Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Regiony sprzedaży

REGIONTELEFONE-MAIL
Północny Wschód:

Szymon Horbarczek

Marcin Kokot

607 221 777

601 787 726

Szymon.Horbarczek(at)lapp.com

Marcin.Kokot(at)lapp.com

Południowy Zachód:

Henryk Pałys

Tomasz Gleba

Wojciech Zając

605 844 898

663 007 008

693 800 400

Henryk.Palys(at)lapp.com

Tomasz.Gleba(at)lapp.com

Wojciech.Zajac(at)lapp.com

Polska Centralna:

Paweł Królikowski

Mateusz Sęk

603 765 577

605 405 633

Pawel.Krolikowski(at)lapp.com

Mateusz.Sek(at)lapp.com

Południe:

Krzysztof Kowarski

Rafał Zieliński

Krzysztof Mańka

601 764 870

691 305 300

691 555 500

Krzysztof.Kowarski(at)lapp.com

Rafal.Zielinski(at)lapp.com

Krzysztof.Manka(at)lapp.com

Północny Zachód:

Piotr Sobkowiak

609 725 174

Piotr.Sobkowiak(at)lapp.com
Południowy Wschód:

Remigiusz Buczek

609 725 173Remigiusz.Buczek(at)lapp.com
Wschód:

Mateusz Żołądziejewski

601 496 499Mateusz.Zoladziejewski(at)lapp.com
Zachód:

Tomasz Nowacki

Mateusz Aleksandrzak

661 943 808

601 454 222

Tomasz.Nowacki(at)lapp.com

Mateusz.Aleksandrzak(at)lapp.com