Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 

Właściwości elektryczne


Właściwości elektryczne mają zasadnicze znaczenie przy wyborze kabli lub złączy. Wymagane są komponenty o doskonałej przewodności elektrycznej. Lub te, które mają wyraźną zdolność izolacji elektrycznej. Z drugiej strony, jeśli chodzi o niezawodność funkcjonalną, wymagane są komponenty, które zapewniają bezpieczeństwo przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, a jeśli to możliwe, te, które nie powodują ich samodzielnie.


Właściwości elektryczne, które mają w każdym przypadku pierwszeństwo, zawsze zależą od obszaru zastosowania i panujących w nim wpływów, a także od zakresu napięć, w którym stosowane są produkty.

Ekranowanie

W jaki sposób ekran kablowy chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi?

Obciążalność prądowa