Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Produkty i rozwiązania


Projektowanie produktów i rozwiązań w sposób zrównoważony


Produkt produkowany w sposób zrównoważony wymaga odpowiednich procesów i struktur w całym łańcuchu wartości. Pracujemy nad tym, aby zminimalizować obciążenie dla planety spowodowane przez nasze produkty podczas produkcji i w zakładzie klienta. Chcemy odpowiedzialnie korzystać z zasobów, a nie po prostu je zużywać. Dlatego opracowujemy zrównoważone koncepcje produktów w celu bardziej efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, efektywności materiałowej produktu oraz przyjaznego dla środowiska postępowania z chemikaliami i odpadami. Koncepcje te zostaną wdrożone i zintegrowane z naszym innowacyjnym portfolio w perspektywie długoterminowej.

Dlatego opracowaliśmy pierwsze na świecie dławnice kablowe bez ołowiu. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy przekonani, że jedynym sposobem na osiągnięcie sukcesu w przyszłości jest rozpoczęcie myślenia o jutrzejszym dniu dzisiaj. Dotyczy to również korzystania z odpowiednich rozwiązań łączności dla Twoich zastosowań i projektów. Opracowujemy zrównoważone produkty, zanim zostaniemy do tego zobowiązani przez przepisy ustawowe lub wykonawcze, co stanowi integralną część naszej odpowiedzialności korporacyjnej.

Nasze zobowiązania w odniesieniu do produktu:


  • konstrukcja kabla i złącza opracowana z myślą o konsumpcji i produkcji.
  • produkty zaprojektowane pod kątem niezawodności i trwałości przy zachowaniu wysokich standardów jakości: obiecujemy mniej przestojów, mniej prac konserwacyjnych i zminimalizowany całkowity koszt posiadania (TCO) w ciągu całego okresu eksploatacji. Oznacza to także zminimalizowanie zużycia zasobów.
  • globalne stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska przy jednoczesnym unikaniu substancji budzących duże obawy. W związku z tym aktywnie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które w miarę możliwości zastępują potencjalnie szkodliwe elementy materiałowe.
  • globalne monitorowanie przepisów dotyczących materiałów: pomocna jest tu kompleksowa sieć firm do monitorowania, analizowania i wdrażania globalnych przepisów dotyczących stosowanych materiałów.
  • Zrównoważone zarządzanie dostawcami, które okazuje się być skutecznym narzędziem, zwłaszcza jeśli chodzi o surowce.
  • unikanie niepotrzebnych odpadów produkcyjnych, recykling odpadów i bezpieczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

Przykład produktu: SKINTOP® MS

Pierwsze na świecie portfolio bezołowiowych mosiężnych dławnic kablowych pochodzi od LAPP. Od 2020 r. najczęściej stosowane modele naszych sprawdzonych dławnic kablowych SKINTOP® i SKINDICHT® są dostępne w wersjach bezołowiowych, co czyni zrównoważoną i przyszłościową alternatywę dla produktów w standardowym asortymencie. Produkty bez ołowiu oznaczone są skrótem LF na końcu numeru artykułu.
Oznacza to, że spełniamy już przyszłe dyrektywy REACH i RoHS – zanim wygaśnie zwolnienie dla zawartości ołowiu do 4 procent.

Więcej informacji