Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Obliczanie dopłat za metale

Miedź


Z dniem 01.11.2023 do kalkulacji w bieżącym miesiącu będą brane następujące wartości:
LAPP Copper Price (LCP): 781,01   EUR/100 KG


Bazowa cena miedzi

W cenie wielu kabli, prawie wszystkich przewodów i towarów liczonych na sztuki jest już zawarty udział ceny miedzi. Cena jest podana w Euro za 100 kg.

Euro 150,-/100 kg dla większości przewodów giętkich (np. ÖLFLEX® CLASSIC 100) i towarów liczonych na sztuki (np. ÖLFLEX® SPIRAL 540 P)
Euro 100,-/100 kg dla kabli telefonicznych (np. J -Y(St)Y)
Euro 0.00/100 kg dla kabli ziemnych (np. kabel wielkoprądowy NYY), a więc cena bez uwzględnienia metalu.
Dokładne informacje są podane na stronach katalogowych pod tabelami artykułów.

Indeks miedzi

Indeks miedzi jest to kalkulacyjny ciężar miedzi w kablu, przewodzie (kg/km) lub towarze liczonym na sztuki (kg/1000 szt.) i jest podany dla każdego artykułu katalogowego.

 
 

Aluminium
 

Z dniem 01.11.2023 do kalkulacji aluminium w bieżącym miesiącu  będą brane następujące wartości:

LAPP Aluminum Price (LAP): 300,99  EUR/100 KG