bestaan. Deze bevatten geen gezondheidsgerelateerde stabilisatoren van zware metalen of weekmakers en de additieven voor de vlambescherming zijn ecologisch veilig.

Hoe worden halogeenvrije kabels en draden aangeduid?


Een kabel of draad is halogeenvrij wanneer er geen halogenen zoals chloor, fluor of broom in het isolatie- en mantelmateriaal van de kabel of de draad worden gebruikt. Ook kabelwartels, slangsystemen, connectoren of krimpslangen, zoals de beschermslang PROTECT HF van LAPP, kunnen van halogeenvrije kunststoffen worden vervaardigd en zijn in dat geval halogeenvrij. Wanneer u bijvoorbeeld halogeenvrije draden en kabels nodig hebt, moet u dus letten op de volgende aanduidingen op de producten: 

Halogeenhoudende kunststoffen

Halogeenhoudende kunststoffen
 • Chloorfeen-rubber
 • Fluorethyleenpropyleen
 • Fluorpolymeerrubber
 • Polyvinylchloride

Halogeenvrije kunststoffen

Halogeenvrije kunststoffen
 • Siliconenrubber
 • Polyurethaan
 • Polyethyleen
 • Polyamide
 • Polypropyleen
 • Thermoplastische elastomeren

In de loop van de tijd zijn in de kabelindustrie enkele gangbare aanduidingen ontstaan om halogeenvrije kabels en draden te markeren. Afhankelijk van de fabrikant komt u daarom bij halogeenvrije kabels dan ook aanduidingen tegen zoals:

 • HFFR I Halogeenvrij, vlamvertragend
 • LSZH (of ook LS0H) I Weinig rook, geen halogeen
 • FRNC I Vlamvertragend, niet corrosief
 • HF I Halogeenvrij

LAPP producten zijn te herkennen aan de letter H in de productaanduiding. Bijvoorbeeld bij onze stuurstroomkabel ÖLFLEX CLASSIC 110 H of meer in het algemeen de NHXMH mantelkabels als halogeenvrij alternatief voor de pvc-installatiekabel NYM. Halogeenvrije kabelwartels worden aangeduid met de letters HF. De SKINTOP® ST-HF-M kabelwartel en de SILVYN® krimpslang zijn vlamvertragend en zelfdovend, halogeenvrij en bieden een hoge mate van functionele betrouwbaarheid.

Waarom zijn halogeenvrije kabels belangrijk voor brandveiligheid?


Halogenen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit is vooral het geval wanneer halogeenhoudende kunststoffen – met name pvc – verbranden. Als er brand uitbreekt, komen er waterstofhalogeniden vrij uit de kunststof. Halogenen verbinden zich met water, zoals bluswater, maar ook met het vocht in de slijmvliezen tot zuren, chloor wordt zoutzuur en fluor wordt het zeer corrosieve fluorwaterstofzuur. Daarnaast kan een mix van dioxine en andere zeer giftige chemicaliën ontstaan. Als een dergelijke mix in de luchtwegen terechtkomt, kunnen deze dusdanig worden aangetast dat verstikking optreedt. Zelfs degenen die de brand overleven, kunnen blijvende gezondheidsschade oplopen. Bij halogeenvrije kabels is dit veel minder het geval. 


Voor allesomvattende brandveiligheid moeten kabels ook vlamvertragend zijn en een geringe rookontwikkeling hebben. De vlamvertraging vertraagt het vlam vatten en de verspreiding van de vlam en bevordert het zelfdovend vermogen. Fabrikanten staan hier voor een dilemma, want chloor en broom zijn zeer goede vlamvertragers en worden daarom vaak toegevoegd aan kunststoffen voor kabels. Vanwege de genoemde gezondheidsrisico's is dit echter omstreden en alleen toegestaan op locaties waar personen geen gevaar lopen. LAPP gebruikt daarom materialen die een hoge mate van vlamvertraging hebben maar toch geen halogenen bevatten.

Wat is het voordeel van halogeenvrije kabels en draden?


Als halogeenvrije kabels sterk worden verhit of verbranden, vormen ze aanzienlijk minder corrosieve zuren of gassen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. ÖLFLEX® stuurstroomkabels of datakabels van de merken UNITRONIC en ETHERLINE® zijn bijzonder geschikt voor gebruik in openbare gebouwen, transportmiddelen of in het algemeen op locaties waar brand kan leiden tot ernstig letsel voor personen en dieren of tot grote materiële schade. Deze kabels hebben een lage rookgasdichtheid, waardoor ze minder rook ontwikkelen en ingesloten personen gemakkelijker een vluchtweg kunnen vinden. 

Als u een „halogeenvrije NYM kabel" nodig hebt, kunt u vertrouwen op onze NHXMH mantelkabels  het halogeenvrije alternatief voor de gangbare NYM kabels met halogeen. Voor onze stuurstroomkabel ÖLFLEX® Classic 110 zijn de halogeenvrije alternatieven ÖLFLEX® Classic 110 H of ÖLFLEX® CLASSIC 130 H beschikbaar.

Het gebruik van halogeenvrije kabels is vooral zinvol als bij brand een zo lang mogelijke functionele integriteit moet worden gegarandeerd. Dit is bijvoorbeeld van belang in gebouwen waar bij brand bewakingscamera's beelden moeten geven van de brandhaard. De snelle datakabel ETHERLINE® FIRE van LAPP verzendt zelfs na twee uur in de vlammen nog gegevens met volledige transmissiesnelheid.

Geen gezondheidsrisico's

Als halogeenvrije kabels worden verhit, vormen ze aanzienlijk minder corrosieve zuren of gassen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Zelfs bij brand langdurige functionele integriteit

De snelle datakabel ETHERLINE® FIRE van LAPP verzendt zelfs na twee uur in de vlammen nog gegevens met volledige transmissiesnelheid.

Halogeenvrije varianten

Onze standaardproducten zijn ook verkrijgbaar als halogeenvrije versies.

Normatieve eisen voor halogeenvrije kabels, draden en connectoren


Een halogeenvrije kabel of draad die voldoet aan de geldende normen en standaarden, is niet per definitie volledig halogeenvrij. Om een draad of kabel conform de normatieve eisen te kunnen aanmerken als halogeenvrij, is het belangrijker dat bepaalde waarden niet worden overschreden.

Kort samengevat specificeert dit deel van de norm de testapparatuur en de methode voor het bepalen van de hoeveelheid halogeenzuurgas die bij verbranding van de materialen van kabels en geïsoleerde draden vrijkomt.


De kabels en draden van LAPP die conform IEC 60754-1 zijn aangemerkt als halogeenvrij, bieden gebruikers de zekerheid dat het geteste materiaal een halogeenzuurgehalte van 5 mg/g niet overschrijdt. 

Deel 2 van de norm DIN EN 60754 beschrijft de bepaling van de zuurgraad door meting van de pH-waarde en geleidbaarheid.


Voor u als gebruiker betekent dit dat onze halogeenvrije kabels en draden voldoen aan IEC 60754-2 en niet onder een pH-waarde van 4,3 komen. Ook de vastgestelde geleidbaarheidswaarde van onze draden en kabels komt niet boven de grenswaarde van 10 µS/mm.
 

Zoals al eerder vermeld in verband met de voordelen van halogeenvrije kabels en draden, zijn langdurige functionele integriteit en goed zicht vaak zeer belangrijke aspecten bij brand. Dit laatste is bepalend voor bijvoorbeeld de evacuatie van personen in gebouwen, de bereikbaarheid voor de brandweer of bij latere analyses van de brandoorzaak voor de bewakingssystemen. 


De norm DIN EN 61034-2 specificeert de methode voor het meten van de rookdichtheid van brandende kabels en draden onder gedefinieerde omstandigheden. 


De rookdichtheid van kabels en draden wordt uitgedrukt in minimale waarden voor lichttransmissie. In bijlage A van de norm kunnen hieruit berekeningen voor brandveiligheid worden afgeleid. 


In bijlage B biedt de norm DIN EN 61034-2 aanbevelingen voor het geval er geen vereisten in andere normen zijn. In deze bijlage wordt een waarde van 60% aanbevolen als minimale waarde voor de lichttransmissie. 


LAPP producten die voldoen aan de norm DIN EN 61034, garanderen daarom een lichttransmissie van minimaal 60% volgens de beschreven testmethode.