Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

Natuur en mensen


Natuur en mensen langdurig beschermen


Voor ons staan duurzaam handelen en verantwoordelijkheid voor de medewerkers en mensen wereldwijd altijd centraal. We ondersteunen onze medewerkers in alle levensfasen bij het combineren van werk en gezin. We werden onderscheiden voor ons op levensfasen gebaseerd personeelswerk. Bovendien heeft het Bondsministerie voor Gezin, Senioren, Vrouwen en Jeugd ons uitgeroepen tot de meest gezinsvriendelijke onderneming in Duitsland. En ook buiten het bedrijf is sociale en culturele betrokkenheid een zaak van ons hart.

Wij zijn van mening dat familiebedrijven zoals LAPP niet alleen de ruggengraat van de Duitse economie zijn, maar vooral de sociale samenhang versterken. De breedte van onze sociale inzet reikt daarbij van de opleiding van vluchtelingen tot aan de ondersteuning van kleuterscholen in de buurt van het bedrijf en de bevordering van jonge wetenschappers. Daarbij is het voor ons belangrijk om duurzaam te handelen. De inzet voor maatschappelijke aangelegenheden behoort onlosmakelijk tot de bedrijfscultuur – onafhankelijk van veranderingen op de markt, structurele aanpassingen en daarmee gepaard gaande strategische veranderingen.


Bij een gedecentraliseerd en wereldwijd actief bedrijf, gaan we elke dag om met de meest uiteenlopende regionale eisen en culturele instellingen. Diversiteit is een onderdeel van onze cultuur en wordt geleefd. Daarbij worden naast wereldwijd relevante thema's, ter bevordering van medewerkers en gezinnen, lokaal gerichte relevante projecten uitgevoerd. Deze verschillen van land tot land en brengen daardoor ter plaatse een hoge waardebijdrage.

 

"We geloven er vast in dat het onze plicht als bedrijf is om verantwoordelijkheid te nemen, en we doen dat graag – het is toch geweldig als je kunt helpen."

Andreas Lapp, voorzitter van de raad van toezicht van U.I. Lapp GmbH en de zoon van de oprichters Ursula Ida en Oskar Lapp.

Waar wij ons maatschappelijk voor inzetten:


  • Ondersteuning van de medewerkers wereldwijd bij het bereiken van hun werkgerelateerde maar ook persoonlijke doelen: hierbij staat de bevordering van gezinnen en de verzorging van zorgbehoevende familieleden op de voorgrond.
  • Wereldwijd duurzame siteontwikkeling op locatie: of het nu in Duitsland, India of Panama is – in elk land worden siteontwikkelingen en ondersteuningsprojecten voor de lokale infrastructuur uitgevoerd, altijd afhankelijk van de regionale behoeften.   
  • Sportactiviteiten en de bevordering van maatschappelijke sportevenementen: dat versterkt wereldwijd de samenleving en brengt mensen naast het dagelijkse werk samen.
  • Nauwe samenwerking met universiteiten en wetenschappelijke instellingen: door stimulering, ondersteuning en motivatie van jonge onderzoekers kunnen de technische en maatschappelijke uitdagingen van onze tijd worden opgelost.

Voorbeeld: overkoepelende vereniging Kind e.V.


Opdat vrouwen en mannen niet tussen beroep of gezin moeten kiezen of bang moeten zijn dat hun kinderen tijdens hun werktijd onvoldoende verzorgd worden, steunt LAPP de opbouw van pedagogisch hoogwaardige kinderinrichtingen in de regio Stuttgart. Op de voorgrond staat hier de overkoepelende vereniging Kind e.V., die initiatieven helpt om kinderhuizen dicht bij het bedrijf op te bouwen.

Voorbeeld: Oskar-LAPP-stichting


De LAPP groep steunt de Oskar-LAPP-stichting, die in samenwerking met de Deutsche Gesellschaft für Cardiologie (DGK) jaarlijks jonge wetenschappers onderscheidt voor uitstekend werk op het gebied van hart- en vaatziektenonderzoek en doelgericht jonge talenten stimuleert.