Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Nasz system zarządzania zgodnościąLAPP posiada system zarządzania zgodnością (CMS), który jest stosowany w LAPP Holding SE i spółkach Grupy na całym świecie. Celem CMS jest zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w LAPP i promowanie zachowań zgodnych z przepisami. Dlatego wdrożyliśmy szereg struktur, środków i procesów, aby zwiększyć świadomość naszych menedżerów i pracowników w kwestiach związanych z zgodnością w codziennej działalności biznesowej.

CMS składa się z siedmiu elementów, które wzajemnie się uzupełniają:

  • Wartości zgodności
  • Cele zgodności
  • Organizacja zgodności
  • Ryzyko zgodności
  • Program zgodności
  • Komunikacja i szkolenia w zakresie zgodności
  • Monitorowanie i poprawa zgodności