Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Infrastruktura

Rozwiązania łączności dla infrastruktury


LAPP jest zaangażowany w niezakłóconą komunikację przemysłową i telekomunikację. Przemysł przyszłości obiecuje nowy poziom komunikacji maszynowej z szybkimi połączeniami sieciowymi i niezwykle wysoką szybkością transmisji danych. Pod tym względem najwyższym priorytetem jest dobre połączenie. Podstawą tej rewolucji przemysłowej jest niezawodna infrastruktura światłowodowa. W rezultacie rozszerzenie sieci 5G i szerokopasmowego Internetu stanie się centralnym czynnikiem infrastruktury przemysłowej.

Internet Rzeczy w przemyśle i logistyce w szczególności korzysta z rozszerzenia sieci szerokopasmowych, ale kompleksowe połączenia światłowodowe i dobra infrastruktura 5G zapewniają również najlepsze warunki do transformacji cyfrowej, a tym samym do innowacji i wzrostu.

Przewód nadal będzie kluczowym czynnikiem dla funkcjonalności bazowej infrastruktury: dane będą nadal przepływać przez konwencjonalne kanały do masztu transmisyjnego, coraz częściej przez przewody światłowodowe. Żadnego bezprzewodowego połączenia bez kabli – taki jest motto firmy LAPP. Światowy lider na rynku rozwiązań łączności uważa, że odpowiada za to, by zapewnić szybkie wdrożenie technologii i jej niezawodną dostępność.

Międzynarodowe zakłady prowadzą wspólnie prace nad inteligentnymi rozwiązaniami, takimi jak znakowanie przewodów i obudowy kablowe w celu ułatwienia instalacji i konserwacji lub koncepcje logistyczne dla dostawy na czas za granicami państw.

Rozszerzenie szerokopasmowe