Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Kable bezhalogenowe

Jak, co, kiedy i dlaczego?

Czym są halogeny?


Pierwiastki takie jak fluor, chlor, brom, jod i astat są halogenami i znajdują się w siódmej głównej grupie w układzie okresowym pierwiastków. Znajdują się one w wielu związkach chemicznych, na przykład w polichlorku winylu. PVC, jak to jest znane w skrócie, jest bardzo trwałe, dlatego jest stosowane w wielu produktach technicznych, a także do izolacji i materiałów płaszcza w kablach. Chlor i inne halogeny są często włączane jako dodatki w celu poprawy ochrony przed płomieniem. Ale to ma swoją cenę. Halogeny są szkodliwe dla zdrowia. Z tego powodu do produkcji kabli coraz częściej stosuje się tworzywa sztuczne, które nie zawierają halogenów. 
 

Czym jest kabel bezhalogenowy?


Jak sama nazwa wskazuje, przewody bezhalogenowe są bezhalogenowe w składzie ich tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne zawierające halogeny można zidentyfikować według pierwiastków chemicznych w ich nazwach, takich jak wspomniany wcześniej polichlorek winylu, guma chloroprenowa, fluoroetylenopropylen, guma fluoropolimerowa itp.


Jeśli chcesz lub musisz używać przewodów bezhalogenowych, upewnij się, że składają się one z tworzyw sztucznych, takich jak guma silikonowa, poliuretan, polietylen, poliamid, polipropylen, elastomery termoplastyczne (TPE) lub guma etylenowo-propylenowo-dienowa. Nie zawierają żadnych stabilizatorów ani zmiękczaczy na bazie ciężkich metali, a dodatki do ochrony przeciwpożarowej są bezpieczne dla środowiska. 

Jak oznaczane są przewody bezhalogenowe?


Kabel jest bezhalogenowy, jeśli w izolacji i płaszczu przewodu nie są stosowane halogeny, takie jak chlor, fluor lub brom. Dławnice kablowe, systemy peszli ochronnych, złącza lub rurki termokurczliwe, takie jak peszel ochronny PROTECT HF firmy LAPP, mogą być również wykonane z bezhalogenowych tworzyw sztucznych, a tym samym bezhalogenowe. Jeśli potrzebujesz na przykład kabli bezhalogenowych, zwróć uwagę na następujące oznaczenia produktów:

Tworzywa sztuczne halogenowane

Tworzywa sztuczne halogenowane
 • Kauczuk chlorofenowy
 • Fluoroetylenpropylen
 • Guma fluoropolimerowa
 • Polichlorek winylu

Bezhalogenowe tworzywa sztuczne

Bezhalogenowe tworzywa sztuczne
 • Guma silikonowa
 • Poliuretan
 • Polietylen
 • Poliamid
 • Polipropylen
 • Elastomery termoplastyczne

Z biegiem czasu w przemyśle kablowym pojawił się szereg wspólnych oznaczeń rynkowych w odniesieniu do oznakowania kabli bezhalogenowych. W zależności od producenta można więc znaleźć oznaczenia dla bezhalogenowych przewodów, takie jak:

 • HFFR | Bezhalogenowe, samogasnące
 • LSZH (lub LS0H) | Bezhalogenowy, niska emisja dymu
 • FRNC | Niepodtrzymywanie płomieni Niekorodujący
 • HF | Bezhalogenowe

Produkty LAPP oznaczone są literami H w oznaczeniu produktu. Przykładowo nasz przewód sterowniczy ÖLFLEX CLASSIC 110 H lub ogólnie przewody z płaszczem NHXMH jako bezhalogenowa alternatywa dla przewodu instalacyjnego z PVC NYM. Bezhalogenowe dławnice kablowe oznaczone są literami HF. Dławnica kablowa SKINTOP® ST-HF-M i rurka termokurczliwa SYLVIN® są trudnopalne i samogasnące, bezhalogenowe i oferują wysoki poziom niezawodności działania. 

Dlaczego kable bezhalogenowe są ważne dla ochrony przeciwpożarowej?


Halogeny mogą być szkodliwe dla zdrowia. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy palą się tworzywa sztuczne halogenowane, zwłaszcza PVC. W razie wybuchu pożaru z tworzywa sztucznego uwalniają się halogeny wodoru. Halogeny łączą się z wodą, taką jak woda gaśnicza używana przez straż pożarna lub płyn z błon śluzowych, tworząc kwasy - chlor staje się kwasem chlorowodorowym, a fluor jest wysoce żrącym kwasem fluorowodorowym. Ponadto może powstać mieszanina dioksyn i innych wysoce toksycznych substancji chemicznych. Jeśli dostaną się do dróg oddechowych, mogą spowodować uszkodzenia i uduszenie. Nawet jeśli ktoś przeżyje pożar, jego zdrowie może zostać trwale uszkodzone. Znacznie mniej dotyczy to przewodów bezhalogenowych. 


Aby zapewnić zintegrowaną ochronę przeciwpożarową, przewody powinny mieć również ochronę przeciwpożarową i niską emisję dymu. Ochrona przed płomieniem spowalnia spalanie i rozprzestrzenianie się płomienia oraz sprzyja samogaszeniu. Producenci stoją w obliczu dylematu, ponieważ chlor i brom są doskonałymi substancjami niepodtrzymującymi płomieni, dlatego często mieszane są z tworzywami sztucznymi w kablach. Jednak ze względu na wymienione zagrożenia zdrowotne jest to kontrowersyjne i jest dozwolone tylko tam, gdzie nie są zagrożone osoby. Dlatego LAPP stosuje materiały o wysokim stopniu ochrony przeciwpożarowej, ale bezhalogenowe.

Jakie są zalety bezhalogenowych przewodów?


Jeśli przewody bezhalogenowe zostaną mocno nagrzane lub spalone, tworzą znacznie mniej korozyjnych kwasów lub gazów szkodliwych dla zdrowia. Przewody sterownicze marki ÖLFLEX® lub przewody danych marki UNITRONIC® i ETHERLINE® nadają się szczególnie do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej, transporcie lub ogólnie tam, gdzie pożar może spowodować poważne obrażenia ciała ludzi, zwierząt lub uszkodzenia mienia. Mają niską gęstość gazów dymnych, dzięki czemu wytwarzają mniej oparów i ułatwiają uwięzionym ludziom znalezienie dróg ucieczki. 


Jeśli potrzebujesz „bezhalogenowego kabla NYM”, polecamy nasze przewody z płaszczem NHXMH, jakoalternatywa dla standardowych, halogenowych kabli NYM Nasz przewód sterowniczy ÖLFLEX® CLASSIC 110 jest dostępny w bezhalogenowej wersji ÖLFLEX® CLASSIC 110 H lub ÖLFLEX® CLASSIC 130 H.

Przewody bezhalogenowe są szczególnie przydatne, gdy należy zagwarantować maksymalną integralność funkcjonalną w przypadku pożaru. Może to być ważne w budynkach, w których kamery nadzoru dostarczają zdjęcia źródła pożaru. Szybki przewód danych ETHERLINE® FIRE firmy LAPP przesyła dane z pełną prędkością transmisji nawet po dwóch godzinach przebywania w płomieniach.
 

Nie powoduje problemów zdrowotnych

Podczas ogrzewania przewody bezhalogenowe wydzielają znacznie mniej korozyjnych kwasów lub niebezpiecznych gazów.

Długotrwała funkcjonalność nawet w przypadku pożaru

Szybki przewód danych ETHERLINE® FIRE firmy LAPP przesyła dane z pełną prędkością transmisji nawet po dwóch godzinach przebywania w płomieniach.

Warianty bezhalogenowe

Można również znaleźć nasze standardowe produkty w wersjach bezhalogenowych.

Wymagania normatywne dla bezhalogenowych przewodów i złączy


Kabel bezhalogenowy, który spełnia odpowiednie normy, niekoniecznie musi być całkowicie bezhalogenowy. Aby kabel mógł zostać zakwalifikowany jako bezhalogenowy w rozumieniu wymagań normatywnych, pewne wartości nie mogą zostać przekroczone. 

Krótko mówiąc, ta część normy określa sprzęt badawczy i procedurę określania ilości gazu kwasowego halogenowego, który powstaje podczas spalania materiałów w kablach i izolowanych przewodach.


Dlatego kable LAPP, oznaczone jako wolne od halogenów zgodnie z normą IEC 60754-1, dają użytkownikowi pewność, że badany materiał nie przekracza zawartości kwasu halogenowego wynoszącej 5 mg/g. 

Część 2 normy DIN EN 60754 opisuje określenie kwasowości poprzez pomiar wartości pH i przewodności.


Dla użytkownika oznacza to, że nasze bezhalogenowe przewody zgodne z IEC 60754-2 nie spadają poniżej wartości pH 4,3. Określona wartość przewodności naszych kabli i przewodów nie przekracza również limitu 10 μS/mm.

Jak już wspomniano w części dotyczącej korzyści płynących z bezhalogenowych przewodów, długa integralność funkcjonalna i niezakłócony widok są często bardzo ważnymi aspektami w razie pożaru. Finalnie, ma to kluczowe znaczenie, np. dla ewakuacji osób w budynkach, dostępności straży pożarnej lub dla systemów monitorowania, na przykład w przypadku wtórnych analiz przyczyny pożaru. 


Norma DIN EN 61034-2 określa metodę pomiaru gęstości dymu palonych przewodów w określonych warunkach. 


Gęstość dymu kabli i przewodów jest wyrażona w minimalnych wartościach przepuszczalności światła. Obliczenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego można wyprowadzić z tego Załącznika A do tej normy. 


W załączniku B norma DIN EN 61034-2 zawiera zalecenia na wypadek braku wymagań w innych normach. W niniejszym załączniku jako wartość minimalną zalecana jest wartość przepuszczalności światła wynosząca 60%. 


Produkty LAPP zgodne z normą DIN EN 61034 gwarantują zatem przepuszczalność światła wynoszącą co najmniej 60% zgodnie z opisaną metodą badania.