Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Certyfikaty


W wielu przypadkach stosowanie produktów jest regulowane przez prawo. Tylko produkty, które mogą posiadać określony certyfikat, są dozwolone do określonych zastosowań. Jak wiadomo, urządzenie lub maszyna nie mogą być wprowadzane na rynek UE bez oznakowania CE.


Zgodność komponentu produktu ze specyficznymi dla danej branży standardami i wytycznymi jest więc dowodem na to, że komponent testowany spełnia wymogi bezpieczeństwa i funkcjonalności dla danego obszaru zastosowania. Dlatego certyfikacja jest ważnym kryterium jakości.

ATEX

W jaki sposób dławnice kablowe przyczyniają się do ochrony przed wybuchem?
Czytaj więcej

ECOLAB

Dlaczego certyfikat ECOLAB® jest ważny w przemyśle spożywczym?
Czytaj więcej

CPR

W jaki sposób kable są testowane pod kątem ich właściwości ogniowych?
Czytaj więcej