Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Zgodność i integralność


Orientacja na klienta Orientacja na rodzinę. Innowacyjność. Orientacja na sukces. Ta misja stanowi podstawę historii sukcesu LAPP jako firmy rodzinnej i wiodącego producenta innowacyjnych rozwiązań łączności.


LAPP dąży do bycia wiarygodnym, uczciwym i przejrzystym przedsiębiorstwem, dla którego przestrzeganie przepisów i etyczne postępowanie stanowią podstawę wszystkich działań biznesowych.

Są to wartości, na których opiera się nasza interakcja i wymiana z naszymi partnerami biznesowymi. Stoimy za doskonałymi produktami, uczciwością, zaufaniem i wartościami.

Skuteczne zarządzanie zgodnością jest naszym najwyższym priorytetem.

Compliance at LAPP


  • Aby chronić zaufanie, jakie nasi partnerzy biznesowi, pracownicy i opinia publiczna mają do nas na co dzień, ustanowiliśmy przejrzyste procesy i jasne obowiązki w naszej kulturze korporacyjnej.
  • Tylko poprzez zgodne z prawem działania i etyczne postępowanie możemy zapewnić długoterminowy sukces naszej działalności. W LAPP zgodność definiujemy jako zgodność z przepisami prawnymi, dobrowolnie podjętymi zobowiązaniami, wewnętrznymi regułami firmy i zasadami etycznymi.
  • System Zarządzania Zgodnością LAPP ma zapewnić zgodność ze specyfikacjami i zapobiegać systematycznym nadużyciom. Nasz Kodeks Postępowania określa podstawowe zasady i środki zintegrowanego zachowania.
  • Strategia i filozofia LAPP opierają się na tych zasadach. Zapewniają LAPP, naszym pracownikom i partnerom biznesowym wskazówki i ochronę.
  • Pracujemy nad zakotwiczeniem tych zasad we wszystkich naszych działaniach biznesowych i stale je kwestionujemy i optymalizujemy. W rezultacie pozostajemy wierni naszym wartościom.

Kodeks Postępowania

Dowiedz się więcej o naszym Kodeksie Postępowania.
Kontynuuj

System zarządzania zgodnością

Dowiedz się więcej o CMS.
Kontynuuj

System zgłaszania nieprawidłowości

Dowiedz się więcej o systemie zgłaszania nieprawidłowości.
Kontynuuj

Zgodność naszych partnerów biznesowych

Dowiedz się więcej o zgodności naszych partnerów biznesowych.
Kontynuuj