Netherlands
 
en
nl
 
Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Netherlands
 
en
nl
 

Privacyverklaring inzake het bezoek aan onze website volgens artikelen 13, 14 en 21 van de EU Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


In deze privacyverklaring willen wij u informeren over de wijze waarop wij tijdens uw bezoek aan onze website, uw communicatie met ons en uw gebruik van ons onlineaanbod persoonsgegevens over u verwerken.

1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid


De bedrijven 

U.I. LAPP GmbH, Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, 

Telefoon: +49 711 78 38 01 – E-mail: info.de.uil@lapp; 

LAPP Austria GmbH, Bremenstraße 8, 4030 Linz, 

Telefoon: +43 73 27 81 272 – E-mail: marketing.at.lat@lapp.com; 

LAPP France Sarl, Technopôle Forbach Sud, 57600 Forbach, 

Telefoon: +33 387 84 19 29 – E-mail: rgpd.fr.lfr@lapp.com; 

LAPP Benelux B.V., Van Dijklaan 16, 5581 WG Waalre, 

Telefoon: +31 40 22 85 000 – E-mail: info.nl.lnl@lapp.com; 

LAPP Czech Republic s.r.o., Bartošova 315, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, 

Telefoon: +42 05 73 50 10 00 – E-mail: info.cz.lcz@lapp.com;  

Lapp Kabel Sp. z o.o., Profesna 1 Biskupice Podgórne, 55040 Kobierzyce, 

Telefoon: +48 713 30 63 00 – E-mail: info.pl.lpl@lapp.com

(hierna "LAPP", "wij", "ons") zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke informatie die op deze website door LAPP wordt verzameld en verwerkt. 
 

1.1 Wat is de reden voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid?


Onze bovenvermelde bedrijven werken nauw samen bij de exploitatie van de website en de online shop, bij de verwerking van bestellingen en bij de marketing. Dit geldt ook voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De volgorde waarin deze gegevens worden verwerkt in de afzonderlijke processtappen, hebben wij gezamenlijk vastgelegd. Daarom zijn de bedrijven van LAPP binnen de hieronder beschreven processtappen conform artikel 26 van de AVG gezamenlijk verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

1.2 Voor welke processtappen geldt de gezamenlijke verantwoordelijkheid?


De gezamenlijke verantwoordelijkheid geldt voor alle processen van de online shop. In het kader van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming hebben wij vastgelegd welke van de bedrijven zal voldoen aan welke verplichtingen conform de AVG. Dit geldt in het bijzonder voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen en het voldoen aan de informatieverplichtingen conform artikel 13 en 14 van de AVG.

Deze overeenkomst is vereist, omdat bij de online shop persoonsgegevens worden verwerkt in verschillende processtappen en systemen, die door verschillende bedrijven worden beheerd.
 

Processtap Nakoming van de verplichtingen door
Exploitatie van de website (zie secties 2, 3 en 5)U.I LAPP GmbH
Landspecifieke inhoud, formulieren en marketing (zie sectie 3)Het respectieve nationale bedrijf 
Verwerking van de bestellingen U.I LAPP GmbH
Contactpunt voor gegevensbescherming/bewering van rechten van betrokkenen (zie sectie 15)U.I. LAPP GmbH

1.3 Wat betekent dit voor u?


Hoewel er sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid, voldoen wij op de volgende wijze aan de verplichtingen inzake gegevensbescherming volgens de betreffende verantwoordelijkheden voor de afzonderlijke processtappen:

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid is 
    

 • U.I. LAPP GmbH verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die is gerelateerd aan het exploiteren van de website en de online shop, en
 • Het respectieve nationale bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer het gaat om landspecifieke inhoud, formulieren en marketing. 

U.I. LAPP GmbH stelt de conform artikel 13 en 14 van de AVG vereiste informatie kosteloos aan u ter beschikking in een nauwkeurige, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal. Hierbij verstrekt elke partij de andere partij alle benodigde informatie vanuit het eigen werkgebied.

Wij informeren elkaar onverwijld over rechtsposities waarop door betrokkenen aanspraak wordt gemaakt. Wij verstrekken elkaar alle informatie die nodig is om te reageren op verzoeken om informatie.

Rechten inzake gegevensbescherming kunnen worden uitgeoefend bij het contactpunt U.I. LAPP GmbH. Betrokkenen ontvangen de informatie in beginsel van U.I. LAPP GmbH.
 

1.4 Hoe kan ik contact opnemen met de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming?


Elk bedrijf van LAPP heeft waar nodig een eigen verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming aangesteld. Vanuit onze rol als website-exploitant heeft U.I. LAPP GmbH het bedrijf Walliser Consulting GmbH aangesteld als verantwoordelijke partij voor gegevensbescherming. Altenwaldstr. 8, 72768 Reutlingen. Telefoon: +49 7121/ 69 702 – 27 – E-mail: beratung@walliser-datenschutz.de

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij in elk geval van u?


2.1 Bezoek aan onze website


Als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server overdraagt (zogenaamde logbestanden). Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen, om de verbinding tot stand te kunnen brengen en de stabiliteit van het systeem en de veiligheid te kunnen waarborgen:  

 • het IP-adres van uw computer met internetverbinding;
 • de datum en het tijdstip van de aanvraag;
 • het tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT);
 • de website/toepassing van waaruit de aanvraag wordt gedaan;
 • de toegangsstatus/http-statuscode;
 • de overgedragen gegevens;
 • de gebruikte browser;
 • het gebruikte besturingssysteem en bijbehorende gebruikersinterface;
 • de taal en versie van de browsersoftware.

Dit is nodig om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Dit komt overeen met ons gerechtvaardigde belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. 

In het kader van de afhandeling van de overeenkomst worden de bovengenoemde gegevens opgeslagen op de servers van LAPP Service GmbH, Oskar-Lapp-Str. 2, 70565 Stuttgart. De locatie van de servers is Duitsland.

De gegevens worden opgeslagen tot het einde van het volgende jaar en vervolgens automatisch verwijderd.

Het vastleggen van deze gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid tot bezwaar van de kant van de gebruiker.
 

2.2 Telefoon- en videoconferenties en telefonie via "Microsoft Teams"


Om telefoonconferenties en/of videoconferenties te houden en om oproepen naar de bij u bekende telefoonnummers te beantwoorden (hierna: "Onlinevergaderingen"), gebruiken wij de tool Microsoft Teams. De dienstverlener is Microsoft Ireland Operations, Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland, die de gegevens in opdracht verwerkt volgens artikel 28 van de AVG. 

Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring u alleen informeert over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons wanneer u samen met ons onlinevergaderingen houdt. Als u de website van Microsoft Teams bezoekt, is de aanbieder van Microsoft Teams verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Als u informatie nodig hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Microsoft, raadpleegt u de betreffende verklaring bij Microsoft.

Bij het gebruik van Microsoft Teams worden verschillende soorten gegevens verwerkt. De omvang van de gegevens hangt ook af van welke informatie u verstrekt voor of wanneer u deelneemt aan een onlinevergadering.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • het IP-adres van uw computer met internetverbinding;
 • Informatie over u als gebruiker: bijv. weergavenaam ("display name"), e-mailadres indien van toepassing, profielfoto (optioneel), voorkeurstaal;
 • metadata van de vergadering: bijv. datum, tijd, meeting-ID, telefoonnummers, locatie;
 • tekst-, audio- en videogegevens: u hebt bijv. de mogelijkheid om tijdens een onlinevergadering de chatfunctie te gebruiken. In dit opzicht wordt de door u ingevoerde tekst verwerkt om deze in de onlinevergadering weer te geven. Om de weergave van video en het afspelen van audio mogelijk te maken, worden de gegevens van de microfoon van uw eindapparaat en eventuele videocamera's van het eindapparaat dienovereenkomstig verwerkt tijdens de duur van de vergadering. U kunt de camera of microfoon op elk gewenst moment zelf uitschakelen of dempen met behulp van de Microsoft Teams-toepassingen.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking bij het houden van onlinevergaderingen is artikel 6, lid 1, punt b van de AVG, voor zover de vergaderingen worden gehouden in het kader van contractuele relaties.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens een elementair onderdeel moet zijn bij het gebruik van Microsoft Teams, is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG de rechtsgrond voor de gegevensverwerking. In deze gevallen bestaat ons belang uit het effectief uitvoeren van onlinevergaderingen.

Als er geen contractuele relatie bestaat, is de rechtsgrond eveneens artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Ook dan bestaat ons belang uit het effectief uitvoeren van onlinevergaderingen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met deelname aan onlinevergaderingen worden in principe niet doorgegeven aan derden, tenzij ze bedoeld zijn voor openbaarmaking. Houd er rekening mee dat de inhoud van onlinevergaderingen net als bij bijeenkomsten in persoon vaak wordt gebruikt om informatie te communiceren met klanten, prospects of derden en daarom bedoeld is om te delen.

De aanbieder van Microsoft Teams neemt noodzakelijkerwijs kennis van de bovengenoemde gegevens, voor zover dit is voorzien in het kader van ons orderverwerkingscontract met Microsoft Teams.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie (EU) vindt in principe niet plaats, omdat we onze opslaglocatie hebben beperkt tot datacenters in de Europese Unie. We kunnen echter niet uitsluiten dat de routing van gegevens verloopt via internetservers buiten de EU. Dit kan met name het geval zijn wanneer deelnemers aan onlinevergaderingen zich in een derde land bevinden.

De gegevens zijn tijdens het transport via het internet echter gecodeerd en dus beschermd tegen ongeoorloofde toegang door derden.
 

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u in optionele individuele gevallen?


Naast telefoon- en videoconferenties, telefonie en het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Voor dit doel moet u meestal andere persoonsgegevens verstrekken, die we gebruiken om de betreffende service te leveren.

In sommige gevallen maken we gebruik van dienstverleners met inachtneming van de wettelijke vereisten door middel van verwerking volgens artikel 28 van de AVG, oftewel op basis van een overeenkomst namens ons, volgens onze instructies en onder onze controle. Dit zijn met name bedrijven in de categorieën IT-diensten, logistiek, telecommunicatie, verkoop en marketing, juridisch en fiscaal advies, waarover wij in individuele gevallen dienovereenkomstig informeren. In deze gevallen blijven wij verantwoordelijk voor de gegevensverwerking; de overdracht aan en verwerking van persoonsgegevens door onze verwerkers berusten op de rechtsgrond die ons toestaat de gegevens te verwerken. Een afzonderlijke rechtsgrondslag is niet vereist.

Daarnaast geven we persoonsgegevens door aan ontvangers die niet binnen het onmiddellijke toepassingsgebied van de AVG vallen ("derde landen"). Voor zover de Europese Commissie voor deze landen niet heeft besloten dat zij voldoende wettelijke bescherming bieden voor uw persoonsgegevens, moeten wij ofwel ervoor zorgen dat we voldoende waarborgen voor uw persoonsgegevens implementeren of aangeven dat sprake is van een wettelijke uitzonderingssituatie.

Als garanties volgens artikel 46, lid 2, punt c van de AVG gebruiken we bij ontvangers in derde landen die niet als veilig worden erkend regelmatig standaard EU-bepalingen die door de Europese Commissie zijn aangenomen. Niettemin bestaat in sommige landen het risico dat uw gegevens door de nationale autoriteiten worden opgevraagd voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat de voorwaarden duidelijk zijn geregeld of passende rechtsmiddelen beschikbaar zijn. Voorzover risico's bestaan die door de jurisdictie van de Europese rechtbanken als onredelijk worden beschouwd (wat bijvoorbeeld in sommige situaties in de VS het geval is), zullen we waar mogelijk aanvullende waarborgen implementeren en afspraken maken. 

Hi In sommige gevallen vragen we ook uw uitdrukkelijke toestemming conform artikel 49, lid 1, punt a van de AVG bij deze gegevensoverdracht aan ontvangers in onveilige derde landen. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze partners cookies of vergelijkbare technologieën op onze website gebruiken. Als u uw toestemming geeft, accepteert u dat de hierboven beschreven risico's, in het bijzonder toegang tot uw gegevens door buitenlandse autoriteiten, zich voordoen zonder dat verdere garanties worden overeengekomen of aanvullende beschermende maatregelen worden getroffen.

Dat gezegd hebbende, willen we u informeren over de onderstaande gegevensverwerkingen voor onze afzonderlijke optionele diensten: 
 

3.1 Klantaccount en contractafhandeling


Wij verwerken uw persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het openen van een klantaccount of voor de uitvoering van een overeenkomst. Deze gegevens zijn: 

 • aanspreektitel
 • voornaam
 • achternaam
 • (e-mail-)adres
 • telefoon- en faxnummer 
 • bedrijf
 • klantnummer
 • functie
 • afdeling
 • btw-nummer

Dit authentificatiesysteem dient voor de eenduidige persoonlijke identificatie en maakt het alle klanten mogelijk om veilig in te loggen. We verzamelen ook de uit uw e-mailadres en wachtwoord opgebouwde LAPP-ID bij de registratie voor onze online shop en wijzen daar ook uw vragen en gebruikersgedrag aan toe, in het bijzonder wanneer en hoe vaak u inlogt op de online shop, of u zich registreert voor webinars, vragen hebt via de chat of kabels configureert via de configurator. Naast het beheer van klant- en profielgegevens, dient de uniforme aanmelding ook om klantinformatie te beschermen tegen aanvallen. 

We gebruiken de authenticatieservice Auth0 Single-Sign-On voor de inlogprocedure op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Auth0 Inc., 10800 NE 8th Street, Suite 700, Bellevue, WA 98004, VS. Auth0 verwerkt onder andere ook gegevens in de VS. Informatie over de gegevensoverdracht die plaatsvindt en de juridische legitimiteit ervan is te vinden in hoofdstuk 9.2 Doorgifte van derde landen. 

Na volledige afwikkeling van de overeenkomst of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens vanwege fiscale en commerciële bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is voorbehouden.

Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de afhandeling van de overeenkomst. De rechtsgrond voor het gebruik van de registratiegegevens is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG, voor wat betreft het initiëren, sluiten en uitvoeren van overeenkomsten, evenals artikel 6 lid 1 punt f) van de AVG, voor zover u een werknemer van onze klant bent en wij een legitiem belang hebben vanwege de afgesloten overeenkomst. Voor de optimale aanpassing van de website is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG, hier is ons legitieme belang gebaseerd op de optimalisatie en personalisatie van onze (online shop) aanbiedingen.
 

3.2 Contactformulieren en e-mailcontact


Voor diverse mogelijkheden om contact op te nemen ten behoeve van o.a.:

 • eerste contact
 • productgegevens (EPLAN, AUCOTEC, speciale kabels, enz.)
 • productaanvragen (ETHERLINE, Skintop, Train, enz.)
 • configuratie-/configuratoraanvragen
 • aanvragen voor het digitaal verzenden van facturen 
 • reclamatie-aanvragen
 • beursaanmeldingen
 • aanmeldingen voor adviesafspraken
 • (Deze lijst is niet uitputtend en wordt voortdurend uitgebreid zodat u op de best mogelijke manier contact met ons kunt opnemen)

kunnen de relevante contactformulieren worden gebruikt die op onze website beschikbaar zijn. Als u deze optie gebruikt, worden de gegevens die u op het invoerscherm invoert, naar ons verzonden en opgeslagen. Afhankelijk van het invoerscherm kunnen deze gegevens de volgende zijn:

 • aanspreektitel
 • voornaam
 • achternaam
 • (e-mail-)adres
 • telefoon- en faxnummer
 • bedrijf
 • klantnummer
 • afdeling
 • onderwerp
 • mededeling

Daarnaast worden de volgende gegevens verzameld op het moment van het verzenden van uw bericht: 

 • IP-adres
 • datum en tijd

U kunt ook contact met ons opnemen via een door ons opgegeven e-mailadres of telefonisch. In dat geval worden de persoonsgegevens die door u met de e-mail worden verzonden, opgeslagen. 

Wanneer u contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens door ons verwerkt om uw contactaanvraag te behandelen. Daarnaast verwerken wij met name het door u opgegeven e-mailadres om de prestaties van het door u gebruikte contactformulier te evalueren. Met betrekking tot deze gegevensverwerking worden geen persoonsgegevens aan derden overgedragen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens bij het gebruik van onze contactformulieren is uw toestemming op grond van artiktel 6, lid 1, punt a) van de AVG. Als u contact met ons opneemt in het kader van een verzonden e-mail, is de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Als het e-mailcontact betrekking heeft op het afsluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b van de AVG. De verwerking van persoonsgegevens van het invoerscherm is uitsluitend bedoeld om de betreffende contactaanvraag te verwerken. In het geval van contactaanvraag per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De andere persoonsgegevens die tijdens het verzenden van uw bericht worden verwerkt, dienen uitsluitend om misbruik van de contactformulieren te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

We verwijderen de verzamelde gegevens wanneer deze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van de contactformulieren en de door u per e-mail verzonden persoonsgegevens is dit het geval wanneer het betreffende gesprek is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat het betreffende onderwerp definitief is afgehandeld. De aanvullende persoonsgegevens die op het moment van verzending worden verzameld, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.
 

3.3 Direct marketing3.3.1 Elektronische marketing

Als u zich abonneert op onze elektronische marketing, bijvoorbeeld onze nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De verplichte informatie (gemarkeerd met een *) voor het verzenden van elektronische marketing vindt u in het betreffende formulier. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Deze gegevens zijn:

 • aanspreektitel
 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres*
 • bedrijf
 • klantnummer
 • functie
 • afdeling

Daarnaast worden de volgende gegevens verzameld op het moment van het verzenden van uw bericht: 

 • IP-adres
 • datum en tijd

Voor het versturen en evalueren van e-mails in de vorm van elektronische marketing maken wij gebruik van de SAP Marketing Cloud. De gegevens die u invult om de elektronische marketing te ontvangen, worden verwerkt op de servers van SAP Marketing Cloud in Eemshaven (Nederland). Wanneer wij elektronische marketing verzenden met behulp van SAP Marketing Cloud, kunnen we bepalen of een bericht is geopend en op welke links er eventueel is geklikt. Met SAP Marketing Cloud kunnen we ontvangers ook in verschillende categorieën indelen (ook wel ‘tagging’ genoemd). Hierdoor kunnen ontvangers worden onderverdeeld op basis van hun interesse in een specifiek product of productgroep. We gebruiken ook "Web Beacons" om het openingspercentage van e-mails te meten. De klikfrequentie wordt gemeten aan de hand van de SAP Marketing Cloud-URL's die aan de e-mail zijn gekoppeld. Interesses worden automatisch toegewezen op basis van het klikken op een URL of afbeelding. De toewijzing van deze interesses heeft geen enkele invloed op de mogelijkheid om diensten van LAPP af te nemen of op de beoordeling of en onder welke voorwaarden u een overeenkomst met ons kunt afsluiten.

De gegevens die door ons worden verzameld bij het registreren voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden door middel van de nieuwsbrief en de evaluatie ervan. Bovendien zullen wij u als abonnee van de nieuwsbrief per e-mail informeren wanneer dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefservice, zoals wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in technische omstandigheden. 

Voor het verzenden gebruiken wij de dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen elektronische marketing sturen als u ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u instemt met de ontvangst daarvan. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd op de betreffende link te klikken om te bevestigen dat u in de toekomst elektronische marketing wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik en de evaluatie van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a van de AVG. Om een mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen begrijpen, hebben wij ook een gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG voor de opslag van de gegevens die zijn verzameld op het moment van verzending van uw bericht.

U kunt zich te allen tijde afmelden via de link in de betreffende e-mail of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt vermeld. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit de verzendlijst, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens ook verder te gebruiken, zoals wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze gegevensbeschermingsverklaring informeren.


3.3.2 Direct marketing voor bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van artikelen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u per e-mail regelmatig aanbiedingen voor vergelijkbare artikelen of diensten, zoals reeds aangeschaft, uit ons assortiment te sturen. Hiervoor hoeven we geen afzonderlijke toestemming van u te verkrijgen. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Als u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij geen e-mails.

Om e-mails in de vorm van elektronische reclame naar bestaande klanten te sturen, maken wij gebruik van de SAP Marketing Cloud. Uw e-mailadres, dat wij van u ontvangen wanneer u onze producten of diensten afneemt, wordt verwerkt op de servers van SAP Marketing Cloud in Eemshaven (Nederland). Als we SAP Marketing Cloud gebruiken om elektronische advertenties naar u als bestaande klant te verzenden, kunnen we anoniem bepalen of een e-mail is geopend. We gebruiken ook "Web Beacons" om de openingssnelheid van e-mails anoniem te meten. De klikfrequentie wordt gemeten aan de hand van de SAP Marketing Cloud-URL's die aan de e-mail zijn gekoppeld. 

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden met ingang van dat moment, door een bericht te sturen aan de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd of door op de afmeldlink in onze e-mails te klikken. Hiervoor maakt u alleen kosten voor de verzending volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.
 

3.4 Online-enquêtes 


LAPP voert regelmatig online-enquêtes uit. Hiervoor maakt LAPP gebruik van de Netigate-software voor online-enquêtes van Netigate Deutschland GmbH, LuisenForum, Kirchgasse 2, 65185 Wiesbaden, een webgebaseerde service voor het samenstellen en uitvoeren van online-enquêtes.

De datum en tijd van uw deelname worden opgeslagen op de server van Netigate. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen door Netigate, waar de gegevens logisch worden gescheiden met behulp van speciaal voor dit doel bestemde software. De gegevens die door deelname aan de enquête zijn verzameld, worden door ons langs geautomatiseerde weg opgehaald van de Netigate-server.

Wij verwerken de informatie met betrekking tot het onderwerp van de enquête en we gebruiken de gegevens voor analysedoeleinden, onder meer in de vorm van statistieken, diagrammen en grafieken. De gegevens worden uitsluitend anoniem gebruikt en opgeslagen. De datum- en tijdgegevens die via de enquête zijn verkregen, worden door ons niet geëvalueerd.

Wanneer in de enquête niet alleen vragen worden gesteld over het onderwerp van de enquête, maar er ook naar persoonlijke gegevens (bijv. naam en adres) wordt gevraagd, zullen wij in de enquête specifiek vermelden dat dit aanvullende informatie betreft die wij verwerken. Hiervoor is uw toestemming vereist.

De rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw gegevens, inclusief aanvullende persoonsgegevens, zijn ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 sub f) AVG en uw toestemming is conform de wettelijke bepalingen van artikel 6 lid 1 sub a) AVG.

Het verzamelen van de gegevens heeft ten doel analyses te maken, onder meer in de vorm van statistieken, diagrammen en grafieken. Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f), van de AVG.

De aanvullend verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om contact met u te kunnen opnemen over het onderwerp van de enquête, bijvoorbeeld om u in het kader van het onderwerp uit te nodigen voor verdere activiteiten.

De persoonsgegevens worden intern verwerkt bij LAPP en Netigate Deutschland GmbH. De samengevatte en geanonimiseerde gegevens kunnen door LAPP voor grafische verwerking worden gedeeld met bedrijven die hiertoe opdracht hebben ontvangen. Daarnaast kunnen deze samengevatte en geanonimiseerde gegevens openbaar worden gemaakt en op internet worden gepubliceerd om verslag over de onderzoeken en evaluaties uit te brengen en trends te laten zien.

De overige verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend intern verwerkt bij LAPP en Netigate Deutschland GmbH. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De gegevens worden tijdens de verwerking niet overgebracht naar servers buiten de Europese Unie.
 

3.5 Webinars


Af en toe bieden we u de mogelijkheid om u via onze website in te schrijven voor diverse webinars over diverse actuele onderwerpen. Webinars zijn computerondersteunde videoseminars. Om webinars via internet te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de tool Conference Manager van Conference Manager GmbH, Türkenstr. 7, 80333 München, dat de gegevens in opdracht volgens artikel 28 van de AVG verwerkt. 

Bij de registratie worden de volgende verplichte gegevens opgevraagd: 

 • aanspreektitel
 • voornaam
 • achternaam
 • bedrijf
 • e-mailadres
 • land

Om u aan te melden voor een webinar, voert u deze gegevens in op de landingspagina waarnaar we op onze website linken. Als u deelneemt aan een webinar, ontvangen we naast uw registratiegegevens ook informatie van de webinardienstverlener over de duur van deelname, interesse in het webinar, gestelde vragen of gegeven antwoorden ten behoeve van verdere klantenservice of om de webinars te verbeteren.

Het webinar wordt via een versleutelde verbinding tussen u en Conference Manager mogelijk gemaakt. De verzonden audio- en beeldinformatie wordt alleen door ons opgenomen als dit uitdrukkelijk wordt gecommuniceerd voor de start van het webinar. Als u vragen stelt tijdens het webinar, worden deze ook opgenomen en afgespeeld wanneer het webinar later wordt opgehaald. Indien u dit wilt voorkomen, kunt u uw vragen achteraf per e-mail stellen. Tijdens en na het webinar worden door Conference Manager geanonimiseerde statistische gegevens verwerkt. U mag geen opnames of screenshots maken van het webinar.

Uw persoonsgegevens, die u ons verstrekt in het kader van uw aanmelding, worden door ons op basis van artikel 6, lid 1, punt b van de AVG uitsluitend verwerkt om uw registratie te verwerken, het webinar te verzorgen en voor de berichtgeving in de aanloop naar en na uw deelname aan het webinar.
 

3.6 Configuratoren


Op onze website vindt u de volgende configuratoren: 

 • Cable finder 
 • Cable assembly finder 
 • Cable gland finder 
 • Cable protection conduit finder 
 • Cable marking finder 
 • Connector finder 
 • Connector housing finder 
 • Servo configurator 
 • Chain configurator 
 • Fibre Optics Cables finder

Om deze te gebruiken, is het verplicht een klantaccount, zoals beschreven onder 3.1, aan te maken dan wel bij dit klantaccount aan te melden met de bijbehorende LAPP-ID, of om gebruik te maken van een van de onder 3.2 beschreven contactformulieren. We gebruiken de hier verstrekte gegevens uitsluitend voor het maken, verzenden en afhandelen van de gevraagde offerte. 

Wij geven de gegevens die u in het kader van de configuratoren invoert door aan de LAPP-vestiging van het land dat zijn statutaire zetel heeft in het land dat u hebt opgegeven. Welke vestiging dat is, vindt u onder de volgende link: https://www.lapp.com/de.html

De door u verstrekte gegevens met betrekking tot de chain configurator worden tevens doorgegeven aan onze dienstverlener SOTEHA srl a Socio Unico, met hoofdzetel te Via Ticino, 6, 20095 Cusano Milanino (MI, Italië) met adres: Via Zucchi, 39/C, 20095 Cusano Milanino (MI, Italië). De servers van de serviceprovider bevinden zich in de EU (Datacenter Verizon Business, Pero (MI), Italië). In het kader van de fiber optics cables configurator kan onze dienstverlener Encoway GmbH, Buschhöhe 2, 28357 Bremen, Duitsland, uw gegevens ontvangen; ook hier bevindt de serverlocatie zich in de EU. 

De opslag is beperkt tot het vervullen van het doel om u een individueel aanbod te doen op basis van de verstrekte gegevens en daarover te onderhandelen. Als de gegevens niet langer nodig zijn, worden deze verwijderd. Verder slaan we de gegevens alleen op als dit nodig is vanwege commerciële en fiscale regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt b van de AVG, voorzover dit de voorbereiding van de eventuele overeenkomst betreft; anders geldt artikel 6, lid 1 punt f van de AVG, met betrekking tot het beantwoorden van overige vragen.

Voor het gebruik van de configuratoren maken we deels gebruik van cookies, waarover we in hoofdstuk 5 volledig informeren.

3.7 Chat


Als u contact met ons opneemt via de chat op onze website, gebeurt dit via de software Userlike, live-chatsoftware van het bedrijf Userlike UG (met beperkte aansprakelijkheid), Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen. Wanneer de chat begint, worden de volgende gerelateerde persoonsgegevens verwerkt: 

 • datum en tijd van de oproep
 • type en versie van de browser
 • IP-adres
 • gebruikt besturingssysteem
 • URL van de daarvoor bezochte website
 • hoeveelheid verzonden gegevens

Deze gegevens zijn nodig om een landidentificatie en dus taalkeuze te kunnen uitvoeren en om de stabiliteit en veiligheid van de chat te waarborgen. Dit komt overeen met ons gerechtvaardigde belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Om überhaupt gebruik te kunnen maken van de chat, moet u ons ook de volgende persoonsgegevens verstrekken: 

 • naam
 • e-mailadres

Afhankelijk van het verloop van het gesprek kunnen aanvullende persoonsgegevens in de chat worden verwerkt, die u zelf invoert. De aard van deze gegevens hangt sterk af van uw aanvraag of het probleem dat u ons beschrijft.

Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1, punt b van de AVG. De doeleinden van de verwerking zijn onder andere het mogelijk te maken dat specifieke producten en diensten als onderdeel van het online-aanbod kunnen worden gebruikt. 
We wijzen erop dat we de gegevens die u ons vrijwillig via de chat verstrekt, opslaan voor de verwerking van uw aanvraag en voor statistische doeleinden. In deze context worden alleen de chatgeschiedenis en het bijbehorende IP-adres opgeslagen. De daarin opgenomen gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren of voor andere doeleinden, met name voor reclamedoeleinden. De chatgeschiedenis wordt na een jaar verwijderd.
Userlike maakt hierbij onder andere gebruik van cookies, waarover wij u in hoofdstuk 5 informeren. 
 

4. Welke van uw persoonsgegevens worden nog verwerkt?


In sommige gevallen kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan derden, d.w.z. partners met wie we samenwerken buiten de orderverwerking om. Dergelijke partners verlenen hun diensten als eigen verwerkingsverantwoordelijken; voor de verwerking van uw gegevens door partners gelden uitsluitend hun privacyverklaringen.

4.1 Betaaldienst


Op onze website is betaling mogelijk via de betaaldienst van EVO Payments International GmbH, Elsa-Brändström-Straße 10, 50668 Keulen, Duitsland (EVO). De betaling wordt verwerkt via EVO. Hierbij worden ook persoonsgegevens overgedragen aan EVO, zoals bankgegevens of creditcardnummers. Deze verwerking is noodzakelijk voor de controle en verwerking van de betaalopdracht die vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons hebt afgesloten. De rechtsgrond is artikel 6 lid 1 punt b van de AVG. 

EVO behoudt zich ook het recht voor om een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Voor dit doel worden uw betalingsgegevens ook overgedragen volgens artikel 6, lid 1, punt f van de AVG op basis van het legitieme belang van EVO bij het bepalen van uw solvabiliteit. EVO gebruikt het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectieve betaalmethode. Het kredietwaardigheidsrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Verdere informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, is te vinden in het privacybeleid van EVO op: https://www.evopayments.eu/datenschutz/

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar EVO. EVO Payment kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
 

4.2 Uitvoering van kredietwaardigheidscontroles


Bij vooruitbetalingen (bijv. levering op rekening) behouden wij ons het recht voor een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren op basis van wiskundig-statistische procedures om ons gerechtvaardigd belang bij de vaststelling van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen. Afhankelijk van het land van de aan het begin van deze privacyverklaring vermelde verantwoordelijke partij, geven wij de benodigde persoonsgegevens voor een kredietwaardigheidscontrole conform art. 6 lid 1 letter f) AVG door aan de volgende dienstverleners:

 • Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor Heuss Strasse 2, 70174 Stuttgart, Duitsland
 • Bürgel Wirtschaftsinformationen Vertriebsgesellschaft mbH, Am Wallgraben 100, 70565 Stuttgart, Duitsland
 • Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64295 Darmstadt, Duitsland
 • Coface Rating GmbH, Isaac-Fulda-Allee1, 55124 Mainz, Duitsland
 • Coface Poland Services Sp. Z o.o, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warschau, Polen
 • KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien, Oostenrijk 
 • Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., Siemensova 2717/4, 15500 Prag, Tsjechië
 • Dun & Bradstreet BV, Otto Reuchlinweg 1094, 3072 MD Rotterdam, Nederland 

Het kredietwaardigheidsrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. We gebruiken het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar de bovengenoemde kredietbureaus. Mogelijk hebben wij echter nog steeds het recht om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele verwerking van betalingen.
 

4.3 Gebruik van classificatie- en keurmerkafbeeldingen (Trusted Shops)


Om ons Trusted Shops-keurmerk en alle verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden na het plaatsen van een bestelling, is de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd op onze website.

Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f van de AVB. De Trustbadge en de diensten die ermee worden geadverteerd, zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, met wie we gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn conform artikel 26 van de AVG. In het kader van deze privacyverklaring informeren wij u hieronder over de essentiële inhoud van de overeenkomst conform artikel 26, lid 2 van de AVG.

De Trustbadge wordt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid ter beschikking gesteld door een Amerikaanse content delivery network (CDN) provider. Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen. Meer informatie over gegevensbescherming van Trusted Shops AG is te vinden in hun privacybeleid: https://www.trustedshops.de/impressum-datenschutz/

Wanneer de Trustbadge wordt aangeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van opvraging, hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) en documenten bevat en de aanroep vastlegt. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.

Na voltooiing van de bestelling wordt uw e-mailadres, gehasht via eenrichtingsversleuteling, verzonden naar Trusted Shops GmbH. Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Dit dient om te controleren of u al bij Trusted Shops GmbH bent geregistreerd voor diensten en is daarom vereist voor uitvoeren van de doorslaggevende legitieme belangen van ons en van Trusted Shops bij het bieden van kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de transactionele beoordelingsdiensten op grond van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Als dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u nog niet voor de diensten bent geregistreerd, krijgt u dan de mogelijkheid om dit voor de eerste keer te doen. Verdere verwerking na registratie wordt ook beheerst door de contractuele overeenkomst met Trusted Shops GmbH. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops GmbH verwijderd en is een persoonlijke referentie dan niet langer mogelijk.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u hiermee hebt ingestemd, als we aan u servicemails mogen sturen (zie artikel 3.3.2), als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of u zich reeds voor het gebruik hebt geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops GmbH, kunt u bij voorkeur contact opnemen met Trusted Shops GmbH voor vragen over gegevensbescherming en om uw rechten te doen gelden met behulp van de contactopties die worden gegeven in de hierboven gelinkte informatie over gegevensbescherming. Desondanks kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van uw keuze. Indien nodig wordt uw verzoek vervolgens doorgestuurd naar de andere persoon die verantwoordelijk is voor de beantwoording.
 

4.4 Gebruik van social media-pictogrammen


We hebben social media-pictogrammen op onze website geplaatst. Met een simpele muisklik hebt u toegang tot de volgende sociale mediaplatforms: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing en YouTube. Wanneer u onze website bezoekt, worden er geen persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieders. U kunt de aanbieder van de platforms herkennen aan het logo. We geven u de mogelijkheid om het pictogram te gebruiken om rechtstreeks toegang te krijgen tot de bijdragen van LAPP op hun website. Als u bent ingelogd bij de betreffende provider op het moment dat u het pictogram activeert, kan het netwerk uw bezoek aan onze website toewijzen. Als u dit niet wilt, logt u uit voordat u op het pictogram klikt. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsactiviteiten, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over verwijdering.

Door op het pictogram te klikken, bieden wij u de mogelijkheid om informatie van LAPP op het betreffende platform te ontvangen. De rechtsgrond voor gebruik is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.
 

4.5 Integratie van YouTube-video's


We hebben YouTube-video's op onze website geïntegreerd, die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. De serviceprovider is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, een dochteronderneming van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voor gebruikers die hun gewone verblijfplaats hebben in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. Voor andere gebruikers verwijzen wij u naar onze informatie in hoofdstuk 9.2 Overdracht naar derde landen.

Om te waarborgen dat u de controle over uw gegevens behoudt, worden alle video's in eerste instantie standaard uitgeschakeld en worden ze alleen geactiveerd nadat u toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan via de cookie-toestemmingstool of cookie-instellingen. De rechtsgrond voor het weergeven van de video's is dan artikel 6, lid 1, punt a van de AVG.

Na het activeren van de link worden uw persoonsgegevens over het gebruik automatisch door het platform verwerkt, alsof u het platform rechtstreeks bezoekt. Het platform is als enige verantwoordelijk voor deze verwerking.

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. Voor zover gegevens buiten de Europese Economische Ruimte / de EU worden verwerkt, waar er geen niveau van gegevensbescherming is dat overeenkomt met de Europese norm, maakt Google gebruik van standaardbepalingen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube is te vinden in het privacybeleid van Google. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

5. Cookies


Om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en de relevantie van onze advertenties voor bezoekers van onze website te vergroten, maken wij en onze partners gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op het apparaat van een bezoeker worden opgeslagen. Ze maken het mogelijk om informatie voor een bepaalde periode op te slaan en het apparaat van de bezoeker te identificeren. Dit gebeurt deels met behulp van zogenaamde trackingpixels, die niet op de harde schijf van een bezoeker worden opgeslagen, maar kunnen helpen het eindapparaat op dezelfde manier te identificeren als een cookie. Hieronder omvat de term cookie zowel cookies in technische zin als trackingpixels en vergelijkbare technische methoden.

5.1 Cookie-toestemmingstool van CookiePro by OneTrust


Als u onze website voor het eerst bezoekt, ziet u een banner van CookiePro by OneTrust met de toestemmingstekst voor cookies op uw startpagina. Als u daar of in onze cookie-instellingen uw toestemming geeft, wordt deze toestemming via een selectiecookie in uw browser opgeslagen, zodat we deze kennisgeving niet op elke pagina opnieuw hoeven weer te geven. Als deze kennisgeving ontbreekt in uw browser (bijvoorbeeld door de browsergeschiedenis te verwijderen), wordt deze kennisgeving weergegeven wanneer u onze website opnieuw bezoekt. 

In dit kader worden de verzamelde gegevens niet doorgegeven aan de aanbieder van CookiePro en bestaan ze slechts totdat u de selectiecookie zelf verwijdert of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. 

De CookiePro Consent-technologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt c van de AVG.
 

5.2 Lijst met cookies voor de configuratoren


Naast de cookies die in hoofdstuk 5.1 worden vermeld, worden in de configuratoren de volgende cookies gebruikt: 

5.2.1 Strictly Necessary Cookies

Cookie SubgroupCookiesCookies usedLifespan
configurator.lapp.comJSESSIONID1st Partysession-related
https://lapp.com/Nginxp_fe3rd Party1 day

5.2.2 Performance Cookies

Cookie SubgroupCookiesCookies usedLifespan
lapp.comemos_jcvid1st Party730 days

6. Websiteoptimalisatie


6.1 Econda


Ten behoeve van de vraaggerichte weergave en optimalisering van deze website, worden door oplossingen en technologieën van Econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, gepseudonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen, en op basis van deze gegevens gebruikersprofielen aangemaakt met behulp van pseudoniemen.

Econda anonimiseert de gegevens reeds tijdens het verzamelen door het IP-adres in te korten; daarom is bij beoogd gebruik een toewijzing aan een specifieke gebruiker door Econda niet mogelijk. De geanonimiseerde gegevens blijven op de econda-servers staan en kunnen alleen door ons worden ingezien. Deze geaggregeerde gegevens stellen ons in staat om bezoekersstromen en klikpaden te analyseren, maar zonder deze aan een specifieke gebruiker toe te wijzen. De serverlocatie bevindt zich uitsluitend in Duitsland.

Voor dit doel kunnen cookies, zie hoofdstuk 5, worden gebruikt, die de herkenning van een browser mogelijk maken. Gebruikersprofielen worden echter niet samengevoegd met gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker. Met name IP-adressen worden direct na ontvangst onherkenbaar gemaakt, waardoor het onmogelijk is om gebruiksprofielen toe te wijzen aan IP-adressen. Bezoekers van deze website kunnen hier te allen tijde bezwaar maken tegen deze toekomstige gegevensverzameling en -opslag.

De gegevens worden bewaard voor een periode van tien jaar.
 

6.2 Google Tag Manager


Wij maken op onze website gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (Google).

Google Tag Manager stelt ons in staat om verschillende codes en diensten op onze website op een ordelijke en vereenvoudigde manier te integreren. De Google Tag Manager implementeert de tags of "triggert" de geïntegreerde tags. Wanneer een tag wordt geactiveerd, kan Google informatie (inclusief persoonlijke gegevens) verzamelen en verwerken. Het valt niet uit te sluiten dat Google de informatie ook naar een server in een derde land kan verzenden.

In het bijzonder worden de volgende persoonsgegevens verwerkt door Google Tag Manager:

 • Online identificatoren (inclusief cookie-ID's)
 • IP-adres

De rechtsgrond voor het gebruik van Google Tag Manager is artikel 6, lid 1, punt a van de AVG, voor zover u via de cookie-toestemmingstool of de cookie-instellingen toestemming hebt gegeven voor het gebruik.

Meer gedetailleerde informatie over Google Tag Manager vindt u op de websites https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html alsook https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html onder de sectie "Gegevens die we ontvangen als gevolg van uw gebruik van onze diensten".

Bovendien hebben we voor het gebruik van Google Tag Manager een overeenkomst voor orderverwerking met Google in overeenstemming met artikel 28 van de AVG. Google verwerkt de gegevens namens ons om de opgeslagen tags te activeren en de diensten op onze website weer te geven. Google kan deze informatie aan derden overdragen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 

Door de integratie van de Google Tag Manager streven we ernaar om een vereenvoudigde en duidelijke integratie van verschillende diensten te kunnen uitvoeren. Daarnaast optimaliseert de integratie van Google Tag Manager de laadtijden van de verschillende diensten.

6.3 Google Ads


We hebben Google Ads geïntegreerd op onze website. De werkmaatschappij van Google Ads-services is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (Google).

Google Ads is een internetadvertentieservice waarmee we advertenties kunnen weergeven in zowel de zoekmachineresultaten van Google als het advertentienetwerk van Google. Google Ads stelt ons in staat om vooraf bepaalde zoekwoorden te definiëren waarmee een advertentie alleen in de zoekmachineresultaten van Google wordt weergegeven als u de zoekmachine gebruikt om een zoekwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties verspreid op onderwerprelevante websites door middel van een automatisch algoritme en rekening houdend met de eerder gedefinieerde zoekwoorden.

De verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de respectieve advertenties te bepalen en om onze advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch LAPP, noch andere Google Ads-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.

Als u Google Ads toch niet wilt, kunt u deze service deactiveren door de juiste instellingen in te voeren onder www.google.com/settings/ads.

Meer informatie over Google Ads en het privacybeleid van Google vindt u op: www.google.com/privacy/ads/

6.4 Retargeting van Google


Via onze cookie-toestemmingstool kan een zogenaamde conversiecookie worden opgeslagen op uw informatietechnologiesysteem. We leggen uit wat cookies zijn in hoofdstuk 5 van dit privacybeleid. Deze conversiecookie kan worden gebruikt om de retargetingfunctie van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (Google) te gebruiken. 

Deze functie wordt in principe gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan bezoekers van een website die tot het advertentienetwerk van Google behoort. Daarom kunt u, als u onze website bezoekt en vervolgens een website bezoekt die tot het advertentienetwerk van Google behoort, advertenties van LAPP te zien krijgen. Het doel van Google Retargeting is daarom om onze website te promoten door interesserelevante advertenties weer te geven op de websites van externe bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine. 

Rechtsgrond voor gegevensverwerking bij het gebruik van Google Retargeting is artikel 6, lid 1, punt a van de AVG, voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de conversiecookie via de cookie-toestemmingstool of de cookie-instellingen. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonsgegevens op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Elke keer dat onze website wordt bezocht, worden persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces van verzamelde persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven aan derden.

Als u Google Retargeting niet wilt gebruiken, kunt u de conversiecookie op elk gewenst moment deactiveren door de juiste aanpassingen aan te brengen in onze cookie-instellingen of onder www.google.com/settings/ads

Meer informatie over Google Retargeting en het privacybeleid van Google is te vinden op: www.google.com/privacy/ads/

7. Naleving van wettelijke vereisten


Naast de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij uw gegevens ook om te voldoen aan wettelijke vereisten. We zijn onderworpen aan een verscheidenheid aan wettelijke verplichtingen. Dit zijn voornamelijk wettelijke vereisten (bijvoorbeeld uit commerciële en fiscale wetgeving), maar ook vereisten met betrekking tot toezichthoudende of andere overheidsinstanties. Dit omvat met name de naleving van fiscale controle- en rapportageverplichtingen, evenals archiverings- en documentatieverplichtingen.

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 17, lid 3, punt b van de AVG en artikel 6, lid 1, punt c van de AVG.
 

8. Rechtshandhaving en gerechtlijk verweer


We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om onze rechten te doen gelden en om onze rechtsvorderingen af te dwingen en/of om ons te kunnen verdedigen tegen juridische claims en/of indien nodig om strafbare feiten te voorkomen of te vervolgen.

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 17, lid 3, punt e van de AVG en artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Ons legitieme belang ligt in wetshandhaving en gerechtelijk verweer.
 

9. Ontvangers van persoonsgegevens


We delen uw gegevens voor zover nodig met serviceproviders die we gebruiken om ons te ondersteunen bij het leveren van onze diensten. 

9.1 Categorieën ontvangers


Hieronder geven we u de categorieën ontvangers van uw gegevens. Dat zijn in het bijzonder:

 • IT-dienstverleners die onder andere gegevens opslaan en het beheer en onderhoud van IT-systemen ondersteunen;
 • logistieke dienstverleners, bijv. om onze producten te leveren;
 • aanbieders van betalingsdiensten/banken;
 • overheidsinstanties en -instellingen, voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bovendien worden uw persoonsgegevens ook doorgegeven aan onze gelieerde bedrijven binnen onze wereldwijd actieve groep, voor zover zij in het bijzonder als verwerkers voor ons werken en bijvoorbeeld IT-diensten verlenen of voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van onze diensten. De uitwisseling vindt plaats voor zover deze gegevens worden gebruikt om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen of op basis van onze legitieme belangen op grond van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Dit kunnen economische, administratieve of andere interne bedrijfsadministratieve doeleinden zijn; dit geldt alleen voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet prevaleren.
 

9.2 Overdracht naar derde landen


Als onderdeel van het gebruik van bepaalde vermelde tools, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met de vereisten van artikel 44 e.v. van de AVG. Als dienstverleners in een derde land worden gebruikt, zijn ze meestal verplicht om te voldoen aan het gegevensbeschermingsniveau van de Europese Unie door overeenstemming te bereiken over de EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (indien nodig in combinatie met aanvullende garanties) van de Europese Commissie. De standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zijn vrij beschikbaar op internet op de website van de Europese Commissie.

Ondanks deze contractuele en technische maatregelen kan het voorkomen dat het niveau van gegevensbescherming in het derde land niet overeenkomt met dat van de Europese Unie. De wettelijke basis voor de internationale gegevensoverdracht die dan plaatsvindt, is uw toestemming op grond van artikel 49, lid 1, regel 1, punt a van de AVG, die u geeft via de toestemming in de cookiebanner (of andere formulieren, registraties enz.). Bovenal bestaat het risico, met name in het geval van een gegevensoverdracht naar de VS, dat uw persoonsgegevens mogelijk door autoriteiten kunnen worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden, zelfs zonder voldoende rechtsmiddelen, zonder dat wij als gegevensexporteur of u als betrokkene hiervan op de hoogte zijn.

In het kader van eventuele gegevensoverdrachten naar de VS, willen we u informeren dat op 10 juli 2023 de Europese Commissie een uitvoeringsbesluit heeft vastgesteld op basis van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, waarin het passende beschermingsniveau voor persoonsgegevens in het kader van de gegevensbescherming tussen de EU en de VS is vastgesteld. Dit besluit regelt de rechtmatigheid van de overdracht van persoonsgegevens van de EU naar in de VS gevestigde organisaties die zichzelf hebben gecertificeerd onder het Data Privacy Framework-programma en zijn vermeld door het Amerikaanse ministerie van Handel. In dit geval is de wettelijke basis voor de overdracht van persoonsgegevens aan een instelling met een actief DPF-certificaat artikel 45 AVG. Als er geen certificaat beschikbaar is, blijft de wettelijke basis voor de gegevensoverdracht artikel 46 AVG of artikel 49 AVG zoals hierboven beschreven. De huidige status van een in de VS gevestigde serviceprovider is beschikbaar op internet op de website van het Data Privacy Framework op https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/ en kan op elk moment worden bekeken. Het nieuwe kader voor gegevensbescherming introduceert een reeks waarborgen met betrekking tot de toegang tot persoonsgegevens door Amerikaanse inlichtingendiensten en andere waarborgen om een niveau van gegevensbescherming te waarborgen dat gelijkwaardig is aan dat van de EU, waaronder de oprichting van een speciaal, onpartijdig Amerikaans hof voor gegevensbescherming, waar EU-burgers om vrijgave van hun persoonsgegevens kunnen verzoeken.

10. Veiligheid


Wij en onze dienstverleners nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen. Onze gegevensverwerking en beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

Persoonsgegevens die tussen u en ons of andere betrokken bedrijven worden uitgewisseld, worden over het algemeen verzonden via gecodeerde verbindingen die overeenkomen met de huidige stand van de techniek.

Onze medewerkers en onze gecontracteerde dienstverleners zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.
 

11. Geautomatiseerde individuele besluitvorming/profilering


Wij verwerken persoonsgegevens voor het aanmaken van klantprofielen met als doel het optimaliseren van marketingcampagnes, aanbiedingen en diensten. We gebruiken geen procedures voor geautomatiseerde besluitvorming/profilering die een juridisch effect op u hebben of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloeden.

12. Verplichting om gegevens te verstrekken


U hoeft alleen de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de zakelijke relatie met ons of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen we geen zakelijke relatie met u aangaan of onze diensten verlenen. Persoonsgegevens die we onvermijdelijk nodig hebben voor de vermelde doeleinden worden als zodanig gemarkeerd. Wij verwerken alle vrijwillig verstrekte gegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1, punt a van de AVG en/of artikel 6 lid 1, regel 1, punt. f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten.

13. Links naar andere websites


Onze website bevat links naar andere websites. We hebben geen invloed op de vraag of hun operators voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming, waaronder de AVG. Ondanks zorgvuldige controle over de inhoud, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor externe links naar inhoud van derden. Voor informatie over gegevensverwerkingen op deze pagina's verwijzen wij u graag naar de informatie over gegevensbescherming op de respectieve pagina's.

14. Periode van gegevensopslag


Tenzij u verzoekt om verwijdering van de gegevens (zie sectie 15), bewaren wij de gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bovendien kan opslag plaatsvinden, in het bijzonder als er een contractuele relatie bestaat of bestond, om aan commerciële en fiscale bewaarplichten te voldoen (bijv. twee tot tien jaar), om correct herstel na calamiteiten te waarborgen (bijv. tot drie jaar), om claims en bewijsmateriaal te beheren (bijv. drie jaar vanaf het einde van het jaar) of om bewijsmateriaal te bewaren binnen het kader van wettelijke verjaringstermijnen (bijv. tot dertig jaar).

15. Uw rechten


Elke natuurlijke persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken, heeft in beginsel (d.w.z. afhankelijk van de respectieve voorwaarden) de volgende rechten ten opzichte van ons:

 • Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, zullen wij u te allen tijde kosteloos informeren over de gegevens die over u zijn opgeslagen (artikel 15 van de AVG).
 • U hebt het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en onvolledige gegevens te laten aanvullen (artikel 16 van de AVG).
 • U hebt het recht om de verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens die niet langer nodig zijn of opgeslagen hoeven te worden op basis van wettelijke verplichtingen, te blokkeren/beperken (artikel 17 en 18 van de AVG).
 • U hebt het recht om de gegevens over te dragen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, op voorwaarde dat u ons de gegevens hebt verstrekt op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst tussen ons en u (artikel 20 van de AVG).
 • U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing (artikel 21, lid 2 en 3 van de AVG).
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang, in welk geval wij onze zwaarwegende redenen kunnen toelichten (artikel 21, lid 1 AVG). Wij hebben hierboven aangegeven of dit recht bestaat.
 • Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, d.w.z. de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking blijft onaangetast. Na intrekking van uw toestemming kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van onze diensten.

Daarnaast bestaat het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG). Wij raden u echter aan om een klacht altijd eerst bij ons te melden. 

U kunt uw rechten uitoefenen ten opzichte van elke verantwoordelijke partij die aan het begin van deze privacyverklaring wordt vermeld. Wij verzoeken u schriftelijk (trefwoord: gegevensbescherming) of per e-mail contact met ons op te nemen via de vermelde contactgegevens. Wij behouden ons het recht voor om uw identiteit te verifiëren, zodat uw persoonsgegevens niet bekend worden bij onbevoegde personen.
 


Opmerking over het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

Als de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, sub f), van de AVG, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze informatie over gegevensbescherming.

U kunt een dergelijk bezwaar richten aan U.I. LAPP GmbH. 

Op basis van de door u opgegeven redenen zullen wij onverwijld, doch uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw bezwaar, controleren of wij verplicht zijn uw gegevens te verwijderen of dat verdere verwerking van uw gegevens door ons noodzakelijk is om zwaarwegender belangen te beschermen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Wij zullen u schriftelijk of in tekstvorm informeren over de uitslag van ons onderzoek.
 

16. Wijzigingen


Occasionally, we need to make changes to the present Privacy Notice. We reserve the right to do so at any time. The updated version of the Privacy Notice will be published here. Whenever you visit us, you should therefore read through this Privacy Notice again.


Versie 1.05

Stand 11-01-2024