Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 

Produkty i rozwiązania


Projektowanie produktów i rozwiązań w sposób zrównoważony


Produkt produkowany w sposób zrównoważony wymaga odpowiednich procesów i struktur w całym łańcuchu wartości. Pracujemy nad tym, aby zminimalizować obciążenie dla planety spowodowane przez nasze produkty podczas produkcji i w zakładzie klienta. Chcemy odpowiedzialnie korzystać z zasobów, a nie po prostu je zużywać. Dlatego opracowujemy zrównoważone koncepcje produktów w celu bardziej efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, efektywności materiałowej produktu oraz przyjaznego dla środowiska postępowania z chemikaliami i odpadami. Koncepcje te zostaną wdrożone i zintegrowane z naszym innowacyjnym portfolio w perspektywie długoterminowej.

Dlatego opracowaliśmy pierwsze na świecie dławnice kablowe bez ołowiu. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy przekonani, że jedynym sposobem na osiągnięcie sukcesu w przyszłości jest rozpoczęcie myślenia o jutrzejszym dniu dzisiaj. Dotyczy to również korzystania z odpowiednich rozwiązań łączności dla Twoich zastosowań i projektów. Opracowujemy zrównoważone produkty, zanim zostaniemy do tego zobowiązani przez przepisy ustawowe lub wykonawcze, co stanowi integralną część naszej odpowiedzialności korporacyjnej.

Nasze zobowiązania w odniesieniu do produktu:


  • konstrukcja kabla i złącza opracowana z myślą o konsumpcji i produkcji.
  • produkty zaprojektowane pod kątem niezawodności i trwałości przy zachowaniu wysokich standardów jakości: obiecujemy mniej przestojów, mniej prac konserwacyjnych i zminimalizowany całkowity koszt posiadania (TCO) w ciągu całego okresu eksploatacji. Oznacza to także zminimalizowanie zużycia zasobów.
  • globalne stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska przy jednoczesnym unikaniu substancji budzących duże obawy. W związku z tym aktywnie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które w miarę możliwości zastępują potencjalnie szkodliwe elementy materiałowe.
  • globalne monitorowanie przepisów dotyczących materiałów: pomocna jest tu kompleksowa sieć firm do monitorowania, analizowania i wdrażania globalnych przepisów dotyczących stosowanych materiałów.
  • Zrównoważone zarządzanie dostawcami, które okazuje się być skutecznym narzędziem, zwłaszcza jeśli chodzi o surowce.
  • unikanie niepotrzebnych odpadów produkcyjnych, recykling odpadów i bezpieczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
  • Redukcja emisji CO2 dzięki naszym produktom. Aby to zrobić, zaczęliśmy określać ślad węglowy (PCF) różnych produktów kablowych. Poprzez ustanowienie zweryfikowanych wartości śladu węglowego chcemy stworzyć przejrzystość dotyczącą wpływu naszych produktów na klimat, abyśmy mogli zainicjować ukierunkowane działania. Dane dotyczące emisji udostępnimy również naszym klientom, aby mogli oni opracować swój własny ślad węglowy na podstawie wiarygodnych obliczeń.

Przykład produktu: SKINTOP® MS

Pierwsze na świecie portfolio bezołowiowych mosiężnych dławnic kablowych pochodzi od LAPP. Od 2020 r. najczęściej stosowane modele naszych sprawdzonych dławnic kablowych SKINTOP® i SKINDICHT® są dostępne w wersjach bezołowiowych, co czyni zrównoważoną i przyszłościową alternatywę dla produktów w standardowym asortymencie. Produkty bez ołowiu oznaczone są skrótem LF na końcu numeru artykułu.
Oznacza to, że spełniamy już przyszłe dyrektywy REACH i RoHS – zanim wygaśnie zwolnienie dla zawartości ołowiu do 4 procent.

Więcej informacji