Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 

Producten & Oplossingen


Pproducten en Oplossingen duurzaam ontwikkelen


Een duurzaam geproduceerd product vereist passende processen en structuren in de hele waardeketen. Daar werken we aan om de belasting van onze producten tijdens de productie en bij de klant ter plaatse voor de planeet te minimaliseren. We willen hulpbronnen verantwoord gebruiken in plaats van ze gewoon te verbruiken. Daarom werken we duurzame productconcepten uit voor het efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de materiaalefficiëntie van het product en de milieuvriendelijke omgang met chemicaliën en afval. Deze concepten worden gerealiseerd en op de lange termijn in onze innovatieve portfolio geïntegreerd.

Hierbij hebben we de eerste loodvrije kabelwartels ter wereld ontwikkeld. Waarom? Omdat we er zeker van zijn dat alleen degene die vandaag al aan morgen denkt in de toekomst succesvol kan zijn. Dit geldt ook voor het gebruik van passende verbindingsoplossingen voor uw toepassingen en projecten. We ontwikkelen duurzame producten voordat wetten of regelingen ons ertoe verplichten – als een vast bestanddeel van onze bedrijfsverantwoordelijkheid.

Waar wij ons aan productzijde voor inzetten:


  • een op het verbruik en de productie afgestemd kabel- en connectorontwerp.
  • op betrouwbaarheid en duurzaamheid ontworpen producten met hoge kwaliteitseisen: we beloven minder stilstandtijden, minder onderhoudswerkzaamheden en gedurende de levensduur een minimalisering van het \"Total Cost of Ownership\" (TCO); dit betekent ook een minimalisering van het gebruik van hulpbronnen.
  • het wereldwijde gebruik van milieuvriendelijke materialen en tegelijkertijd het vermijden van zorgwekkende stoffen: hierbij onderzoeken we proactief innovatieve oplossingen die – waar mogelijk – potentieel schadelijke materiaalcomponenten vervangen.
  • een wereldwijde bewaking van materiaalvoorschriften: hierbij helpen we door een omvangrijk bedrijfsnetwerk voor de bewaking, analyse en implementatie van wereldwijde voorschriften met betrekking tot gebruikte materialen.
  • een duurzaam leveranciersmanagement dat juist met betrekking tot grondstoffen een effectief hulpmiddel is.
  • het vermijden van onnodig productieafval, het recyclen van afval en de veilige verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen.
  • de reductie van de CO2-uitstoot van onze producten. Daarom zijn we begonnen met het bepalen van de Product Carbon Footprint (PCF) van verschillende kabelproducten. Door het opstellen van geverifieerde PCF's willen we transparantie creëren met betrekking tot de klimaateffecten van onze producten, zodat we gerichte maatregelen kunnen invoeren. De emissiegegevens zullen we bovendien aan onze klanten ter beschikking stellen zodat deze hun eigen CO2-voetafdruk kunnen maken op basis van valide berekeningen.

Productievoorbeeld SKINTOP®

De eerste wereldwijde portfolio van loodvrije messing kabelwartels komt van LAPP: sinds 2020 zijn de meest voorkomende modellen van onze beproefde SKINTOP® en SKINDICHT® kabelwartels beschikbaar als loodvrije varianten en daarmee een duurzaam en toekomstgericht productalternatief in het standaardassortiment. De loodvrije producten worden aan het einde van het bijbehorende artikelnummer met de afkorting LF gemarkeerd.

Daarmee voldoen we nu al aan de toekomstige REACH- en RoHS-richtlijnen – voordat de uitzondering voor een loodgehalte van max. 4 procent is verstreken.

Meer informatie