Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 
Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Single Pair Ethernet

Een compacte maar baanbrekende technologie

Wat betekent Single Pair Ethernet (of kort SPE) en hoe verschilt het van gebruikelijk ethernet?


Single Pair Ethernet-kabels zijn koperen kabels die alleen een getwist aderpaar (single pair) bevatten dat ze voor de gegevensoverdracht, bijvoorbeeld in industriële toepassingen, gebruiken. Maar de conventionele ethernetkabels uit het LAN-gebied resp. industriële ethernetkabels gebruiken afhankelijk van de overdrachtssnelheid 2 of 4 aderparen. De Single Pair Ethernet-technologie is daarom de slanke, lichtgewicht en materiaalbesparende ethernetontwikkeling voor veel huidige en toekomstige toepassingen.

Whitepaper "Single Pair Ethernet (SPE): De toekomst van IIOT"

Fabrikanten en gebruikers zijn het erover eens: Single Pair Ethernet is de toekomst van het Industrial Internet of Things (IIOT). Dit brengt veel voordelen met zich mee voor gebruikers, hoewel ze nu al met enkele aspecten rekening moeten houden. In deze whitepaper wordt uitgelegd welke aspecten belangrijk zijn en waarop gebruikers moeten letten.
Verder

Waar is SPE voor ontwikkeld?


Industrie 4.0 en het Industrial Internet of Things (IIoT) vereisen een uniforme netwerkinfrastructuur over alle niveaus en systemen heen en de gegevensoverdracht in realtime.

Het klassieke Ethernet dat in de automatiseringspiramide al alle bovenste lagen met elkaar verbindt, is voor de aansluiting van het onderste veldniveau vaak niet geschikt omdat de kabels omslachtig aan te sluiten en overgedimensioneerd zijn. Momenteel hebben daarom conventionele Veldbussen op deze punten nog voordelen ten opzichte van de ethernetstandaard. Zij zijn het die de informatie-uitwisseling van sensoren en actuatoren met het besturingsniveau (SPS) regelen. Deze BUS-systemen moeten nu zo spoedig mogelijk worden vervangen door SPE-systemen en bijbehorende SPE-kabels.

ETHERLINE® T1 Y FLEX 1X2XAWG22/7

Uw voordelen van Single Pair Ethernet op een rijtje:


  1. Vervanging van veldbussen door toekomstbestendige Single Pair Ethernet-systemen.
  2. Uniformisering van de technologie in op IP gebaseerde netwerken, van sensor naar ERP of in de cloud ten gunste van slimme fabrieken.
  3. Miniaturisering van de kabel bespaart materiaal en kosten en is gewichts- en ruimtebesparend. Juist bij de netwerkverbinding van sensoren en actuatoren speelt ruimte een essentiële rol.
  4. Eenpaars kabelontwerp maakt een aanzienlijk snellere, eenvoudigere installatie ter plaatse mogelijk en reduceert het storingspotentieel bij de assemblage.
  5. Kostenefficiëntie door het wegvallen van extra gateways die tot nu toe voor de verbinding van de veldbussen met het hogere standaardethernet dienden. De aansluiting van het veldniveau kan met de toepassing van SPE zonder deze vertaler plaatsvinden.
  6. SPE maakt met behulp van PoDL (Power over Data Line) de voeding van eindapparaten met tot 50W via de datakabel mogelijk. Vergelijkbaar met PoE, dat zich al bij het hedendaagse Ethernet heeft bewezen.
  7. Open bekabelingsstandaard met compatibele bekabelingscomponenten is geschikt voor universeel gebruik in de gehele automatiseringsindustrie.

Hoe gaat het verder met SPE?


Om ervoor te zorgen dat de nieuwe technologie ook snel in de fabrieken arriveert, moesten uniforme communicatieprotocollen worden gecreëerd. Dat is inmiddels gebeurd. De protocolnormen conform IEEE 802.3 definiëren de technische randvoorwaarden voor Single Pair Ethernet-overdrachten in industriële toepassingen; het industriële stekkergezicht "T1 Industrial Style" wordt door de IEC 63171-6 genormeerd.

De IEEE 802.3-werkgroep heeft normen gedefinieerd voor verschillende SPE-use cases.

SPE standardBit rateCable length point to pointCable length point to point
shieldedunshielded
IEEE 802.3ch2,5/5,10 Gbit/s15 m-
IEEE 802.3bp1 Gbit/s40 m15 m
IEEE 802.3bw100 Mbit/s40 m15 m
IEEE 802.3cg10 Mbit/s1000 m and more-


LAPP is lid van het SPE Industrial Partner Network, een consortium van bekende bedrijven die de SPE-technologie samen aan een doorbraak willen helpen.

Het netwerk van partners streeft naar een integrale SPE-infrastructuur: de innovatieve technologie moet niet alleen betrouwbare overdrachten garanderen, maar ook gestandaardiseerde interfaces en systeemcomponenten beschikbaar houden. De basis hiervoor is al gelegd door de definitie van normen en nauwe samenwerking met internationale normcommissies.

Lees nu meer over SPE Industrial Partner Network