Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Obciążalność prądowa i wymiary przewodów


Wymiary nominalnych przekrojów żyły w celu uzyskania obciążalności prądowej względem obciążenia podczas pracy bez przerwy są bardzo skomplikowane.
Podczas doboru, wymiarowania i stosowania kabli zgodnie z ich przeznaczeniem, należy wziąć pod uwagę różne czynniki wpływające na obliczenie nominalnego przekroju żyły. Są to ogólne przepisy normatywne dotyczące typów instalacji, indywidualnych warunków użytkowania i stanu pracy na miejscu instalacji.


Jako producent kabli i innych produktów systemowych, ze względów związanych z prawem ubezpieczeniowym, firma Lapp nie jest uprawniona do interpretacji zróżnicowanych i specyficznych wymagań klienta. Muszą być zaangażowane akredytowane agencje planistyczne, aby potwierdzić akceptację instalacji na podstawie oficjalnych dokumentów.


Niemniej jednak w niniejszym przewodniku chcielibyśmy udzielić wsparcia, pomagając w bezpiecznym użytkowaniu naszych produktów.

Normy


Podstawą obliczania obciążeń prądowych i przekrojów przewodów jest międzynarodowa norma IEC 60364-5-52 (International Electrotechnical Commission). Niniejsza norma dotyczy „Doboru i montażu urządzeń elektrycznych – systemy okablowania”.


W Europie norma ta została przeniesiona do dokumentu harmonizacyjnego HD 60364-5-52, Instalacje elektryczne budynków.


W Niemczech oryginalny tekst HD został przyjęty w normie DIN VDE 0100-520. Dodatkowo dodano zmiany krajowe nieobjęte oryginalną wersją HD

Dopuszczalne wartości prądowe i typy instalacji zostały później połączone w DIN VDE 0298-4. Dlatego jest to mieszanka krajowych i międzynarodowych dyrektyw dla Niemiec.


W przypadku kabli dystrybucyjnych o napięciu nominalnym 0,6/1 kV (np. NYY) norma DIN VDE 0276-603 stanowi podstawę do obliczania obciążalności prądowej i odpowiedniego nominalnego przekroju żyły.


Norma ta bazuje na europejskim dokumencie harmonizacyjnym HD 603 lub serii IEC 60287.

Uwaga

W innych krajach i regionach mogą występować różne wartości ze względu na różne przepisy krajowe. W rezultacie normy DIN VDE 0298-4 nie mogą być ogólnie stosowane w innych krajach, ale muszą być sprawdzane indywidualnie przez klienta.

Wpływy środowiskowe i czynniki redukcyjne


Temperatura


UWAGA: Temperatura otoczenia musi być zawsze poniżej temperatury żyły, w przeciwnym razie nie ma wymiany ciepła.

 • Temperatura robocza to maksymalna dopuszczalna temperatura żyły podczas pracy bez przerwy (określona w specyfikacji technicznej).
 • Temperatura otoczenia to temperatura otaczającego nas medium. Podstawowa obciążalność instalacji w powietrzu w temperaturze otoczenia +30°C

Czynniki wpływające


 • Przepełnienie przewodów i obwodów
 • Liczba obciążonych żył
 • Skład izolacji
 • Klasa napięcia
 • Temperatura otoczenia różniąca się od +30°C
 • Przewody uszkodzone

Przykładowe obliczenia przekroju poprzecznegoPrzy określaniu odpowiedniego nominalnego przekroju żyły, biorąc pod uwagę współczynniki redukcyjne, za punkt wyjścia do obliczeń bierze się prąd roboczy instalacji. Podzielić prąd roboczy przez odpowiednie współczynniki redukcyjne. Wynik reprezentuje fikcyjne obciążenie prądowe, z którym wybierzesz kolejną wyższą wartość w tabeli podstawowych obciążeń  i tym samym osiągniesz przybliżony nominalny przekrój przewodu.

Tabeli podstawowych obciążeń

Biorąc pod uwagę


ÖLFLEX CLASSIC 110 (temperatura żyły przy instalacji stałej: 80°C)

 • Wybrany typ instalacji: instalacja stała
 • Prąd roboczy    10 A
 • Liczba żył pod obciążeniem    3
 • Liczba kabli w rurze instalacyjnej 3 (Tabela 12-6 współczynnik 0,70)
 • Różna temperatura otoczenia 40°C (tabela 12-2 współczynnik 0,89)

Obliczenie:


10 amperów ÷ 0,70 ÷ 0,89 = 16,1 amperów (fikcyjne)

Zgodnie z tabelą 12-1  (DIN VDE 0298-4 Tabela 11), ta wartość 16,1 amperów (przy 18 amperach w tabeli) spowodowałaby nominalny przekrój poprzeczny 1,5 mm2


Dla danego przekroju poprzecznego współczynniki redukcji muszą zostać pomnożone przez aktualną ocenę nominalnego przekroju poprzecznego zgodnie z tabelą 12-1  (DIN VDE 0298-4 Tabela 11).


UWAGA: W przypadku, gdy kable jednożyłowe, stykające się ze sobą lub w wiązkach są nadmiernie zagęszczone na powierzchni, przed zastosowaniem współczynników redukcji należy zastosować dodatkowy współczynnik redukcji. DIN VDE 0298-4 Tabela 10