Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Dane Firmy


Informacje na temat Lapp Kabel Sp. z o.o.


Informujemy, że firma Lapp Kabel Sp z o.o. posiada status " Dużego Przedsiębiorcy" zgodnie z ar.4 pkt6 Ustawy z dn 19 lipca 2019r.


Firma: Lapp Kabel Sp. z o.o.

Adres: Profesjonalna 1 Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

Tel: 0048/ 71 330 6 300

Fax: 0048/71 330 6 306

Strona: www.lapp.com/pl/pl

E-Mail: Info.pl.lpl@lapp.com


Informacja o realizowanej strategii podatkowej Lapp Kabel Sp. z o.o. za rok podatkowy 2021/2022

Pobierz

Forma: Sp. z o.o.

Regon: 932114794

NIP: 897-16-21-588


Prezes Zarządu: Leszek Stępnicki

 

Rok założenia: 2000

Kapitał: 3 000 000 PLN

Numer rejestrowy BDO: 000032953

Numer KRS: wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000018297


Konta PLN:

BNP PARIBAS O/ WROCŁAW

nr konta: 20 1600 1156 0004 0606 3597 7001

Santander Bank Polska S.A.

5 o/Wrocław

nr konta: 53 1090 1522 0000 0000 5217 9770 


Konto EUR:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. O/ WROCŁAW IBAN

nr konta: PL97 1090 1522 0000 0000 5220 2937

KOD SWIFT: WBKPPLPP