Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 

Regiony sprzedaży LAPP


REGIONTELEFONE-MAIL
Północny Wschód:

Szymon Horbarczek

Marcin Kokot

607 221 777

601 787 726

Szymon.Horbarczek@lapp.com

Marcin.Kokot@lapp.com

Południowy Zachód:

Wojciech Zając

Tomasz Gleba

693 800 400

663 007 008

Wojciech.Zajac@lapp.com

Tomasz.Gleba@lapp.com

Polska Centralna:

Paweł Królikowski

Mateusz Sęk

603 765 577

605 405 633

Pawel.Krolikowski@lapp.com

Mateusz.Sek@lapp.com

Południe:

Krzysztof Kowarski

Rafał Zieliński

Krzysztof Mańka

601 764 870

691 305 300

691 555 500

Krzysztof.Kowarski@lapp.com

Rafal.Zielinski@lapp.com

Krzysztof.Manka@lapp.com

Północny Zachód:

Piotr Sobkowiak

609 725 174

Piotr.Sobkowiak@lapp.com
Południowy Wschód:

Remigiusz Buczek

609 725 173Remigiusz.Buczek@lapp.com
Wschód:

Mateusz Żołądziejewski

601 496 499Mateusz.Zoladziejewski@lapp.com
Zachód:

Tomasz Nowacki

Mateusz Aleksandrzak

661 943 808

601 454 222

Tomasz.Nowacki@lapp.com

Mateusz.Aleksandrzak@lapp.com