Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Klienci


Ekologiczna dostawa do klientów na całym świecie


LAPP dysponuje ścisłą siecią centrów logistycznych i doskonałych ekspertów ds. sprzedaży dostępnych na całym świecie. Ciągle koordynujemy, które produkty są produkowane w jakich zakładach na całym świecie i w jakich centrach logistycznych są przechowywane, w zależności od ich przydatności do naszego globalnego lub lokalnego portfolio, z uwzględnieniem regionalnych aspektów prawnych. Zapewnia to krótsze odległości transportu i wydajne procesy wysyłki dzięki zaawansowanym cyfrowym rozwiązaniom logistycznym. Niemniej jednak na przykład opakowania mają zasadnicze znaczenie dla ochrony produktów i bezpieczeństwa klientów. Dlatego stale poszukujemy sposobów na optymalizację opakowań i oszczędność materiałów, na przykład poprzez stosowanie folii z dużym udziałem materiałów pochodzących z recyklingu, a najlepiej chcemy mieć możliwość ponownego użycia materiałów.


Jednocześnie chcemy wspierać naszych klientów w przyjmowaniu bardziej zrównoważonego podejścia. Dotyczy to utylizacji, a przede wszystkim recyklingu naszych opakowań. W tym celu wzmacniamy nasze zaangażowanie w to i oszczędzamy zasoby wraz z innymi klientami. Zapewniamy bezpłatną utylizację i recykling naszych opakowań we współpracy z naszym partnerem Interseroh.


Nasza zdecentralizowana sieć ekspertów wspiera również nasze wysiłki na rzecz opracowania koncepcji mobilności, która dodatkowo promuje pozytywny rozwój dzięki krótkim odległościom i szeregowi zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności. Nasz dział logistyczny opracowuje nowoczesne i zrównoważone rozwiązania transportowe, zarówno w zakresie wyposażenia własnych pojazdów i floty transportowej, jak i doboru spedytorów i tras transportowych stosowanych na całym świecie. Każdego dnia poszukujemy optymalnego połączenia czasu dostawy i bezpieczeństwa transportu koncentrując się coraz bardziej na zrównoważonym rozwoju.

Do czego jesteśmy zaangażowani w zakresie logistyki:


  • Zrównoważony materiał opakowaniowy: nowe koncepcje typowania i recyklingu materiałów opakowaniowych
  • Zrównoważone zarządzanie transportem: skrócenie odległości transportowych dzięki regionalnie dostosowanemu portfolio produktów w zorientowanych na klienta centrach dystrybucyjnych i produkcji lokalnej, a także grupowaniu zamówień
  • Koncepcje zrównoważonej mobilności: dla wykorzystywanych środków transportu, dla lokalnej sprzedaży i dla pracowników

Przykład: LAPP i partner logistyczny

Wiele produktów codziennego użytku jest transportowanych tysiące kilometrów do klienta. Dotychczas dotyczyło to również rozwiązań w zakresie połączeń, takich jak kable i złącza. Dzięki zoptymalizowanemu wewnętrznemu transportowi fabrycznemu i energooszczędnym partnerom logistycznym LAPP udało się znacznie zmniejszyć zarówno przebyte odległości, jak i emisję CO2.

Więcej informacji