Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

Kabels en draden

In alle variaties voor elke behoefte


LAPP kabels kunnen fundamenteel verschillende taken uitvoeren en zijn geschikt voor duizenden toepassingen. Ook u vindt bij ons de perfecte voedingskabel voor de voeding, stuurstroomkabels voor uiterst betrouwbare signaaloverdracht en datakabels voor een absoluut storingsvrije overdracht. Geniet van de aanzienlijke diversiteit van onze productmerken ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE® en HITRONIC®.


De geschiedenis van LAPP begint in 1957 met de uitvinding van de eerste kabel waarvan de aders in verschillende kleuren zijn gemarkeerd. In eerste instantie is LAPP een pure fabrikant van kabels en draden.


Vind HIER EN NU antwoorden op uw belangrijkste vragen rondom het thema kabels en draden.

 • Wat is een kabel?
 • Wat in vergelijking daarmee is een kabel?
 • Welke kabelsoorten zijn er en waar worden deze gebruikt? 

Aansluit- en stuurstroomkabels

Aansluit- en stuurstroomkabels worden meestal gekenmerkt door grotere geleiderdoorsneden en dikkere aderisolaties dan datakabels. Door de dikkere isolaties kunnen aansluit- en stuurstroomkabels worden gebruikt voor hogere spanningen. Met voedingskabels wordt de stroomvoorziening van elektrisch aangedreven machines en apparaten verzekerd; met stuurstroomkabels worden besturingssignalen overgedragen aan besturingsapparaten van bijvoorbeeld werktuigmachines of draagbanden. 

Datakabels

Datakbels daarentegen hebben eerder kleine geleiderdoorsneden en dunne aderisolaties. Bij datakabels speelt de elektromagnetische compatibiliteit een veel belangrijker rol dan bij aansluit- en stuurstroomkabels, omdat gegevensoverdrachten bijzonder gevoelig zijn voor storingen. Een datakabel mag zelf geen elektromagnetische storingen veroorzaken en daardoor ook niet worden gestoord.

Wat is een kabel?


Een kabel is een met isolerende materialen ommantelde elektrische geleider. Meestal worden bij de kabelproductie meerdere geïsoleerde geleiders met elkaar getwist en voorzien van verdere beschermende lagen (bijv. binnenmantel, elektrische afscherming, buitenmantel).

Hoe is een kabel opgebouwd?


Zeer vereenvoudigd ziet de opbouw van een kabel er zo uit:

Een ader is een door aderisolatie geïsoleerde, elektrische geleider:

 • Geleider: Voornamelijk koper, zelden aluminium of nikkel
 • Aderisolatie: Als isolatiemateriaal dienen verschillende kunststoffen (PVC, PUR, PE, TPE, PTFE; FPE, rubber enz.)

Mogelijke beschermende lagen:

 • Binnenmantel: Als mantelmateriaal dienen verschillende kunststoffen, zie buitenmantel.
 • Elektrische afscherming: Gevlochten afscherming en folieafschermingen
 • Buitenmantel: Als mantelmateriaal dienen verschillende kunststoffen, zie typische materialen van de buitenmantel


Opmerking: daarbij zijn optische vezelkabels uitgesloten. Optische vezelkabels zijn een categorie van datakabels, maar bezitten echter een fundamenteel andere opbouw dan hierboven getoond. Bovendien worden gegevens niet elektrisch door energie overgedragen, maar optisch, met behulp van licht. U bent geïnteresseerd in optische vezelkabels en wilt de alternatieve overdrachtsmedia van koper leren kennen?

Verdiep u dan in de spannende wereld van de optische vezelkabels!

De eerste ÖLFLEX® stuurstroomkabel

Oskar Lapp bedacht in 1957 de eerste kabel met verschillende gekleurde aders-
 de eerste ÖLFLEX® stuurstroomkabel was geboren. Lees in het handboek over aansluit- en stuurstroomkabels en wat de naam ÖLFLEX® eigenlijk betekent.
 

Kabel en draad: theoretische verschillen


De leek in de privésector heeft het meestal over stroomkabels en LAN-kabels. Het elektrotechnisch bedrijf daarentegen wil kabels van de huisaansluitkast naar de meterkast leggen en het telecommunicatiebedrijf werkt op zijn beurt met telefoonkabels en optische vezelkabels. Maar als het gaat om uitbreiding van het elektriciteitsnet, spreekt men zowel over vrije draden als over aardkabels.


Maar wat is het verschil tussen kabels en draden? Is er dan een en zo ja, gebruiken we de beide benamingen op dit moment correct in het taalgebruik?

In vakkringen geldt allereerst dat kabels de elektrische stroom of de elektrische signalen geleiden. 
Kabels kunnen worden aangeduid als een subsoort van draden. Ze liggen meestal verborgen en vast geïnstalleerd onder de grond (aardkabels, telefoonkabels) of onder de zeebodem (zeekabels). Ze worden gekenmerkt door een extra mechanische bescherming onder de buitenmantel en zijn robuust tegen de optredende omgevingsinvloeden. De meeste kabels onderscheiden zich bovendien door veel grotere diameters en een hoger gewicht dan kabels. 
 


Kabels daarentegen worden boven de grond geïnstalleerd, vaak echter niet zichtbaar in kabelgoten, schuren of machines. Bovendien zijn ze geschikt voor incidentele bewegingen omdat ze uit flexibele draadgeleiders bestaan. Maar: ook kabels kunnen bijv. onder pleisterwerk of als vrije draden tussen stroommasten vast worden geïnstalleerd. Een aanvullende mechanische bescherming is in deze gevallen echter niet nodig omdat het pleisterwerk of de openlucht deze functie zelf overnemen. Conclusie: kabel en draad zijn eigenlijk geen synoniemen, maar worden in het normale spraakgebruik door elkaar gebruikt. 

Zeker in de datatechniek spreekt men graag van kabels, hoewel bijna altijd draden zijn bedoeld!
 

Verschillende kabelsoorten, verschillende taken


Maar welke taken hebben draden en kabels?

Kabels en draden dienen 

 • voor de energievoorziening van machines, apparaten en componenten,
 • voor de overdracht van signalen,
 • voor de overdracht van gegevens.

De functie die een kabel overneemt, is sterk afhankelijk van het kabeltype. Sommige kabelsoorten, zogenoemde hybride kabels, kunnen verschillende taken combineren, bijv. primair gegevens overdragen en bovendien de ontvanger met energie voorzien of primair een apparaat met energie voorzien en bovendien signalen overdragen. 
 

Bent u op zoek naar direct gebruiksklare kabelassemblages met connectoren?

Opmerking: in de productsegmenten aansluit- en stuurstroomkabels alsmede datakabels vindt u uitsluitend kabels als metergoed, d.w.z. niet-gemonteerde kabels en draden. 

Hier gaat u naar onze Plug&Play-kabelassemblages.

Selectie van de geschikte kabel


Kabels en draden moeten zodanig worden geselecteerd dat ze geschikt zijn voor de voorkomende bedrijfsomstandigheden (bijv. spanning, stroom, bescherming tegen elektrische schokken, toename van kabels en draden) en voor externe invloeden (bijv. omgevingstemperatuur, aanwezigheid van water of corrosieve stoffen, mechanische belastingen, inclusief belastingen tijdens de installatie, brandgevaar).


Bij LAPP staan talloze kabels en draden voor u ter beschikking
voor bijna elk gebruiksdoel. 

1. Bepaal eerst het benodigde kabeltype:
 Voedingskabel, stuurstroomkabel of datakabel. 

2. In welke geografische regio wilt u de kabel gebruiken?
Heeft u speciale certificeringen nodig voor de export naar andere landen?

3. Aan welke invloeden wordt de kabel blootgesteld? 

 • Elektromagnetische storingen (EMS): Afgeschermde draden
 • Chemische stoffen: Kabels met ROBUUSTE buitenmantel
 • Extreem hoge of lage temperaturen: Kabels met HEAT-materialen
 • Mechanische belasting: Kabels met PUR-buitenmantel
 • Buiten: UV-bestendige kabels


 


4. Zet u de kabel in een speciale toepassing?

 • Spoorvervoer: TRAIN-kabel
 • Bedrijfsvoertuigen: TRUCK-kabel
 • Robot: ROBOT-kabel
 • Fotovoltaïsch: SOLAR-kabel
 • Kranen: CRANE-kabel

5. Wordt de kabel vast geïnstalleerd of bewogen? Kies voor de toepassing in de kabelrups FD- of CHAIN-kabels.

Typische materialen van de buitenmantel


Een kabelmantel beschermt het binnenste van de kabel tegen mechanische belastingen, chemische stoffenmengsels en temperatuurinvloeden. Er zijn talrijke materialen die kunnen worden gebruikt om de kabel tegen beschadiging te beschermen. 

Voor de ommanteling van LAPP kabels komen vaak de volgende materialen in aanmerking. In principe moeten aan deze materialen echter vlamvertragende stoffen of andere additieven worden toegevoegd, om bijvoorbeeld een verhoogde hittebestendigheid mogelijk te maken. Deze ommantelingsmengsels worden compounds genoemd.

Veelvoorkomende materialen

Bij zwaar belastende kabelommantelingen die hoge mechanische belastingen zoals slijtage en dwarsdruk moeten weerstaan, kiest u in het ideale geval voor de kunststof polyurethaan (PUR). Juist bij voortdurende beweging van de kabel, zoals bijv. in kabelrupstoepassingen of torsietoepassingen voorkomt, hebt u een materiaal nodig dat bijzonder ongevoelig, duurzaam en snijvast is. Hier is PUR meestal de eerste keuze. 
Als een verhoogde chemische bestendigheid wordt verwacht, omdat de kabel aan organische oplosmiddelen en andere chemisch-agressieve stoffen wordt blootgesteld, is een ommanteling van polyvinylchloride (PVC) geschikt. PVC-kabels zijn bovendien zeer vlamvertragend. 
Het veelvuldig gebruikte mantelmateriaal voor ondergronds te installeren kabels is polyethyleen (PE). Ook bij permanente installatie in water of toepassingen buitenshuis is PE een optimaal materiaal dat mechanisch zeer bestendig is. 
In openbare gebouwen of in de transportsector staat de bescherming van personen hoog in het vaandel. Hier moet worden verzekerd dat de gebruikte componenten in geval van brand zowel bijzonder vlamvertragend reageren als ook weinig giftige rookgassen afgeven. Daarom worden kabels gebruikt die halogeenvrij zijn. HFFR staat voor halogen free flame retardant. Ook de benamingen FRNC voor flame retardant non corrosive en LSZH voor low smoke zero halogens zijn gebruikelijk. 
Voor aanvullende informatie en eigenschappen over de genoemde materialen, neem een kijkje in de technische tabel T15. 
 
Download T15 hier.