Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Tulejki i złącza końcowe

Zawsze właściwe połączenie

Pasujące do naszych przewodów średniego napięcia, w tej grupie produktów znajdziesz tulejki do podłączenia dwóch przewodów średniego napięcia i złącza końcowe do bezpośredniego podłączenia przewodów do sieci przemysłowych i dystrybucyjnych. Tulejki i złącza końcowe imponują wysokiej jakości materiałami i umożliwiają łatwy montaż dzięki wyrafinowanym śrubowym kołnierzom kablowym.