Zoekwoord
0
Zoekwoord
0
Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Waterproof or water-resistant?

This is what really matters in wet environments


Water en elektrische stroom zijn zoals bekend geen goede combinatie. Daarom moeten in natte omgevingen waterbestendige en waterdichte verbindingssystemen worden gebruikt. Maar wanneer geldt een verbinding als waterdicht en wanneer als waterbestendig? Is waterbestendig hetzelfde als waterdicht? Hoe kan worden herkend of een product waterbestendig is en in welke mate het aan water kan worden blootgesteld zonder schade op te lopen? We verduidelijken wat u moet weten bij de keuze van een dergelijk product.

Waar gaat het om: waterbestendig, waterdicht of watervast?


Waterbestendig, waterdicht en watervast zijn drie begrippen die blijkbaar precies hetzelfde betekenen en vaak synoniem worden gebruikt. Maar er zijn verschillen die afhankelijk van de context van bijzonder belang zijn. We leggen uit wat de begrippen betekenen en wat het doorslaggevende verschil is!

Waterbestendig

water kan slechts moeilijk binnendringen.
Waterbestendig betekent dat de structuur en/of het materiaal van iets, bijv. van een behuizing, zodanig is dat water slechts moeilijk kan binnendringen. Dit betekent echter niet dat het binnendringen van water volledig wordt voorkomen.
SKINDICHT® CN

Waterdicht

water kan niet binnendringen.
Als een materiaal water volledig weet tegen te houden, dan is het waterdicht.
N2XS(FL)2Y

Waterbestendig

iets wordt niet beschadigd door water.
Bij de waterbestendigheid gaat het op zijn beurt niet om hoe goed een materiaal water tegenhoudt, maar om de vraag of het schade lijdt wanneer het wordt blootgesteld aan water. Een kabel is bijvoorbeeld waterbestendig wanneer de kunststof van de mantel niet gedurende tijd in water vergaat.
SKINTOP® INOX

Wat zijn verbindingen en verbindingssystemen?


Binnen een industriële toepassing zijn er vele mogelijkheden om stroom, signalen en data van de ene plaats naar de andere te vervoeren. Dat wordt mogelijk door zogenoemde verbindingen of hele verbindingssystemen, die bijv. een servomotor met een installatie verbinden en zo de energievoorziening garanderen. Bij een verbinding kunnen verschillende elektrische componenten betrokken zijn, waarvan afhangt of de gehele verbinding waterbestendig, waterdicht en/of watervast is. Componenten die bijv. tot een verbindingssysteem kunnen behoren zijn:

  • Kabels en draden
  • Connector
  • Kabelwartels
  • Switches

Waterbestendige kabels of waterdichte connectoren zijn niet voldoende


Het gaat om de verbindingspunten!

Niet alleen de afzonderlijke componenten moeten bestand zijn tegen de invloed van vocht en water. In het bijzonder de aansluitpunten waar de energievoorziening of datacommunicatie van de ene component naar een andere schakelt, vormen de kritische zwakke punten in het systeem die op waterdichtheid en -bestendigheid moeten worden onderzocht. 

Een kabelverbinding is de verbindingsplaats waar twee kabels of draden door een kabelconnector met elkaar worden verbonden. Een kabelconnector moet daarom in vochtige en natte omgevingen waterbestendig zijn. Bij een stekkerverbinding komen echter twee connectoren (connector en bus) samen – wat kenmerkend is wanneer een kabel met behulp van een connector wordt aangesloten op een behuizing. De contacten binnen de connector mogen in geen geval vochtig worden omdat er anders een gevaarlijke kortsluiting kan ontstaan. Ook een connector moet dus waterbestendig zijn.

Waar worden waterbestendige en waterdichte verbindingssystemen gebruikt?


In het algemeen geldt: overal waar kabels vochtig kunnen worden, zijn waterbestendige en waterdichte verbindingsoplossingen noodzakelijk!

In natte omgevingen moeten zowel waterbestendige als waterdichte verbindingssystemen worden gebruikt, zodat water en elektrische geleiders niet met elkaar in contact komen en tegelijkertijd de levensduur van de verbinding wordt gegarandeerd. Maar wat betekent “nat” in deze context? 

In natte omgevingen is er niet alleen een kabel die bijv. onder water wordt geïnstalleerd. Veel vaker komt het voor dat kabels eigenlijk in het droge liggen, maar af en toe toch vochtig worden. Dit kan het geval zijn wanneer in een machine vloeistof lekt of installaties regelmatig moeten worden gereinigd.

Typische omgevingen


Waarbij waterbestendige en waterdichte verbindingssystemen worden gebruikt zijn:

Waterbestendig betekent niet altijd hetzelfde!


In de elektrotechniek betekent waterbestendig niet altijd hetzelfde.

In de context van kabels en draden wordt bijv. een onderscheid gemaakt tussen: dwarswaterbestendig en langswaterbestendig.

In de context van apparaten of apparaatcomponenten, zoals connectoren of kabelwartels wordt de waterbestendigheid echter heel anders gemeten. 

Kabel die dwarswaterdicht is


Wanneer water niet door de kunststof van een kabel dringt en niet bij de aders kan komen, spreekt men van een kabel die dwarswaterdicht is.

Kabel die langswaterbestendig is


Wanneer water aan de connector in het kabeluiteinde binnendringt, kan het zich echter niet langs de aders verspreiden omdat bijv. een geelachtige vulling de verspreiding voorkomt, dan spreekt men van een kabel die langswaterbestendig is.

IP-beschermingsklassen en IP-beschermingssoorten


Wat is wat?

De IP-beschermingsklasse en de IP-beschermingssoort worden vaak met elkaar verward of niet correct van elkaar gescheiden omdat ze zogenoemd hetzelfde zeggen. Maar er zijn verschillen die u moet kennen.

IP-beschermingsklasse


De IP-beschermingsklasse daarentegen beschrijft welke maatregelen tegen aanraakgevaarlijke spanningen worden genomen.

IP-beschermingsklasse


De IP-beschermingsklasse beschrijft of een apparaat resp. een apparaatcomponent door een behuizing tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen en water is beschermd.


De IP-beschermingsklasse zegt iets over hoe waterbestendig een product is
en of het bij contact met water nog perfect functioneert. Deze is van toepassing op kabelwartels en connectoren, maar niet op kabels en draden. 


De beschermingsklasse wordt aangegeven in zogenoemde IP-codes. "IP" staat voor "Ingress Protection", dus de bescherming tegen binnendringen. De IP-codes verwijzen naar de norm DIN EN 60529, die voor Duitsland geldig is en de ISO-norm, die internationaal geldig is. IP-codes moeten samen met de norm worden aangegeven waarnaar zij verwijzen. 

Een IP-code bestaat uit de afkorting "IP" in combinatie met twee vervolgtekens die ofwel uit cijfers of letters bestaan. Volgens DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 en de ISO 20653 bestaat de beschermingsklasse uit het eerste en tweede codecijfer van de onderstaande tabellen.

Beschermingsgraden tegen vreemde stoffen

Het eerste cijfer staat daarbij voor de bescherming tegen de toegang en het binnendringen van vreemde voorwerpen zoals stof of vuil:

First code numberShort descriptionDefinition
0Not protected
1Protected against solid foreign bodies 50 mm diameter and aboveThe object probe, sphere of 50 mm diameter, shall not fully penetrate.
2Protected against solid foreign bodies 12,5 mm diameter and aboveThe object probe, sphere of 12,5 mm diameter, shall not fully penetrate.
3Protected against solid foreign bodies 2,5 mm diameter and aboveThe object probe, sphere of 2,5 mm diameter, shall not fully penetrate.
4Protected against solid foreign bodies 1,0 mm diameter and aboveThe object probe, sphere of 1,0 mm diameter, shall not fully penetrate.
5Protected against dustIntrusion of dust is not completely prevented but dust shall not penetrate in a quantity that qould interfere with satisfactory operation of the device or impair safety.
6Dust-tightNo penetration of dust.

Beschermingsgraden tegen water

Terwijl het tweede cijfer de beschermingsgraad tegen water aangeeft:

Second code numberShort descriptionDefinition
0Not protected
1Protected against drops of waterVertically falling drops shall have no harmful effects.
2Protected against drops of water if the housing it titled by up tp 15°Vertically falling drops shall have no harmful effects. If the housing is tilted by up to 15° on either side of the vertical.
3Protected against spraying waterWater sprayes at an angle of up to 60° on either side of the vertical shall have no harmful effects.
4Protected against splashing waterWater splashed against the housing from any direction shall have no harmful effects.
5Protected against jets of waterWater projected in jets against the housing from any direction shall have no harmful effects.
6Protected against powerful jets of waterWater projected in powerful jets against the housing from any direction shall have no harmful effects.
7Protected against the effects of temporary immersion in waterWater must not penetrate in quantitites causing harmful effects when the housing is temporarily immersed in water under standardised pressure and time conditions.
8Protected against the effects of permanent immersion in waterWater must not penetrate in quantities causing harmful effects when the housing is continually immersed in water under conditions that must be agreed upon between the manufacturer and the user. However, the conditions must be more difficult than for number 7.
9Protected against high-pressure and steam-jet-cleaning (with high temperatures)Water projected against the housing from any direction under very high pressure shall have no harmful effects

De laagste IP-beschermingsklasse met betrekking tot water is IPX0, waarbij er geen bescherming bestaat, gevolgd door IP X1, waarbij een bescherming tegen druppels water bestaat. De hoogste IP-beschermingsklasse is IP X9, die aangeeft dat een behuizing zelfs bij "hoge druk en "hoge straalwatertemperaturen" waterbestendig is. Zowel IP X8 als IPX9 geven aan dat een product drukwaterbestendig is en ook bij hoge waterdruk (IP X8 tot 10 bar en IPX9 tot 100 bar) waterbestendig blijft.

De IP-beschermingsklasse waaraan uw product zou moeten voldoen, vindt u met deze vragen:


  • Waar wordt het product gebruikt?
  • Aan welke vorm van water zal het product worden blootgesteld? Druppelwater? Sproeiwater? Spuit- of straalwater?
  • Moet het product tijdelijke of permanente onderdompeling in water weerstaan?
  • Zijn er hoge temperaturen of hoge druk die op het product kunnen inwerken?
  • Met welke componenten kan het product in verbinding komen? Hoe zien de interfaces eruit?

Tegelijkertijd moet u de volgende vraag met betrekking tot de waterbestendigheid behandelen:


Gaat het om zuiver H2O of bevat het water hoeveelheden zouten, gassen of organische verbindingen?

Waterbestendige materialen zijn niet noodzakelijkerwijs ook corrosiebestendig. Alleen de corrosiebestendigheid zorgt ervoor dat een onderdeel bijv. niet roest en daardoor de functie ervan niet wordt beïnvloed. Hiervoor is doorslaggevend de zoutspuittest volgens DIN EN ISO 9227, die het corrosiegedrag van een product bepaalt. Daarbij wordt het testlichaam in een genormeerde voorwaarde aan een gespoten zoutoplossing blootgesteld. Na een bepaalde tijd wordt het materiaal gecontroleerd en beoordeeld. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of het oppervlak van een onderdeel zeewaterbestendig is en niet in zout water corrodeert.

Houd altijd rekening met de normcontroles die we productgerelateerd specificeren en aan de hand waarvan u kunt afleiden aan welke omgevingsomstandigheden een product kan worden blootgesteld. 

Welke waterbestendige en waterdichte componenten zijn er van LAPP?

Cables and wires


Bij de keuze van een geschikt product spelen o.a. de plaats van gebruik, het gebruikte materiaal en de IP-beschermingsklasse een rol. Let daarom bij een product altijd op de toepassingsgebieden en de productkenmerken die u in het informatieblad of op de desbetreffende productpagina in onze e-shop vindt.