Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Storingsprognose voor uw kabels


Als experts op het gebied van verbindingstechnologie hebben we het onderwerp Predictive Maintenance op ons genomen om oplossingen te ontwikkelen voor het voorspellen van de levensduur van kabels en draden in industriële omgevingen.


Speciaal in bewegende en gedwongen industriële toepassingen zoals de werking in een kabelrups worden kabels met sterke buig- en wandelbelastingen belast. Bij Roboticatoepassingen werken bovendien torsiekrachten. De kabels worden weliswaar speciaal voor dit soort belasting geconstrueerd, maar worden desondanks als slijtageonderdeel beschouwd. Goede kabels zijn ondanks dit alles bestand tegen enkele miljoenen bewegingscycli, maar moeten uiterlijk daarna worden vervangen omdat de installatie anders kan uitvallen: het resulteert in niet-geplande levensduur.

Onze oplossing voor datakabels: ETHERLINE® GUARD


Wat is ETHERLINE® GUARD?


ETHERLINE® GUARD is een stationair bewakingsapparaat dat een ethernetkabel continu controleert, een daling van het prestatievermogen herkent en deze via een gemakkelijk uit te drukken parameterwaarde - de kabelstatus - weergeeft en uitstuurt. Op basis van de kabelstatus als waarde tussen 100% en 0% kunnen onderhoudsmaatregelen vooruitziend worden gepland. Het apparaat ondersteunt op koper gebaseerde ethernetdatakabels conform 100BASE-TX conform IEEE 802.3 (met 100 Mbit/s) en is bijvoorbeeld geschikt voor EtherCAT-, EtherNET/IP- en PROFINET-toepassingen.

Waar wordt ETHERLINE® GUARD voor gebruikt?


Het apparaat is bijzonder nuttig bij datakabels die aan voortdurende mechanische "stress" zijn blootgesteld: dit zijn bewegingen met hoge snelheden en versnellingen, wisselende bewegingsvolgorde, rotaties met axiale zeer hoge draaihoeken, snelle draatijden en kleine buigradii. Het apparaat wordt ook gebruikt in kritische processen waarbij in het geval van een stilstand hoge storingskosten of zelfs persoonlijk letsel zouden ontstaan.

Hoe en waar heeft ETHERLINE® GUARD zich bewezen?


ETHERLINE® GUARD is al in de vroege ontwikkelingsfase door potentiële klanten getest en door waardevolle feedback geoptimaliseerd. Door succesvolle toepassingen in pilotprojecten van de medische techniek, de productie van auto's en de intralogistiek en in het dienstverlenings- en logistiekcentrum van LAPP konden we de functies en de productkenmerken nogmaals verbeteren.

ETHERLINE® GUARD


ETHERLINE GUARD bepaalt continu de prestatietoestand van de kabel en geeft tijdig een alarm voordat het prestatievermogen te ver afneemt.

ETHERLINE® GUARD

Uw voordelen door het gebruik van ETHERLINE® GUARD


Wat de oplossing van LAPP bijzonder maakt: het apparaat wordt eenvoudig in serie op de datakabel aangesloten, speciale sensorelementen in de kabel of een tweede apparaat aan het uiteinde van de kabel zijn overbodig.

Meer gedetailleerde informatie: Predictive Maintenance


Het kernthema van de Digitale transformatie is het verzamelen van machinegegevens: motoren, ventielen en sensoren melden zelfstandig hun bedrijfstoestanden. Deze gegevens worden vastgelegd en met behulp van algoritmen (al dan niet zelflerend) geëvalueerd en geanalyseerd. Doel is de efficiëntie van een installatie te verhogen of een actueel statusbeeld van de installatie te genereren om aanstaande storingen vroegtijdig te herkennen. Wanneer deze gegevens of processen via een cloud worden geleid, is zelfs een wereldwijde toegang tot de installatie mogelijk. Afstanden spelen daarbij al geruime tijd geen rol meer – want alles is met elkaar verbonden en digitaal. Juist de Werktuigbouw en de automobielindustrie zijn met hun zeer geautomatiseerde en tijdkritische productieprocessen in het bijzonder geïnteresseerd in ontwikkelingen op het gebied van slimme thema's. In het ergste geval kan immers al de storing van een afzonderlijke component leiden tot een stilstand van de gehele productie en zodoende enorme financiële schade veroorzaken.


Om dit risico te verkleinen zijn zogenoemde predictive maintenance-systemen in opkomst die de gebruiker een mogelijkheid bieden om de onderhouds- en prestatiestatus van willekeurige componenten vast te leggen en te evalueren. De exploitant van de installatie is op die manier in staat om tijdig vast te stellen wanneer de storing van een component dreigt en kan vervolgens passende onderhoudsmaatregelen nemen voordat de installatie ongepland stilstaat. Speciaal bij kostenintensieve toepassingen of veiligheidskritische infrastructuren speelt deze omstandigheid een belangrijke rol. Momenteel wordt in dergelijke installaties meestal een preventieve benadering op basis van een conditie-monitoring gevolgd. Dit betekent dat slijtageonderdelen na vooraf bepaalde intervallen worden vervangen, onafhankelijk van de status of de bestaande restlevensduur.


Met behulp van predictive maintenance kan het falen van een installatiecomponent concreet worden voorspeld. De benadering van dit voorspellende onderhoud verzamelt daarbij in de lopende werking gegevens van de installatie en evalueert deze doelgericht. Om de kosten en de bedrijfsveiligheid van de installatie te optimaliseren, mag het signaal voor de onderhoudsmaatregel namelijk niet te vroeg (hoge kosten) noch te laat (uitval van de installatie) worden weergegeven.