Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Budynki i zakłady


Eksploatacja budynków i zakładów w sposób oszczędzający zasoby


Serce firmy LAPP bije w naszych budynkach, zakładach i we wszystkich tamtejszych pracownikach. Tutaj realizowana jest nasza kultura – rodzinna, innowacyjna, ukierunkowana na sukces, zorientowana na klienta i przejmująca odpowiedzialność za przyszłość. Wiąże się to z obowiązkiem planowania, budowy i eksploatacji budynków w sposób zrównoważony. Obejmuje to również identyfikację największych źródeł zużycia energii, a następnie optymalizację zużycia. Oprócz efektywnego wykorzystania zasobów, emisja szkodliwych substancji ma istotny wpływ na równowagę ekologiczną budowy. LAPP kupuje w 100 procentach zieloną energię elektryczną w Niemczech od 2019 r., uzupełnioną o własną energię fotowoltaiczną i geotermalną. Większość lokalizacji LAPP z kluczowymi zakładami produkcyjnymi posiada certyfikat ISO14001, a firmy handlowe również stopniowo wkraczają w ich ślady. 20 naszych firm w regionie LA EMEA ściśle współpracuje w ramach certyfikacji ISO50001 matrycowej. Spójne zarządzanie jakością zgodnie z ISO9001 zapewnia wysokie standardy jakości LAPP, przy czym produkty o wysokim poziomie niezawodności i trwałości mają najwyższy priorytet.

Do czego jesteśmy zaangażowani pod względem infrastruktury i produkcji:


  • Ciągłe zmniejszanie zużycia energii elektrycznej we własnych budynkach, oprócz zakupu zielonej energii elektrycznej (obecnie głównie w Niemczech) i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na miejscu z zasilaniem do sieci lub do własnego użytku zgodnie z wymogami prawnymi
  • Redukcja odpadów produkcyjnych dzięki optymalizacji procesów i integracji koncepcji recyklingu tworzyw sztucznych i miedzi bezpośrednio w produkcji lub dzięki ścisłej współpracy z ekspertami od recyklingu
  • Intensywna promocja neutralności CO2 zgodnie z zakresem 1 i 2 Protokołu o gazach cieplarnianych poprzez renowację budynków i zintegrowane koncepcje wykorzystania energii

Przykład: europejska siedziba główna LAPP w Stuttgarcie

W zoptymalizowanej energetycznie siedzibie europejskiej firmy LAPP na powierzchni 9000 m powstały nowe biura, sale konferencyjne oraz sala wystawiennicza na temat historii firmy. Dzięki ogrzewaniu geotermalnemu w połączeniu z fotowoltaiką i zielenią dachów wykorzystywanych jest około 440 biurowych stacji roboczych zoptymalizowanych pod względem emisji CO2. Nacisk kładzie się na ogrzewanie geotermalne, które jest zasilane niezbędną energią z systemu fotowoltaicznego. Do bilansu CO2 przyczyniają się również inne czynniki: automatyczne żaluzje kierowane światłem słonecznym zapewniają temperaturę w pomieszczeniach, która zmniejsza wykorzystanie systemów klimatyzacji. Duża liczba miejsc rowerowych i stacji ładowania pojazdów elektrycznych stanowi zachętę do tego, aby trasy ludzi do pracy były przyjazne dla środowiska. Od sierpnia 2021 roku nasza firma może się pochwalić nagrodą „Pracodawca przyjazny rowerowi” wydaną przez ADFC.